Nyáry Krisztián húsz pontba szedte, miért érdemes a gyerekeknek verset olvasni

Nyáry Krisztián író és irodalomtörténész húsz tudományos ténnyel támasztotta alá, hogy a gyerekeknek igenis érdemes verset olvasni.

„Itt a magyar költészet napja. Olvassatok verseket – ma mindenki megoszt jó párat. Én pedig felsorolok húsz, tudományosan alátámasztott érvet, hogy miért is érdemes gyerekeknek verseket olvasni vagy olvastatni velük” – írta közösségimédia-oldalán Nyáry Krisztián.

Forrás: Nyáry Krisztián Facebook-oldala

Az író és irodalomtörténész a következő okokkal támasztja alá, hogy a legkisebbek számára is hasznos a versekkel való kapcsolat kialakítása:

 1. A versritmus szerepe a matematika tanulásában

A vers nem csupán szövegből áll. A ritmus felismerésének evolúciós szerepe van, enélkül nemcsak a nyelv, hanem a zene és matematika elsajátítására sem lennénk képesek. Azok a gyerekek, akiknek sok verset olvasnak, jobban teljesítenek matematikából.

 1. Egyedülálló szövegtanulási stratégia

A vers 5000 évig sokkal inkább volt hangzó szöveg, mint olvasásra szánt, leírt sorok összessége. A mondott vagy énekelt vers teljesen másként hat, mint az olvasott szöveg. Nagyon gyorsan képesek vagyunk megjegyezni egy csak párszor hallott dalszöveget, még úgy is, hogy a nem érthető részeket automatikusan kitöltjük más szavakkal.

Illusztráció: Pexels

 1. Nyelvi fejlődés

A versek gazdag szókincset és változatos mondatszerkezeteket ismertetnek meg a gyerekekkel, ami segíti a nyelvelsajátítást és a nyelvi fejlődést.

 1. Fonológiai tudatosság

A versek ritmusa és rímképletei segítik a gyermekek fonématudatosságának fejlődését, ami elengedhetetlen az olvasástanuláshoz, és segíti az olvasási nehézségek, diszlexia, diszgráfia leküzdését.

 1. Multiszenzoros élmény

A versek hangos olvasása több érzékszervet is igénybe vesz, ami fokozza a gyermekek tanulási élményét.

Weöres Sándor: A Tündér

Bóbita, bóbita táncol,
Körben az angyalok ülnek,
Béka-hadak fuvoláznak,
Sáska-hadak hegedülnek.

Bóbita, bóbita játszik,
Szárnyat igéz a malacra,
Ráül, igér neki csókot,
Röpteti és kikacagja.

Bóbita, bóbita épít,
Hajnali köd-fal a vára,
Termeiben sok a vendég,
Törpe-király fia-lánya.

Bóbita,bóbita álmos,
Elpihen őszi levélen,
Két csiga őrzi az álmát,
Szunnyad az ág sűrűjében.

 1. Kognitív fejlődés

A versekkel való foglalkozás ösztönzi a kritikai gondolkodási készséget, mivel a gyermekek értelmezik a jelentéseket, elemzik a nyelvet és kapcsolatokat teremtenek.

 1. Érzelmi kifejezés

A versek gyakran komplex érzelmeket és tapasztalatokat tárnak fel, így a gyermekek számára biztonságos lehetőséget nyújtanak érzelmeik kifejezésére és megértésére.

 1. Empátia fejlesztése

Az irodalom a másvalaki bőrébe bújás képessége, a versekben beszélő narrátor/lírai alany érzéseit a verset hallgató gyerek legyengített formában, de átérzi. Mindez elősegíti a gyermekek érzelmi intelligenciájának és empátiájának erősödését.

Illusztráció: Pexels

 1. Önismeret

Az empátia fejlesztése saját magunk irányába is működik. A költészet fokozza az önreflexió képességét, önismeretre vezet.

 1. Kreativitás

A költészet serkenti a képzeletet és a kreativitást, arra ösztönözve a gyermekeket, hogy gondolkodjanak a kereteken kívül és új kérdéseket tegyenek fel.

 1. Kritikai gondolkodás

A költői eszközök, például a metafora, a szimbólumok és a képi ábrázolás értelmezése elősegíti a gyermekek kritikai gondolkodását.

 1. Fókuszált figyelem

A versolvasás vagy vershallgatás fejleszti a koncentrált gondolkodást, képes fókuszált figyelmet teremteni.

 1. Memóriafejlesztés

A versek memorizálása és szavalása fejlesztheti a gyermekek memóriakészségét, mivel a versek ritmusa és szerkezete segít a szöveges tartalom megjegyzésében.

 1. Kulturális tudatosság fejlesztése

A különböző szerzőkkel és költői hagyományokkal való találkozás megismerteti a gyermekeket a különböző kultúrákkal, elősegítve az empátiát és a megértést.

Illusztráció: Pexels

 1. Stresszcsökkentés

A versekkel való foglalkozás megnyugtató és nyugtató hatású lehet, segítve a gyermekeket a relaxációban és a stressz kezelésében.

 1. Figyelem és összpontosítás

A versek szerkezetének és jelentésének elemzése koncentrációt igényel, ami idővel javíthatja a gyermekek figyelmét.

 1. Szókincs fejlesztése

A versek olvasásával, memorizálásával naponta sok-sok szóval bővíthető a gyermek szókincse. Ráadásul Weöres Sándor vagy Neme Nagy Ágnes szavaival.

 1. Kommunikációs készségek fejlesztése

A versek fejlesztik a gyerekek nyelvi- és kommunikációs készségeit. Nemcsak a szókincs részévé válnak, hanem a gördülékeny nyelvi kifejezésnek is.

 1. Szülő-gyermek kapcsolat

A versek megosztása a gyermekekkel lehetőséget nyújt a szülők és gyermekeik közötti kötődésre és minőségi időtöltésre. Néhány, a család összes tagja által ismert vers közös játékok alapja lehet.

 1. Örömforrás

A versolvasás vagy vershallgatás mindenekelőtt primer örömforrás is a gyereknek. Talán ez a legfontosabb.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?