A romániai fiataloknak a legkisebb a termelékenységi potenciálja az EU-ban

A román oktatási és egészségügyi rendszer súlyos hiányosságai miatt a 2017-ben Romániában született fiatalok 18 éves korukra átlagosan alig 60 százalékát érik el termelékenységi potenciáljuknak.

Ezt a Világbank állítja egy nemrégiben nyilvánosságra hozott tanulmányában, amelyet a Human Capital Index alapján dolgozott ki. Ezzel az eredménnyel Románia a legutolsó helyen áll az Európai Unióban. A felmérésnél a Világbank egyebek között számba veszi az iskolában eltöltött éveket, a halálozási arányt, a fiatalok nemzetközi megmérettetéseinek eredményeit.

A legjobb eredményt Finnország és Írország érte el, ahol a fiatalok 18 éves életkorukban már termelékenységi potenciáljuk 81 százalékát érik el, de alig marad el mögöttük a 80 százalékos Hollandia, Svédország és Németország.

A volt szocialista országok közül a legjobban a hetedik és a nyolcadik helyen szereplő Szlovénia, illetve Csehország szerepelt, amely 79, illetve 78 százalékával messze megelőzi az egykori „béketábor” többi országait, amelyek a 16-ik helytől lefelé kaptak helyezést. A 16. helyen egyébként a 75 pontos Észtország áll, amelyet ugyanilyen pontszámmal Lengyelország követ, megelőzve Spanyolországot, amelyet négy, volt szocialista ország követ: Lettország, Horvátország, Litvánia és Magyarország – utóbbi így a 22. helyre került. A listazáró Romániát – amint az utóbbi időben már megszokhattunk – Bulgária ismét megelőzte.

Romániában igen nagyok a különbségek a város és a falu, az egyes megyék, valamint a régiók között. A Világbank szerint mindez nem csak a fejlettségi szintre, de a szegénységre is visszavezethető.

A gazdaságilag jól teljesítő Bukarest például a fiatalok termelékenységi potenciálja tekintetében Görögország és Bulgária szintjén áll. Ez ugyan önmagában nem túlságosan nagy dolog, hiszen csak a közvetlenül előtte szereplő két országot előzi meg, de azért –hozzájuk hasonlóan – maga is 68 százalékot összesít, ami azért mégis csak több a hatvan százaléknál. A Kolozsváron született és iskolázott gyermek termelékenységi potenciálja 18 éves korára elérheti a 65 százalékot, ami ugyancsak meghaladja a romániai átlagot.

Románia szegényebb régiói azonban ilyen vonatkozásban Togó, Kenya és Tunézia szintjén állnak. A Giurgiu megyei gyermekek például alig 51 százalékra számíthatnak, mire nagykorúak lesznek. Romániában egyébként ez a megye szerepelt a leggyengébben. Világviszonylatban Románia a világbanki tanulmány által elemzett 137 közül csupán a 132. helyen szerepelt.

Évente 10 ezer fiatal hagyja el Romániát

A Világbank tanulmánya szerint Románia gyenge eredménye az ország rendkívül gyenge oktatási rendszerének tulajdonítható. Egy romániai gyermek átlagosan kevesebb ideig jár iskolába, mint a bulgáriai átlag. Országos lebontásban például a Giurgiu megyei gyermekek átlagosan hét évet járnak iskolába, a bukaresti átlag pedig ugyancsak alacsony, alig 10,2 év. De gyenge eredményt ért el az 53 százalékos Szatmár megye, az 52 százalékos Călărași és Ialomita megye is.

Aligha lehet a véletlen műve, hogy az utóbbi években elsősorban a fiatalok távoznak Romániából. A gazdasággal foglalkozó menedzserekből, tanácsadókból, elemzőkből és szakértőkből álló nonprofit társaság, az INACO felmérése szerint 2018-ban például több mint 10 ezer, 15 és 34 év közötti fiatal hagyta el az országot. Ez nagyjából megfelel a többéves átlagnak. Az INACO kimutatásában nem szerepelnek azonban a szezonmunkára, tanulmányokra ideiglenesen külföldre távozott fiatalok, hanem csupán azok, akik távozásukkor nem jelöltek ki határidőt az országba való visszatérésük esetében. Ők feltehetően jó ideig a határokon kívül maradnak – ha ugyan egyáltalán még visszatérnek az országba.

A legtöbb fiatal, több mint 1200, Bukarestből távozott, nagyrészük diplomával, szakképzettséggel rendelkezett. A román fővárost Iași megye követi, ahonnan szintén sok fiatal – közel 800 – hagyta el az országot, a harmadik helyre pedig, 500 távozó fiatallal, Temes megye került. Kevés fiatalt veszített viszont Mehedinți, Gorj, Szilágy, Kovászna és Hargita megye. A három erdélyi megye egyébként a romániai fiatalok távozását felmérő táblázat utolsó helyén szerepel.

Kapcsolódók

Kimaradt?