Kutatás, könyvkiadás, kiállítások: eredményes évet zárt a Szilágy megyei múzeum

Gazdag és sikeres évet zárt a Szilágy Megyei Történelmi és Művészeti Múzeum – nyilatkozta dr. Corina Bejenariu, az intézmény menedzsere. Az elmúlt időszakban a világjárvány ellenére több eredményes programot szerveztek, holott Zilah nem nagy turisztikai központ, ezért a városba érkezők nem kifejezetten a kultúra, a látványosságok, művészetek iránt érdeklődnek, de így is több mint háromezer látogatót fogadott tavaly a múzeum.

A múzeum által végzett tudományos kutatás területén kiemelkedő volt a Szilágyperecsenben található egykori középkori templom maradványának feltárása, valamint annak környékén, illetve belsejében talált emberi csontvázak, amelyek közül egy a Báthory családdal hozható összefüggésbe. A leendő autópálya területén lévő neoeneolitikumra (újkőkor) visszavezethető lelőhelyeket is találtak, továbbá bővültek a VII–IX. századi temetkezési szokásokról szóló ismereteik, különös tekintettel a hamvasztási rítusokra, amelyek Szilágynagyfalu területére is jellemzők voltak.

Folytatódott a kutatás a szilágysomlyói Várhegy-domb délkeleti részén lévő erődítmény körül és a pálos kolostor feltárása a szilágynagyfalusi Barátréten, továbbá kiállításokat szerveztek, mint az Ékszerek és viseleti kiegészítők az erdélyi nemesi környezetben a Fejedelemség korában címmel. Harmincnégy területen régészeti kutatást végeztek, négy új lelőhelyet, nyolc halomsírt, 29 műemléket térképeztek fel.

A menedzser a kiemelkedő eredmények közé sorolta a más múzeumokkal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel való együttműködést, az országos, regionális vagy helyi jelentőségű műemlékek 3D-s digitális formátumban való feldolgozását.Dr. Corina Bejenariu múzeumigazgató | Fotó: Kulcsár Mária

A tudományos kutatások a néprajz és a szociálantropológia területére is összepontosítottak: 117 nap alatt 25 településen 186 interjúalannyal beszélgettek el a kutatók, így gyűltek össze A tihói fazekasközpont kerámiái, A zilahi kerámiák a múzeumi- és magángyűjteményekben, a Múlt és jelen az építészetben, az élőhely és a vidéki lakhatás, területén és A díszítés a hagyományos szilágysági faluban című projektek dokumentációi.

A kortárs művészeti alkotókat előtérbe helyezve A zilahi Szabó Vilmos gyűjteményének kutatása és A szilágysági művészet, szilágysági művészek címszó alatt anyaggyűjtést végeztek.

A kutatási eredmények és a múzeumi örökség tudományos ismertetése során neves szakemberek közreműködésével kiadták az Acta Musei Porolissensis című folyóirat XLII/2020. számát, 80 cikket és tanulmányt jelentettek meg, tudományos kutatások eredményeiről szóló áttekintést, régészeti kutatási jelentést írtak és publikáltak különböző szakfolyóiratokban, valamint köteteket, katalógusokat, prospektusokat, szórólapokat adtak ki.

Közel negyven kiállításnak adott otthont a múzeum, többek között virtuális túrán is részt vehettek az érdeklődők, ezek nagy részét más településekre is elvitték. Havonta helytörténeti vonatkozású videoanyagokat készítettek, ugyanakkor megelőző régészeti kutatásokat is végeztek.A zilahi megyei múzeum udvara | Fotó: Kulcsár Mária

Az idén folytatódnak a már említett tudományos kutatások, 11 szisztematikus régészeti feltárást terveznek, többek között Szilágysomlyón, Szilágyperecsenben és Szilágynagyfaluban. Elkészítik a felmérési lapokat, és a térképen elhelyezik a lelőhelyeket, magánszemélyek, jogi személyek vagy magán- és közintézmények kérésére megelőző régészeti kutatásokat és felügyeletet végeznek.

A tervek szerint idén 11 kötetet adnak ki a különböző kutatási területekhez kapcsolódó témákban, valamint időszakos, online és állandó kiállításokat szerveznek, ezek egy részét vidékre is eljuttatják. Az év újdonságaként a környéken élők számára A múzeum eljön hozzád címmel interaktív műhelyeket és előadásokat tartalmazó programokat indítanának, amelyek célja a tudás és a tanuláshoz való hozzáférés.

A világjárvány alakulásának függvényében "Péntekenként... én is múzeumba akarok menni!" elnevezésű program keretében folytatódna a már hagyománnyá vált műhelyfoglalkozás. Előreláthatóan ez az év sem marad el a tavalyitól, ugyanis a fejlett technológia segítségével még emberközelibbé és elérhetőbbé akarják tenni a múltat és annak értékét – tette hozzá a menedzser.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

banner_bcxvIA0Y_2.jpg

Kimaradt?