Összehívták a Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülését (X)

2020. január 23-án kelt

173. számú rendelet

A Maros Megyei Tanács nyilvános, soros ülésének az összehívásáról

 

A Maros Megyei Tanács elnöke,

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 178. cikkely (1) bekezdés, 179. cikkely, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdés a) betű, 135. cikkely által és a 196. cikkely (1) bekezdés b) betű előírásai alapján,

elrendeli:

1. cikkely (1) Nyilvános soros ülésre hívja össze a Maros Megyei Tanács plénumát, 2020. január 30-ra, 13,00 órától.

(2) A soros ülés napirendjének a tervezete a jelen rendelet szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely A jelen rendeletet közzé lesz téve a helyi sajtóban és az intézmény weboldalán és elküldik a megye jegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

ELNÖK

Péter Ferenc

Ellenjegyzi

FŐJEGYZŐ

Paul Cosma

 

A Maros Megyei Tanács elnökének a 2020. január 23-i _173. sz. rendeletének a melléklete

A Maros Megyei Tanács januári soros ülésének a

NAPIRENDTERVEZETE

                                       

1.   Határozattervezet Alexandru Lupa úr megyei tanácsosi mandátumának az érvényesítéséről;

                    Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

2.   Határozattervezet a Maros megye, Kerelő település területén lévő, a telekkönyvben  52385/Kerelőszentpál, Maros megye azonosítóval szereplő 15.725 nm-es felületű földterületre vonatkozó egyes intézkedéseknek a meghatározásáról;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

3.   Határozattervezet a Nyárádremete község, Mikháza falu 5 sz. alatti, Maros megye köztulajdonában lévő ingatlanra vonatkozó egyes intézkedésekről;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

4.   Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház „I-es Fertőzőbeteg Klinika udvarának a kiépítése” elnevezésű beruházásának a jóváhagyására vonatkozóan;

                    Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

5.   Határozattervezet a Maros Megyei Klinikai Kórház „Tüdőgyógyászati Klinika udvarának a kiépítése” elnevezésű beruházásnak a jóváhagyására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

6.   Határozattervezet a Maros megye köztulajdonában lévő, Városháza utca 2 sz. alatti ingatlan egyes helyiségeinek ingyenes használatba adásáról a maros Megyei Múzeum számára;

                    Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

7.   Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 48/12.04.2017. sz. határozatának a módosításáról, amely a "A Kultúrpalota felújítása" pályázat és a pályázattal járó költségek jóváhagyására vonatkozik;

                    Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

8.   Határozattervezet egy speciális mandátum engedélyezéséről a Maros Megyei Tanács képviselője számára a  Maros megyei Ipari Park Rt. Részvényeseinek a Közgyűlésén belül a társaság törvényes könyvvizsgálójának a kinevezésére vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

9.   Határozattervezet a Maros Megyei Tanács 134/2019. sz. határozatának a mellékletét képező 7. sz. Kiegészítő okiratban található elírásnak a kiigazítására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

10. Határozattervezet a ”CT 1 felújítási munkálatok – a Marosvásárhelyi Transilvania repülőtér Önálló Ügyvitelű Vállalatnál” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és a műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozóan;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

11. A Maros Megyei Tanács elnökének a 2019. évi tevékenységi beszámolója;

Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

12. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

ELNÖK

Péter Ferenc

 

Kapcsolódók

Kimaradt?