banner_066Zffpe_maszol_6fel_rmdsz-02.png
banner_VnNOCp39_maszol_6fel_rmdsz-01.png

Elutasították Şoşoacă határmódosítási tervezeteit

A képviselőház szerdán elutasította Diana Şoşoacă független szenátor két törvénytervezetét. Az egyik tervezet Románia egyesülését szorgalmazta a Moldovai Köztársasággal. A másik a Románia és Ukrajna közötti jószomszédi kapcsolatokról és együttműködésről szóló szerződést ratifikáló törvényt módosítaná úgy, hogy követeli Románia történelmi területeinek, nevezetesen Bukovina északi részének, Herta és Budzsák tartománynak, a történelmi Máramarosnak és a Kígyó-szigetnek a Romániához való visszacsatolását.

A képviselőház külügyi szakbizottsága mindkét tervezetet negatívan véleményezezte. Az első jogszabályjavaslat elutasítását azzal indokolták, hogy Románia kormánya elismerte a Moldovai Köztársaság függetlenségét 1991. augusztus 27-én, és 'a román parlament is nagy megelégedettséggel nyugtázta a chişinăui parlament történelmi határozatát'. Emellett Románia külpolitikájának egyik fő prioritása a Moldovai Köztársaság uniós csatlakozásának aktív támogatása. Az alsóház plénuma 213 szavazattal elutasította a tervezetet. Egy képviselő szavazott az elfogadása mellett, 11-en tartózkodtak, egy törvényhozó nem szavazott.

Diana Şoşoacă nem járt sikerrel Fotó: Diana Şoşoacă Facebook oldala

A második tervezet esetében a szakbizottság úgy vélte, hogy az ukrán területek visszacsatolása Romániához a nemzetközi jog megsértését jelentené, és ellentétes az államok szuverenitását és területi integritását biztosító, az ENSZ Alapokmányában foglalt kötelező erejű normákkal. „Továbbá a helsinki záróokmányban (1975) Románia a többi aláíró állammal együtt vállalta, hogy tiszteletben tartja Európa határainak sérthetetlenségét, és tartózkodik a határok elleni bármilyen támadástól. A román-ukrán határ tiszteletben tartásának kötelezettségét kétoldalú szinten nemcsak a Románia és Ukrajna közötti jószomszédi kapcsolatokról szóló szerződés, hanem a román-ukrán államhatárrendszerről, a határügyekben való együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló román-ukrán szerződés is megerősítette" - olvasható az indoklásban. Az alsóház 233 szavazattal, két tartózkodás mellett elutasította a tervezetet, egy képviselő támogatta, ketten pedig nem szavaztak. Mindkét jogszabályjavaslatot a szenátus vitatja meg döntő házként.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT
banner_Os8CxLFO_KUK_Webbanner_970x250_ANIM.gif
banner_9y4hN5Rx_KUK_Webbanner_728x90_ANIM.gif

Kapcsolódók

Kimaradt?