Pontosan 225 évvel ezelőtt koronázták meg a Csíksomlyói Szűzanya kegyszobrát

Jeles évfordulót ünnepelhet a csíksomlyói kegytemplom. Szerdán napra pontosan 225 éve annak, hogy 1798. szeptember 20-án Batthyány Ignác erdélyi püspök kijelentette: a Csíksomlyói Szűzanya Szobra csodákról híres és koronára érdemes.

Az elmúlt vasárnapon, a Csíksomlyói Kegytemplomban bemutatott szentmiséken emlékeztek meg a jeles évfordulóról. Ebből az alkalomból a Kegytemplomban kiállították a Batthyány Ignác erdélyi püspök által a Kegyszobornak adományozott koronákat és jogart. 

„...ez a szobor csodákról is híres..."

Batthyány Ignác erdélyi püspök Kolozsváron kelt, 1798. szeptember 20-i dátummal ellátott levelében az alábbi módon fogalmazott.

„Ferences kisebb testvérek rendjének Szent István erdélyi tartománya által újból előterjesztett kérés tartalmazta, hogy az Úr a Boldogságos Szűz által a Csíksomlyói Nagy Konvent templomának oltárában elhelyezett fából készült szobrában csodás dolgokat visz végbe. Éppen ezért azt kérik, jelentsük ki, hogy azt a szobrot az Úr csodákkal dicsőítette meg. Hogy ezt meg tudjuk tenni, a mi levéltárunkba elhelyezett iratokat szorgalmasan felkutattuk, hogy azok bizonyságával biztonságosan haladjunk előre az ügyben.

És meg is találtuk, hogy 1746-ban beterjesztették elődünknek Klobusitski Ferenc püspöknek, hogyan áradt ki Szent István első vértanú ünnepén valamiféle fény és ragyogás az említett szoborból, és sokaknak, akik abba belenéztek, látását elvette (sokakat megvakított), ennek csodálata a szobor iránti mély tiszteletet növelte. Éppen ezért már a következő évben kiküldött inkvizítorok sok tanú vallomását felvették a ragyogással kapcsolatban és még olyan gyógyulásokkal is kapcsolatban, amelyeket csodáknak tartanak… az ügyben 1779-ben 74 tanút hallgattak ki.

Fotók: Csíksomlyói Kegyhely

(…) Kijelentjük, hogy sok tanú egyenként a különböző csodákkal kapcsolatosan azt felelte, hogy a Boldogságos Szűz Mária képe csodatevő, vagy csodáiról híres, azonban az összes csoda teljességgel nincs bizonyítva. Kijelentjük tehát, hogy ez a szobor csodákról is híres, és koronára is érdemes, és így jobb képességeink szerint minden lehetséges módon és formában ki is hirdetjük”.

Felhívás csodás történetek megosztására

Mint a kegyhely hivatalos közösségi oldalán az évforduló alkalmából felhívták a figyelmünket: csodás imameghallgatásokról tanúskodnak ma is a templomba elhelyezett fogadalmi tárgyak és hálatáblák.

Ugyanakkor felhívással fordulnak a hívekhez, hogy „az általuk megtapasztalt csodás történéseket, amelyet a Jóisten művelt életükben a Csíksomlyói Segítő Szűzanya közbenjárásra, legyenek szívesek megosztani”, hogy azokat a többi csodás történettel együtt megőrizhessék a Kegyhely és Kolostor archívumában.

A tanúságtételeket az iroda@csiksomlyo.ro címre várják.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?