A célok tiszták és világosak, a városnak van víziója – Szászrégen polgármesterével beszélgettünk

Az újrakezdés évének nevezte az elmúlt egy évet Márk Endre Dezső, Szászrégen polgármestere. A Maszolnak adott interjújában kifejtette, mindvégig a közösség érdekeit tartotta és tartja szem előtt, ami a város fejlődését szolgálja. A polgármester kifejtette, a városvezetőség célja, hogy Szászrégen hangulatos, élhető kisváros legyen, és ezen belül összetartó, erős közösség lakja. Egy település legfontosabb pillére, amire építeni lehet, a család, éppen ezért a családcentrikusság végigkísérte ezt az évet.

Hogyan tudná összegezni az idei évet?

Sokszor szoktam mondani, hogy az ezer mérföldes út is egyetlen lépéssel kezdődik. Úgy gondolom, hogy mandátumom első éve után megtettük az első lépést, ami szükséges volt ahhoz, hogy Szászrégent más irányba állítsuk, olyanba, amely egy modern kisváros koncepciójának megvalósításához vezethet. A célok tiszták és világosak, a városnak több év után van víziója. Az elmúlt egy év természetesen hiányosságokat is tartalmaz, hiszen nagyon nehéz egy év alatt pontra tenni, bepótolni mindazokat az elmaradásokat, amelyeket az elmúlt évek alatt elhanyagolt az akkori városvezetés. Az első évet a nehézségek és a bürokratikus eljárások ellenére pozitívnak értékelem, sikerült mindvégig a közösség érdekeit szem előtt tartanunk.

Mit örökölt az előző városvezetéstől és melyek voltak az első feladatok, amelyeket meg kellett oldania?

Először is prioritásként kezeltem a hivatal struktúrájának és működésének átszervezését. A közalkalmazottak jobb munkateljesítményével igyekeztünk hatékonyabbá tenni az apparátus működését. A beiktatásomat követő naptól dolgoztunk azon, hogy az előző vezetőségtől ránk maradt, elhibázott, félbemaradt vagy meg nem valósult feladatokat megoldjuk, elvégezzük, hiszen tiszta lappal akartunk belevágni a fejlesztési stratégiák elkezdésébe. Mivel az utóbbi évek leginkább a túlköltekezésről szóltak, elemeztük a költségeket és megnéztük, hol lehet csökkenteni a kiadásokat.
Például GPS-szel szereltettük fel az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárműveket, ennek köszönhetően az üzemanyag-fogyasztást az első hónap után már a felére tudtuk csökkenteni. Egy másik példa: a város tisztasága tekintetében nagyon szigorúak voltunk, megköveteltük a szolgáltatótól a maximális fegyelmet és rendet.

Tíz hibrid autóbuszt vásároltak nem rég | Fotók: Márk Endre/Facebook

Milyen pályázatokat sikerült elindítaniuk, végrehajtaniuk az egy év alatt? Milyen infrastrukturális beruházásokat sikerült megvalósítaniuk és mi várható az elkövetkező időszakban?

A megörökölt pályázatok egytől egyig hibásak voltak, de sikerült korrigálnunk ezeket, aminek természetesen anyagi vetülete is volt, de örvendek, hogy megoldottuk és elkezdhettük ezeknek a projekteknek a megvalósítását. Komoly lépéseket tettünk a digitalizáció terén. A digitális technológia integrációja a településfejlődés egyik legfontosabb jelensége. Egy év leforgása alatt üzembe helyeztük az online platformot, amelyen keresztül igényelni lehet különféle engedélyeket, adóügyi bizonylatokat, és nem utolsó sorban az adónyilatkozatokat is benyújthatjuk az online platform segítségével. Az idéntől a bölcsődei beiratkozás is online történt.

Számos utcában aszfaltoztak, többek között az ipari zónában található Akácos úton

A város infrastruktúráját folyamatosan fejlesztjük, útjainkat és járdáinkat előre meghatározott ütemben újítjuk. Több mint 100 aknafedő szintre emelése mellett több helyen új aszfaltszőnyeg került a város utcáira. Felújítottuk a Pandurilor utca, a városközpont és a Căliman közötti szakaszát, a Bálház utcát, a Postarét utcát, újraterveztük és felújítottuk a Sós utca két körforgalmát és új aszfaltréteget terítettünk az adott szakaszra. Befejeztük a Simion Bărnuţiu és a Șincai utca teljes felújítási munkálatait. A Rodnei lakónegyed megrongálódott piskótakővel burkolt főutcáját kijavítottuk. Több évtizedes hanyagoltság után, megkezdtük az ipari zóna teljes úthálózatának felújítását. Ennek a projektnek az összértéke meghaladja az 1,7 millió eurót.

