Tánczos Barna: méltányos kompenzációt vezetünk be a vadkárok után és hatékonyabbá tesszük az elbírálást

Több éves munkáról van szó, hangsúlyozta Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdőgazdálkodási miniszter, hiszen először meg kellett szüntessék a kifizetések körüli káoszt. Mostanra napirenden vannak a kompenzációkkal, és soha ennyi pénz nem volt kártérítésekre, szögezte le a tárcavezető.

„A vadkárok méltányos és gyors megtérítését, világos jogokat és kötelezettségeket előíró jogszabályt dolgoztunk ki. Mandátumom kezdetétől prioritásként kezeltem ezt a kérdést, hiszen a károsultak jogos kérése a kártérítés, legyen szó embert ért támadásról vagy a terményekben, jószágokban, járművekben keletkezett kárról. Több éves munkáról van szó, hiszen először meg kellett szüntessük a kifizetések körüli káoszt. Mostanra napirenden vagyunk a kompenzációkkal, és soha ennyi pénz nem volt kártérítésekre. A ma elfogadott kormányhatározat egy újabb fontos lépés, amellyel hatékonyabbá és gyorsabbá tesszük az igénylések elbírálását, ugyanakkor szabályozni fogjuk azt is, ha embert ér támadás, milyen kártérítésre jogosult ő, illetve a családja” – idézte az RMDSZ közleménye Tánczos Barnát, a Szövetség környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszterét.

Fotó: Borsi Balázs

A környezetvédelmi tárca javaslatára a kormány által elfogadott határozat a 2006-ból származó 407-es vadászati és a vadállomány védelméről szóló törvény 1-es és 2-s mellékletében szereplő fajok által okozott károk megtérítési módját és a végrehajtáshoz szükséges egyes intézkedéseket írja elő. A határozat szabályozza a mezőgazdasági termények, erdei kultúrák, háziállatok és gépjárművek tulajdonosainak jogait és kötelezettségeit, valamint a vadállomány kezelőinek kötelezettségét és felelősségét, a kártérítések megítélését és kifizetését.

A jogszabály értelmében a környezetvédelmi tárcának 60 napon belül rendeletet kell kiadnia, amelyben az emberi sérüléssel vagy halálos áldozattal járó vadtámadások után járó kártérítéseket szabályozzák. „Az áldozatoknak járó kártérítés fedezi a kórházi kezelési költségeket és a jövedelemkiesést arra az időszakra, amelyre a sérült munkaképtelenné vált, valamint az erkölcsi kártérítést. Halálos támadás következtében a temetési költségek fedezése mellett az elhunyt családja számára a garantált bruttó alapbérnek megfelelő hozzátartozói nyugdíj jár” – részletezte Tánczos Barna.

A törvény értelmében amennyiben a vadállomány kezelője és a mezőgazdasági terület, illetve állatállomány tulajdonosa teljesítette a kármegelőzési feladatait, a kártérítést közvetlen kifizetés formájában a környezetvédelmi minisztériumnak kell elvégeznie. A terményeket ért károk esetében a kártérítésbe beleszámítják az elvégzett szolgáltatások, például szántás, üzemanyag, vetőmag költségét is. A vadállatok által okozott közlekedési balesetek esetében a gépjárműben keletkezett károk megtérítéséért a közútkezelő felelős, amennyiben nem jelezte táblával a vadveszélyt, ellenkező esetben a környezetvédelmi minisztérium fizeti a kártérítést.

Tánczos Barna hangsúlyozta: a szaktárca az elmúlt években minden eddiginél nagyobb keretet biztosított a kártérítések kifizetésére, és idénre is elkülönítették az ehhez szükséges összegeket. „2021-ben több mint 7 millió lejt fizettünk ki a vadkárokra és minden addigi tartozást rendeztünk. A tavalyi évre a kártérítések összege megközelítette a 8 millió lejt. Az idei költségvetésben pedig újabb 8 millió lejt különítettünk el a vadkárokra. Soha ennyi pénz nem volt még vadkárokra, ami biztosítja, hogy minden felmerülő igényt ki tudjunk fizetni” – részletezte a tárcavezető.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

banner_bcxvIA0Y_2.jpg

Kimaradt?