Összehívták január 15-re a Maros Megyei Tanács ülését (X)

A Maros Megyei Tanács elnöke, a Maros Megyei Tanács Elnökének a feladatainak a delegálására vonatkozó 2018. január 11-i 143. sz. rendelete alapján,

az utólag módosított és kiegészített, majd újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215-ös számú törvény 94. cikkelyének (2), (3), (5), (7), (8) bekezdése, a 106. cikkelyének (1) bekezdése és a 107. cikkely (2) bekezdés előírásainak értelmében

elrendeli:

a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, soros ülésre hívja össze 2018. január 15-én, 15.00 órára a közigazgatási palota nagytermébe, a következő

napirenddel:                                     

1.   Határozattervezet a Maros megye területi közigazgatási egységek költségvetéseinek a kiigazítására előirányzott összegek, valamint a hozzáadott értékadóból a megyei és községi utak finanszírozására elkülönített összegek elosztásának a jóváhagyásáról a 2018. évre, valamint a 2019, 2020 és 2021-es évekre elosztandó összegeknek a megbecsüléséről;

                   Kezdeményező: Péter Ferenc – Maros Megyei Tanács Elnöke

2.   Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

az ELNÖK nevében                                                                  Törvényességét véleményezte

Alexandru Cîmpeanu                                                                 JEGYZŐ

ALELNÖK                                                                                  Paul Cosma                            

 

Kimaradt?