banner_MpsidwSE_970x250_Haromszek.jpg
banner_3lV7MYIa_300X250_Haromszek.jpg

Jól tanuló, de szegény családban élő diákoknak hirdettek ösztöndíj-pályázatot

Idén is meghirdette ösztöndíj-pályázatát a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület.

Kérést 2016. július 31-ig, a 2015/2016-os tanévben magyar nyelvű oktatásban részt vevő, 7–10. évfolyamon tanuló, tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű diák szülője/gyámja mint magánszemély nyújthat be.

A következő alapfeltételeket kötötték a sikeres pályázáshoz az igazolhatóan kiváló képességű gyermekek esetében:

  • A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 550 lejt
  • A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását magyar nyelven
  • Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el 7., 8., 9 és 10. osztályban.

A pályáztató felkéri a szülőket, hogy ne nyújtsanak be kérést, amennyiben "rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól". "Ne pályázzanak vállalkozók, sem olyanok, akik iparosként vagy mezőgazdasági jövedelemből biztosítani tudják családjuk megélhetését" - olvasható a felhívásban. Az ösztöndíjra városon élő rászoruló, tehetséges tanulók szülei is pályázhatnak.

Havi közel 200 lej az ösztöndíj

Amennyiben a támogatók részéről a program számára felajánlott adomány folyamatossága lehetővé teszi, egy tanuló ösztöndíja havonként maximum 13 500 forintnak (közel 200 lejnek) megfelelő támogatást jelent. Az ösztöndíjat magánszemélyek biztosítják, akik személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott tanulók tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. A cél az, hogy a legtehetségesebbek hátrányos helyzetük ellenére is eljuthassanak középiskolába, majd egyetemre. Ezért a pályázati úton elnyerhető támogatás a tehetségtámogató program keretében 8., 9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig tart.

A támogatást az egyesületünk ösztöndíj-bizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és igénylők számától függően, egységes értékelés alapján. A pályázókat az egyesület levélben értesíti a kuratórium döntéséről. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, ezt követően az ösztöndíj folyósítása szeptember hónaptól kezdődik, és egy évre szól.

A pályázati csomagot (felhívás, adatlap, űrlap a pályázó tanuló jellemzésére) itt találja.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a 10.00–16.00 óra között hívható 0264-531153-as, 0787-671137-es telefonszámokon vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail címen kaphatnak.

banner_TfWzz7sC_300x250-HU.jpg
banner_Y04tqfmE_970x250_HU.jpg

Kapcsolódók

Kimaradt?