A csángóföldi születésű Salamon József lesz a csíksomlyói búcsú főszónoka

A Gyimesbükkön szolgáló, Lujzikalagorból származó csángómagyar Salamon József plébános lesz a csíksomlyói búcsú ünnepi szentmiséjének szónoka. A romkat.ro katolikus portál közzétette a búcsú liturgikus programját is.

Megjelent a 2021-es csíksomlyói pünkösdi búcsú liturgikus programja, amelynek értelmében május 21-én, pénteken délután 5 órától imaórával készülnek a jelenlevők, majd 6 órától lesz a nyitó szentmise, amit ünnepi rózsafüzér követ.

Pünkösd szombatján, május 22-én reggel fél 8-kor lesz szentmise a kegytemplomban, amit 10 órától ünnepélyes rózsafüzér, 11 órától szentségimádás követ, ezután tartják az ünnepi búcsús szentmisét fél 1-től a Kis- és Nagy-Somlyó hegye közötti nyeregben. Az ünnepi szentmise szónoka Salamon József, gyimesbükki plébános lesz.

Salamon József Lujzikalagorban született 1963. március 4-én. A búcsú ünnepi szónokának szüleit az Úr kilenc gyermekkel áldotta meg, Salamon József, a negyedik, jelenleg a legidősebb az életben levők közül. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, ott végezte a nyolc osztályt, majd a  líceum első két osztályát Kézdivásárhelyen, a mostani  kantai Nagy Mózes Líceumban. Líceumi tanulmányait Gyulafehérvárt, a kántoriskolában folytatta, ott érettségizett. Az akkoriban kötelező sorkatonai szolgálat után Gyulafehérváron végezte teológiai tanulmányait,  1982. november 4-étől egy év megszakítással, majd folytatta és 1989. június 25-én szentelte pappá dr. Jakab Antal püspök. Jelmondata a 15(16). zsoltárból: „Oltalmazz engem, Istenem, mert én benned bízom.” Papi élete állomásai: Ditró (1989-1990), Szászrégen (1990-1995), Óradna (1995-1997), Gyergyóhodos és Galócás (1997-2004), majd máig Gyimesbükkben teljesít szolgálatot.

(Borítókép: Salamon József Facebook-oldala)

Kapcsolódók

Kimaradt?