Emellett készpénzzel és bankkártyával működő parkolójegy-kiadó automatákat helyeztünk el a városközpontban, ezzel is hatékonyabbá téve a jegyváltást. Természetesen továbbra is lehet szöveges üzenetben, illetve okostelefonon futó applikáció (UPPARK, TPARK) segítségével parkolójegyet váltani. Az idén átvesszük a Herbus utcában épült 38 lakásos szociális tömbházat. Elektromos töltőállomások kialakítását tervezzük. Az Anghel Saligny országos beruházási programban a város két legzsúfoltabb – a Marosvásárhely, illetve Marosfelfalu felőli – bevezető útszakaszának a felújítására pályázunk.

Szászrégen esetében is fontos, hogy a város zöldebb legyen. Ennek érdekében milyen lépéseket tett a polgármesteri hivatal?

A háztartásoknak kiosztott szemeteszsák-kampánynak (sárga, kék és zöld) köszönhetően 45 százalékos növekedést értünk el a szelektív hulladékgyűjtés terén. A lakónegyedekben videókamerákkal felszerelt, elkerített szemétszigeteket kezdtünk kialakítani, amelyekhez minden lakónak csak belépőkártyával van hozzáférése. Ezzel is egy lépéssel közelebb kerülve a lakónegyedek tisztaságához és a szelektív hulladékgyűjtéshez. Korszerű és ízléses szelektív gyűjtőket helyezünk el a városban. A régi adminisztráció által elhanyagolt őszi és tavaszi városszintű nagytakarítást újraindítottuk. A Ragcl cég munkatársaival folyamatosan takarítjuk a város utcáit. Ugyanakkor a városi kertészet munkatársai az év minden szakában gondoskodnak arról, hogy a város közterületei, zöldövezetei és virágágyásai szépek legyen.

Kártyával kinyitható hulladéksziget

A tömegközlekedés szempontjából milyen fejlesztések voltak, lesznek?

Jelenleg tíz vadonatúj hibrid busz jár a városban. Ezeket a Regionális Operatív Programban benyújtott nyertes pályázatából vásároltuk. A járművek légkondicionáltak és kamerákkal, illetve utasszámlálóval is el vannak látva, így a szolgáltató egyszerűen meg tudja majd állapítani a járatok kihasználtságát. Célunk arra ösztönözni a város lakosságát, hogy autójuk helyett használják a közösségi közlekedést. Egy új útvonallal bővítettük a helyi tömegközlekedési hálózatot, kísérleti céllal. Megpróbáljuk a diákokat is meggyőzni, hogy használják a tömegközlekedést, ezzel is enyhítve a reggeli túlzsúfolt személygépkocsi-forgalmat.

Az oktatás terén milyen változások történtek és várhatóak?

A környezetvédelmi ügynökség iskolaépületek energiahatékonyságának javítását célzó programját kihasználva már benyújtottuk a Lucian Blaga Iskolaközpont teljes rehabilitációjára szükséges dokumentációt. Várjuk a Ioan Bojor Iskolaközpont udvarára tervezett tanuszodára beadott pályázat elbírálását. Új, korszerű bölcsődét nyitottunk Szászrégenben. A református egyházközség egykori iskolájának felújított és bővített épületében háromcsoportos bölcsőde indult. Továbbá a radnótfáji volt iskolaépület bővítésével, felújításával és felszerelésével is új bölcsődét hozunk létre. A több mint 500 ezer eurós megpályázott és megnyert európai uniós támogatásból 40 férőhelyesre tervezett bölcsődét alakítunk ki. Jól haladnak az Alexandru Ceușianu Általános Iskola C6 és C7 szárnyának bővítési munkálatai. Hat új osztályteremmel és az ehhez tartozó mellékhelyiségekkel bővül az épületegyüttes.

