Művészek a kamera fókuszában – különleges kiállítás lesz Sepsiszentgyörgyön

2021-ben, a 125 éves jubileumát ünneplő Műcsarnok kiállításainak sorában volt látható a Kik vagyunk | Fotográfiák képzőművészekről valamint a Képekben gondolkodnak | Filmesek fotói című tárlat. A Művészek a kamera fókuszában című tárlat e két kiállítás anyagból válogat. A kiállítás megnyitójára október 21-én, pénteken kerül sor Sepsiszentgyörgyön, az Árkosi Kulturális Központban – tájékoztat közleményében a Liszt Intézet Sepsiszentgyörgy.

A válogatásban 12 kortárs fotóművész munkáit mutatják be a jubileumi kiállítás képzőművészeket megidéző szélesebb anyagából. Hogyan alakult a portréfotózás története az elmúlt évtizedek során? Hogyan láttatják a fotósok a képzőművészeket, hogyan jelenik meg a portrékban az egymás közötti kapcsolatuk? Található példa arra is, hogy ugyanannak a modellnek mennyire más arcát, karakterét ragadta meg az egyik és a másik fotós. A 12 fotográfus mindegyike a magyar fotótörténet rangos képviselője, csakúgy, mint a megörökített képzőművészek, akik között találhatók Magyarországon és külföldön élők egyaránt, miként a fotókon alkotás közben vagy beállított műtermi pózban ábrázolt képzőművészek között is.

Vattay Elemér: KASSÁK LAJOS – író, költő, műfordító, képzőművész, 1964 | Vatai Kinga gyűjteménye

Fél évszázad négy generációja jelenik meg a falakon mind a fotósok, mind a festők, szobrászok, grafikusok, médiaművészek életkorát tekintve: a legkorábbi 1964-ből, a legutóbbiak 2020-ból. Látható a fotóművészek alanyaikhoz való viszonyulása a hűvös, távolságtartó beállításoktól a spontán elkapott pillanatokig, az analóg és a digitális technika adta lehetőségek különböző használatát és egy sor karakteres arcot, kiváló művészt, bízva abban, hogy portréikkal felkeltik az érdeklődést a műveik iránt is. Amint a közleményből kiderül a fotóművészeti kvalitás mellett a kiválasztás szempontja volt az is, hogy a művészek az anyaország határain kívül is ismertek legyenek. A tárlaton felvillantanak művészportrékat és fotóművészeket, dokumentumokat, tanúságtevőket, emlékeket és művészbarátságokat.

25 magyar filmes fotográfiái

A műcsarnoki jubileumi tárlaton 2021-ben 57 magyar filmes alkotó fényképei kerültek bemutatásra. Az első magyar film készítőjének az 1890-es évekbeli műtermi portréitól egészen a napjainkban is aktívan tevékenykedő filmesek legfrissebb képeiig kínáltak áttekintést.

Az újraformált kiállításra 25 alkotó munkáit választották ki: olyan filmesek fotóit, akik az ötvenes-hatvanas években, a modernizmussal pályára lépő nagy nemzedék tagjai voltak, és fotográfiai munkásságuk már több kiállítás és album tárgyát adta. Olyan rendezők és operatőrök képei kerültek be a válogatásba, akik a két médium – film és fotó – kapcsolatát valamilyen szempontból izgalmasan ragadták meg.

Tóth István: BALÁZS JÁNOS – festő és költő, 1970-es évek | Kertész Csaba – Home Galéria, Budapest

Fontos sajátossága az anyagnak az egyes alkotók állóképei és mozgóképes munkái közötti hol nyilvánvaló, máskor kevésbé közvetlen összefüggés, gyakori a történetmesélés vágyából fakadó sorozatjelleg, valamint a vélhetően absztrakciós igényből eredő fekete-fehér technika alkalmazása – a kortársaknál is. Visszatérő motívuma a fotóknak a városkép, a szocioportré, az absztrakt vagy kalligrafikus jelleg, illetve a groteszk, ironikus hangvétel.

A szervezők e kiállítással kívánják megmutatni, hogy a legkülönfélébb korszakban, filmtípusban, műfajban és stílusban dolgozó magyar filmesek közül milyen sokan gyakorolták és gyakorolják ma is a fotográfiát a filmezéssel egyenrangú médiumként. Munkáik a képi látásmód eredetiségéről és erejéről tanúskodnak; megannyi felfedezésre váró, önálló alkotói világ, képi gondolat került egymás mellé a falakon.

A kiállítás kurátora Szegő György, a Műcsarnok művészeti igazgatója, társkurátora Gelencsér Gábor filmesztéta. A tárlatot Zákonyi Botond Magyarország bukaresti nagykövete és Vargha Mihály az MMA rendes tagja, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója nyitja meg. 

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?