Torockón ünnepelte Fehér megye magyarsága március 15-ét

Fehér megyében mindenütt istentiszteleteken és ünnepi műsorokkal emlékeztek az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra. Az RMDSZ központi megemlékezését vasárnap tartották Torockón.

A gazdag program ökumenikus istentisztelettel kezdődött. Díszőrséget állt az Aranyosszéki és Alsó-Fehér Vármegyei Huszár és Honfoglaló Hagyományőrző Egyesület képviselete, illetve csapatzászlójával vigyázzállásban tisztelgett a nagymegyeri (Szlovákia) 23. sz. Arany János Cserkészcsapat, amelyik Tápiógyörgye testvértelepülés képviseletével közösen érkezett az ünnepségre.

Finta Emese torockószentgyörgyi unitárius lelkész Jakab első levelét idézve hangsúlyozta: a szabagság tökéletes, isteni törvényébe tekintsünk bele és maradjunk meg benne úgy, hogy nem csupán feledékeny hallgatója, hanem annak cselekvői legyünk. „Mindannyiunkat közös nevezőre hoz a szabadság utáni vágy”– mondta, ezért „próbáljunk mindig új lendülettel küzdeni érte, oly módon, ahogy lehet, ahogy érdemes, ahogy merünk”.

Fotók: Basa Emese

Szász János nagyenyedi római katolikus plébános röviden utalt az 1848–49-es forradalmat megelőző körülményekre, majd kiemelte: „a forradalmárok lelkesedése bennünket is megmozdít, megmozdítja a mi szabadságvágyunk”. Lőrincz Konrád felenyedi és torockószentgyörgyi református lelkipásztor a Máté evangéliumából vett igével parafrazálta az értékeink megóvásának fontosságát: „Ne adjátok oda a kutyáknak azt, ami szent, gyöngyeiteket se dobjátok oda a disznók elé, nehogy lábukkal széttapossák azokat, majd megfordulva széttépjenek titeket” (Mt. 7,6.). Nem elég a hősökre emlékeznünk, stratégiát kell kidolgoznunk, hogyan óvjuk meg nemzetünket, anyanyelvünket, értékeinket, hiszen ma „a nemzet jövője nem fegyverfogás, sokkal inkább összefogás”. Csécs Márton, Torockó unitárius lelkipásztora, röviden felvázolta a forradalmat kiváltó gazdasági-társadalmi helyzetet, majd Pál apostol szavait idézve hívta fel a figyelmet az összetartás fontosságára.

Az istentisztelet a Himnusz eléneklésével zárult. Az ünneplő közönség a templomból az 1848–49-es események emlékére állított kopjafához vonult, ahol Kovács Kinga torockói magyar szakos tanár, a műsor konferálója, üdvözölte az egybegyűlteket.

A felszólalások sorát Ladányi Árpád Csaba, a Fehér megyei RMDSZ elnöke nyitotta meg, és beszédében arra reflektált, mit jelent számunkra ma a forradalmi eszmék által hangoztatott „szabadság, egyenlőség, testvériség”. Felhívta a figyelmet arra, hogy napjaink politikai opportunizmusa, a politikai korrektség és a társadalmi igazságosság nevében, mindenféle ideológiát akar ránk erőltetni, miközben nem ismeri el a kisebbségek jogait. „Nekünk folyamatosan meg kell küzdenünk szabadságunkért és meg kell értetnünk, hogy a mi szabadságunk nem korlátozza mások jogait”.

Sándor Tamás kolozsvári konzul Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének üzenetét tolmácsolta.

Benedek Zakariás parlamenti képviselő szerint fontos értékelnünk azt, hogy szabadon ünnepelhetünk, hiszen napjaink eseményei arra intenek, mennyire törékeny a béke, ezért is fontos, hogy kiálljunk a kárpátaljai magyarok mellett, majd a népszámlálás és a magyarországi parlamenti választások fontosságára hívta fel a figyelmet.

A köszöntőbeszédeket a torockói Sebes Pál Általános iskola rövid műsora majd a koszorúzások követték. Csécs Márton lelkipásztor kérésére a jelenlevők elénekelték a Szívemet hozzád emelem/ És benned bízom, Uram kezdetű zsoltárt, azt, amelyet 1848-ban a forradalom kitörésének hírére énekeltek el a szégyenketrec előtt a torockóiak, miközben elégették Werbőczy törvénykönyvét.

Az ünnepség következő kiemelt pontja a Hungarikum-díj átadása volt a  település 1860-as években épült felső piacsorán, az egyik legszebb ház előtt. Torockó épített örökségét 2017-ben nyilvánították hungarikummá, a díjat Hegedűs Csilla, az európai uniós alapok minisztériumának államtitkára nyújtotta át Deák-Székely Szilárd Levente torockói polgármesternek.

Hegedűs Csilla elmondta: „Lassan 26 éve dolgozunk együtt azon, hogy megmutassuk országnak-világnak mindazt a páratlan örökséget, amelyet a torockóiak büszkén őriznek. Törekvéseinkkel pedig azt akarjuk üzenni a fiatalabb generációnak, hogy érdemes itthon maradni.” Szerinte miközben az 1848-as forradalomra emlékezünk, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a kárpátaljai magyar közösség jövőjét veszélyezteti a háború, ugyanakkor az idei tavasz „két további megmérettetést is ad, és mindkettő szorosan kötődik közösségünk szabadságához”, a népszámlálás, amelyen bátran vállalni kell magyarságunk, illetve a magyarországi választás, amelyen „nemcsak Magyarország sorsáról, hanem minden Kárpát-medencében élő magyar ember jövőjéről döntünk”.

A program utolsó programpontja a VII.Tavaszi szél vizet áraszt néptáncfesztivál volt, amelynek szervezésébe betársult a nagyenyedi Dr. Szász Pál Egyesület illetve a Fehér megyei RMDSZ Nőszervezete is.

A Kriza János Művelődési Otthon zsúfolásig megtelt közönségét Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere köszöntötte, aki szerint „nem kérdés az, hogy mekkora érték szabadságunk: két év világjárvány után, egy háború szomszédságában, biztosan mindenkiben átértékelődik az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eszmeisége, az összefogás értelme és értéke”. A legnehezebb időkben ott vannak a vezetők: polgármesterek, tanítók, tanárok, lelkészek, népténccsoport-vezetők, akik maguk mögé állítják a közösséget és közös erővel küzdenek az értékek ápolásáért, továbbadásáért.

A torockói iskolások rövid műsorát követően átadták a rendezvény vándorzászlóját Bethlenszentmiklós képviseletének, majd színpadra léptek a néptánccsoportok: a csombordi Kis Pipacs és Pipacs Néptánccsoport, valamint a Rózsafa Énekegyüttes, a magyarpéterfalvi Hanga Hagyományőrző Néptánccsoport kezdő és haladó csoportjai, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium Fügevirág Néptánccsoportja, a felvinci Létom, a vajasdi Margaréta, a Magyarlapádi Hagyományőrző Néptáncegyüttes és a Miriszló Gyöngye Néptánccsoport.

A megyei néptánctalálkozó, szellemiségében és szervezési formájában egyaránt kiválóan alkalmas március 15-e megünneplésére, hiszen a mintegy 200 magyar gyerek együtt, népviseletbe öltözve a magyar jövőbe vetett reménységet jelképezi.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?