Márk Endre Dezső polgármester

Hogyan sikerült a városnak a járvány-helyzetet kezelnie? A kórház fejlesztése tervben van?

Hat hónapja új vezetője van a szászrégeni kórháznak, akivel nagyon jól együtt tudunk dolgozni. A szászrégeni kórház épülete az ortodox egyház tulajdonát képezi. Ebből kifolyólag – a törvény értelmében –, nagy befektetéseket nem tudtunk végezni az elmúlt években. Éppen ezért a mostani kórház területére egy új kórházat szeretnénk. Ennek érdekében már elkészítettük a célszerűségi tanulmányt. A koronavírus-járvány ideje alatt, az elmúlt hónapokban a városi kórház oxigénfogyasztása ötszörösére nőtt. Hogy biztosítani tudjuk az intézmény zavartalan oxigénellátását, egy nagyméretű oxigéntartályt szereztünk be és telepítettünk.

Szászrégen megtartó ereje a fiatalokban, a családokban rejlik. Számukra milyen megoldásokat sikerült elindítaniuk, megvalósítaniuk?

Korszerű, gyerekbarát és biztonságos játszóteret alakítottunk ki a lakónegyedekben. Próbáljuk népszerűsíteni a biciklizést, a mozgást és a sétát, ezért vasárnaponként lezártuk a városközpontot és a családoknak programokat szerveztünk. Volt Európa-nap, motoros parádé, country nap és egyebek. A szászrégeni táncoktatók segítségével sikerült megszerveznünk egy gyönyörű flashmobot, amelyen több száz gyerek vett részt, illetve amelynek videóját több mint 41 ezer alkalommal tekintettek meg eddig.

Kulturális szempontból milyen évet zárt a város és mi várható 2022-ben?

Az idén két új rendezvény megszervezésén vagyunk túl. A LoveReghin Day & Night, amelynek a Kerekerdő adott otthont, illetve a Street Food & Music Festival, amelyet a városközpontban tartottunk. Mindkét esemény a helyi művészek támogatását is szolgálta. Jövőre mindkét eseményt magasabb színvonalra szeretnénk emelni.

Tevékenységével kapcsolatban kap visszajelzéseket a városlakóktól, és ha igen, elsősorban mit kérnek, várnak a továbbiakban a városlakók öntől?

A szászrégeniek a Reghin City App alkalmazás segítségével bejelentéseket tehetnek a városban tapasztalt problémákról. Minden egyes beérkező panaszt kivizsgálunk. Továbbá a Facebook-oldalamon remekül működik a lakossággal való kommunikáció. Tanácsokat, ötleteket kapunk, amelyeket kielemzünk és fontossági sorrendbe helyezve a város tervei közé csatolunk. Hetente lakossági fogadóórát tartok, illetve minden egyes lakossági panaszt kivizsgáltunk és orvosoltunk, egyben értesítést is küldve a probléma megoldásáról, annak eredményéről.Szászrégen központja ünnepi fényekben

Hogyan képzeli el Szászrégent néhány év múlva?

Célunk egy hangulatos, élhető kisváros megteremtése és ezen belül összetartó, erős közösség kiépítése. Egy település legfontosabb pillére, amire építeni lehet, az a család. A családcentrikusság végigkísérte ezt az évet. Az irány továbbra is a fejlődés, a profizmus, a rövid és hosszú távú tervek, feladatok szakszerű kezelése, az itthonmaradás ösztönzése és az életszínvonal növelése.

Mit szeretne üzenni Szászrégen lakóinak?

Mindenképpen meg szeretném köszönni a szászrégenieknek, hogy közösen bebizonyítottuk, együtt sok mindenre képesek vagyunk, hogy lehet közösséget építeni, lehet várost fejleszteni és továbbra is merjünk nagyot álmodni, hisz Szászrégen a mi városunk, értünk épül. Jó érzés látni, hogy egyéves munkánkkal sikerült elmozdítanunk a várost új és jobb irányba, hogy sikerült egy kis mosolyt csalnunk az emberek arcára, hogy a sokéves szürkeség után egy kis színt csempésztünk a hétköznapokba. Továbbra is hiszem és tudom, hogy az elkezdett úton kell haladnunk és akkor a városunk, közösségünk sikertörténet lehet.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?