A lelki ajándékok felhasználásának fontosságára hívták fel a figyelmet az evangélikus zsinaton

Dr. Csendes László hegedűművészt és dr. Soós Annát, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem rektorát iktatták be szombaton a Kolozsvári Evangélikus-Lutheránus Egyházközösség egyházkerületi felügyelői és másodfelügyelői tisztségébe a Pietati templomban.

A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház október 14. és 15. között tartotta meg zsinatát Kolozsváron, ennek keretében iktatták be az új egyházkerületi felügyelőt és másodfelügyelőt. A szombati ünnepi istentiszteleten ft. Dolinszky Gábor, az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház püspökhelyettese hirdette az igét a lelki ajándékokról, amelyek mindenkiben megvannak, és arra kell felhasználni őket, hogy egymást segítsük vele. Hozzátette: „a keresztyéneknek lehetőségük van arra, hogy lelki ajándékaikkal szeretetet vigyenek ebbe a világba, és úgy világítsanak, mint a lámpások.”Dolinszky Gábor, az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház püspökhelyettese | A szerző felvételei

A szertartás után Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus-lutheránus püspök köszöntötte az új tisztségek betöltőit, és kiemelte, hogy a két legfontosabb dolog a szeretet és a hit. Hozzátette, hogy a legszebb dolog az, amikor az embernek Isten rendeltetést adott, és felhasználhatja azokat a lelki dolgokat, amik születése óta benne vannak. „Legyetek Isten kézhez álló emberei” – zárta ezzel beszédét, nemcsak Csendes Lászlónak és Soós Annának, hanem az egész gyülekezetnek címezve. A püspök, reflektálva a Dolinszky Gábor által elmondottakra, annyit tett hozzá, hogy keresztyénnek lenni hivatás és küldetés egyszerre, a zsinat révén pedig egy olyan testvéri közösségbe tudtak szerveződni, mint a megkeresztelkedettek. „Családdá lettünk, vannak, akik másképp gondolkoznak, eltérnek a vélemények, de egy család vagyunk” – fogalmazott.adorjáni Dezső püspök, Soós Anna és Csendes László

Csendes László Szatmárnémetiben született, hegedűművész, több mint huszonöt országban hangversenyzett. Feleségével, Dolores Chelaru zongoraművésszel megalapították az Aperto kamarazene-együttest. 2003-ban a Bukaresti Nemzeti Zeneművészeti Egyetemen megvédte a PhD-dolgozatát. 2014-ben kutatóként részt vett a MIDAS posztdoktori programban. Megalakulásától vesz részt a Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) vezetésében, melynek titkára, alelnöke majd elnöke is volt. Számos zenei, egyházi tanulmány, kötet szerzője. 2018-ban jelent meg az Egy kevéssé misztikus egyház? Széljegyzetek egy számadáshoz a Román Népköztársaságban lévő Evangélikus Zsinatpresbiteri Egyházról (1948–1956) című egyháztörténeti munkájának első kötete. Az evangélikus egyházba zenészként került be Bukarestben, aztán egyre több feladatot vállalt el az egyházért, aminek most már gyökeres tagja lett.

Soós Anna Höltövényen született, erdélyi magyar matematikus, egyetemi oktató. 1997-től a Babeș–Bolyai Tudományegyetem oktatója, 2005-től egyetemi docens. 2002-ben doktorált Kolumbán József irányításával, majd 2007–2012 között a matematika és informatika kar dékánhelyettese volt. A Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI) tudományos tanácsának elnöke. 2012 márciusától az egyetem oktatási rektorhelyettese, a magyar tagozat vezetője. Számos matematikai tanulmány szerzője és kutatási projekt résztvevője. Soós Anna gyerekkora óta evangélikus vallású, hitét nem csak papíron, hanem a való életben is gyakorolja, emiatt is szavazták meg az egyházkerület másodfelügyelői tisztségébe.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?