Az úzvölgyi betonkeresztekhez kötöznék magukat, hogy megakadályozzák a bontást

Nem fogadják el az úzvölgyi katonatemetőben szabálytalanul felállított román emlékmű és betonkeresztek lebontásáról szóló jogerős ítéletet, és ha szükséges akár a börtönbüntetést is kockáztatva, a betonkeresztekhez kötözik magukat, hogy megakadályozzák a bontást, hangzott el kedden, a Calea Neamului és a Frăția Ortodoxă nevű szervezetek sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján.

A szerző felvételeiA Calea Neamului és a Frăţia Ortodoxă “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” nevű szervezetek vezetői népi viseletbe öltözve tartottak sajtótájékoztatót Sepsiszentgyörgyön, de az esemény indításaként imádkozásra és a román himnusz végighallgatására kérték fel az újságírókat.

Mihai Târnoveanu, Nemzet Útja (Calea Neamului) román nacionalista szervezet vezetője bejelentette, hogy a bákói bíróság jogerős ítéletével még nem zárult le a pereskedés, ugyanis Constantin Toma dormánfalvi polgármester arról tájékoztatta őt, hogy amint megkapja a végzést, rendkívüli jogorvoslati kéréssel fordul a Legfelsőbb Bírósághoz.

Bejelentette ugyanakkor, hogy a Calea Neamului, a Frăția Ortodoxă és más szervezetek képviselői ott lesznek, amikor az úzvölgyi temetőben megjelennek a munkagépek, hogy lebontsák a betonkereszteket és az emlékművet. „Nem a magyarokkal akarunk verekedni, hanem leborulunk a keresztek előtt”, mondta Târnoveanu.

Nála határozottabban fogalmazott Dan Grăjdeanu, a Frăția Ortodoxă nevű szervezet vezetője, aki kifejtette: maga az ördög az, aki kereszteket akar ledönteni. Ha kell, a keresztekhez kötözik magukat, de nem fogják engedni, hogy azokat lebontsák. „Tudjuk azt, hogy szabadságvesztéssel büntethető az, aki megakadályozza egy ítélet végrehajtását, de lesznek közöttünk, akik vállalják akár a börtönbüntetést is”, mondta Dan Grăjdeanu, aki szerint sátánisták azok a magyarok, akik le akarják dönteni a kereszteket.

Lépéseket tesznek, hogy az 1926-os, eredeti állapotába állítsák vissza az úzvölgyi temetőt

Mihai Târnoveanu kifejtette: ha a bákói bíróság jogerős ítélete végleges marad, akkor egy sor olyan per indítását tervezik, amelynek célja, hogy az úzvölgyi nemzetközi katonatemető visszanyerje eredeti, 1926-1927-es állapotát és minden ott eltemetett katona, nemzetiségre való tekintet nélkül, megkapja a neki járó tiszteletet.

A Calea Neamului szervezet vezetője szerint az úzvölgyi nemzetközi katonatemető eredeti állapota nem a 2019 előtti, hanem az 1926-1927-re nyúlik vissza, amikor a Mária Királyné Hősök Kultusza Szövetség az első világháború után összegyűjtötte az úzvölgyi harcokban elesett katonák csontjait, függetlenül, hogy milyen nemzetiségűek voltak és létrehozta a nemzetközi katonatemetőt.

Később, 1985-ben a román védelmi minisztérium egy obeliszket állított az első világháborúban elesett román hadsereg katonáinak emlékére, sorolta Mihai Târnoveanu majd azt állította, hogy 1994-ben a Hargita megyei RMDSZ és néhány csíkszentmártoni magyar ember „megtisztította” a temetőt és a magyar hősökön kívül a többi nemzetiségű katona keresztjét eltüntették és magyarosították a temetőt. Újságírói kérdésre, hogy ezt mivel tudja bizonyítani, Târnoveanu egy korabeli újságcikkre hivatkozott.

Mihai Târnoveanu szerint a magyarok ezt követően állították engedély nélkül 600 fakeresztet a harcokban elesett osztrák-magyar hadsereg katonái emlékére. Magyarázata szerint 2019-ben a dormánfalvi önkormányzat, nem tett mást, mint az 52 betonkereszt és a kereszt alakú emlékmű elhelyezésével visszaállította a temető eredeti, nemzetközi jellegét.

A Calea Neamului egyesület vezetője szerint a dormánfalvi önkormányzatnak mindössze egy jóváhagyása hiányzik ahhoz, hogy a betonkeresztek és az emlékmű állítás törvényes legyen, mégpedig a Honvédelmi Minisztériumnak alárendelt Hősök Kultuszáért Felelős Országos Hivatal (ONCE) jóváhagyása. Véleménye szerint ezt a jóváhagyást az RMDSZ politikai nyomására tagadták meg.

Mihai Târnoveanu leszögezte: nem fogadják el Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök javaslatát, hogy találjanak más helyet az úzvölgyi temetőben felállított betonkereszteknek és felkérik a Védelmi Minisztériumot, hogy vegye gondnokságába az úzvölgyi katonatemetőt, ahogyan a megtörtént az ország többi katonatemetője esetében. 

A 2019-ben történt úzvölgyi konfliktus kapcsán Dan Grăjdeanu a Frăția Ortodoxă nevű szervezet vezetője hosszan ecsetelte, hogy ők békésen viselkedtek az úzvölgyi temető védelmében felsorakozott pár száz fős magyar csoporttal szemben, akik kiprovokálták a konfliktust. Véleménye szerint az ott történtekért a csendőrség a hibás, amely két eseményt engedélyezett ugyanarra a helyre, ugyanabban az időben.

Március 15-én magyar zászló csak a román társaságában

A sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztató végén Mihai Târnoveanu a március 15-i ünnepségekről is beszélt és kifejtette, hogy nem ellenzik, hogy a magyar közösség ünnepeljen, de számukra a magyar zászló kitűzése csak abban az esetben elfogadható, ha melléje kitűzik a román nemzeti lobogót is. Értelmezése szerint még ezzel is engedményt tesznek, mert magyar zászlót törvényesen nem is lehetne kitűzni. A Calea Neamului szervezet vezetője ugyanakkor kifejtette: ellenzi, hogy a március 15-i ünnepségeket a magyar politikusok arra használják ki, hogy népszerűsítsék az etnikai alapú székelyföldi autonómia törekvéseket.

Kapcsolódók

Kimaradt?