Orbán Balázs-díjjal jutalmazták Székelyföld kiemelkedő személyiségeit

A XI. Székelyföld Napok záró momentumaként pénteken Csíkszeredában köszöntötték az Orbán Balázsról elnevezett díj kitüntetettjeit. A magyar nyelv napján szervezett ünnepségen Ady István református lelkészt, Farkas Árpád költőt és Burus Siklódi Botond pedagógust, oktatási szakembert díjazták.

„A különböző nyelvek melegéből keltek ki a különböző népek, melyeket az atyafiság és az együttes érdek alapján a közös szó szervezett nemzetekké.Velünk is ez történt. A magyarságot is az atya­fiság és az együttes érdek alapján a sors verte egybe; hazát a bátorsággal irányított életösztön szer­zett neki, de nemzetté a magyar szó teremtette. Mint jelképes hatalom, a magyar szó nekünk a legnagyobb ereklye. Kegyelet, hűség, és becsület illeti őt” – ezekkel a Tamási Árontól származó gondolatokkal köszöntötte a díjátadó résztvevőit Bíró Barna Botond, megyei tanácsos, az esemény moderátora.

Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője ünnepi köszöntőjében kihangsúlyozta: a 2011 óta odaítélt díj kitüntetettjeinek munkássága méltó a névadóhoz és tevékenységük átfogja az élet minden területét. „Az elhivatottság kapcsolja össze a díjazottakat egymással és a díj névadójával” – emelte ki.

Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke örömteli eseménynek nevezte a díjátadót. Kiemelte: az Orbán Balázs-díjat ebben az évben olyan személyeknek ítélték oda, akik nehéz helyzetekben mutattak példát, erőt adtak és segítséget nyújtottak a közösség tagjainak. „A mi célunk ma az, hogy magyar embereknek itthon tudjunk fejlődést és jövőt biztosítani” – fogalmazott. Bejelentette: Maros megye idén Ady István református lelkésznek ajánlotta fel a kitüntetést, aki nagyon sokat tett a szórványmagyarságért, a mezőségi magyar gyerekek jövőjéért. Bodor Vera tanítónő laudációjában elmondta: a lelkipásztor 20 éve végzi odaadó munkáját a magyarfülpösi Szivárvány Alapítvány élén. „Iskola épületet, közösségi házat tervezett, építtetett, és közel 17 éve megállás nélkül hordja terheit és örömeit a szórványkollégiumnak. Tevékenységének fő mozgatórugója a helyi elszórványosodott magyar közösség összekovácsolása és a Szászrégen környékén élő, szociálisan hátrányos helyzetű magyar gyerekek megsegítése” – emelte ki. Ady István betegség miatt nem lehetett jelen az ünnepségen, a díjat munkatársai vették át Péter Ferenctől.

Kovászna Megye Tanácsának alelnöke, Jakab István Barna iránymutatónak nevezte Farkas Árpád író, költő, műfordító munkásságát, aki a Kossuth-díj, József Attila-díj, Sinkovits Imre emlékezete-díj után kapja Székelyföld legrangosabb elismerését Háromszék részéről. „A székely lét súlya, a szülőföld iránti hűség, a megmaradásra való biztatás, mint háló szövi át Farkas Árpád költői életművét, rendkívüli képteremtő erővel örökítve át a szellemi értékeket – fogalmazott az elöljáró. A díjazottat Ferencz S. István, költő méltatta, az elismerést az egészségi okokból távol lévő költő helyett lánya, Farkas Réka vette át.

Hargita megye díjazottját Burus-Siklódi Botondot Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke jelentette be. A díjazottat Ferencz Salamon Alpár, oktatási szakember, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza igazgatója méltatta, aki októberben éppen a kitüntetettől vette át az intézmény irányítását. „Burus-Siklódi Botond munkája során mindig a lehetőségeket és az azokban gyökerező megoldásokat kereste. Igazgatása alatt sikerült egy korábban megszüntetett, de annál nagyobb potenciállal rendelkező állami intézmény újraalapítani, Apáczai Csere Jánosról, a nagy műveltségű magyar pedagógusról elnevezni, illetve a pedagógusok házából korszerű, napjaink elvárásainak megfelelő, egész Székelyföldre kisugárzó továbbképzési bázist teremteni” – emelte ki.

Burus Siklódi Botond köszöntőbeszédében választott mentora, Apáczai Csere János szavait idézte: „Ne tartsd érdemednek ősi családfádat, vagy az őseidtől örökölt dicsőséget. Szebb lesz az a dicsőség, amelynek te magad vagy a szerzője, mint az, amelynek örököse vagy”. Mint mondta,a híres erdélyi magyar polihisztorral együtt meggyőződéssel vallja: „azok közül, akik tanulmányaikban elő tudják segíteni a magyar ifjúságot, én a legkisebb, de azok közül, akik elő akarják segíteni a legnagyobb vagyok”.

(Borítókép: Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa Facebook-oldala)

Kapcsolódók

Kimaradt?