Stratégiára lenne szükség az iskolai erőszak minden formája ellen – a pedagógusok is védtelenek

Aggasztó méreteket öltött az iskolai erőszak, a gyerekek a legvédtelenebbek, ám a pedagógusoknak sincs elegendő törvényes kapaszkodójuk, hogy megvédjék magukat, ha a esetleg a szülők, vagy még rosszabb, a diákjaik zaklatják, bántalmazzák őket.

A legkirívóbb az elmúlt időszakban a marosvásárhelyi Alexandru Papiu Ilarian iskolában történt eset volt, amikor a nyolcadikos diák ököllel ütötte, és halállal fenyegette az osztályfőnökét, tette mindezt édesanyja jelenlétében. Tudomásunk szerint ugyanakkor több ízben előfordult, hogy a pedagógust alaptalanul megvádolták, fegyelmi eljárás indult ellenük, annak lezárásáig felfüggesztették őket. Az eljárás végén kiderült az ártatlanságuk, ám hírnevükön csorba esett a feljelentés miatt.Illusztrációk: Pexels

A romániai tanintézeteknek sürgősen szükségük lenne egy stratégiára az iskolai erőszak minden formájának a leküzdésére, ismertette a Maszol megkeresésére a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetségének (FSLI) álláspontját, Kocs Ilona, az érdekvédelmi szervezet Hargita megyei elnöke.

Erőszak ellenes kampányt szorgalmaz a szakszervezet

A marosvásárhelyi tanárbántalmazás, de a számtalan eset, amikor a diákok voltak erőszak áldozatai az iskolában, azt igazolják, hogy a jogszabályi keret mellett szükség lenne egyértelmű beavatkozási stratégiára, hogy az ilyen helyzeteket meg lehessen előzni és kezelni tudják. Ezen téren hiányzik a koherencia, véli a szakszervezet. Szorgalmazzák, hogy a hatóságok indítsanak széles körű kampányt az iskolai erőszak minden formája ellen.


Az iskolának, a családnak és az állami hatóságoknak is felelősséget kell vállalniuk a nevelési folyamatért. A szakszervezet már benyújtott egy erre vonatkozó törvénykezdeményezést, de a döntéshozók nem értették meg a fontosságát, és nem tűzték napirendre.
Ugyanakkor üdvözlik, hogy Románia márciusban ratifikálta a munka világában az erőszak és a zaklatás kiküszöböléséről szóló egyezményt, amelyet néhány évvel ezelőtt fogadott el Genfben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. Ez a lépés megteremti a feltételeket a koherens jogalkotáshoz ezen a területen, hangoztatják.

Az új oktatási törvény hét kötelezettséget ír elő a szülők számára

Ebben a tanévben már a szülőknek is vannak kötelezettségeik. Az új tanügyi törvény hét pontban foglalja össze ezeket, például folyamatosan kapcsolatot kell tartaniuk a nevelővel, tanárral, igazgatóval, iskolai tanácsadóval vagy szükség esetén az iskola képviselőivel, hogy figyelemmel kísérjék a diák fejlődését. A szülőknek a tanárokkal csak az iskolai szabályzatban meghatározott időpontokban szabad felvenniük a kapcsolatot. A szülők kötelezettségei tartozik még, hogy beírassák a gyereküket iskolába, biztosítsák, hogy rendszeresen, az órarend szerint be is jár. Gondoskodnia kell a diák eltartásáról, biztosítania kell a feltételeket a tanulmányai befejezéséhez. Támogatnia kell a gyermek beilleszkedését az iskolai közösségbe. Ismernie és tiszteletben kell tartania az oktatási intézmény szervezeti és belső szabályzatát, és támogatnia kell a gyermekét, hogy ezeket ő is betartsa.

Az iskola az otthoni nevelést kell elmélyítse

Az iskolákban elharapózódott az erőszak: rengeteg szomorú eset kerül nyilvánosságra, amikor a pedagógus bántalmazza, megalázza diákjait, de olyan is, amikor a gyerekek egymást bántják, vagy a tanuló, a szülő fenyegeti, zaklatja a pedagógust, szögezte le megkeresésünkre Kocs Ilona. A matematika szakos tanár, a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetségének (FSLI) Hargita megyei elnöke hangsúlyozta, elsősorban a pedagógus felelőssége, hogy a diákok lelki egyensúlyát megőrizze, ez azt jelenti, hogy semmilyen módon – sem fizikailag, sem verbálisan, sem lelkileg – nem bánthatja.

Ugyanakkor az iskola, a pedagógus az otthoni nevelést kell elmélyítse, nem várható el, hogy a gyerekek nevelése teljes mértékben rájuk háruljon, mert a rohanó hétköznapokban a szülő nem ér rá a gyerekével foglalkozni. „Az alapokat a családban, a szülőktől kell elsajátítani, hogy a gyerek köszönjön, mondjon köszönetet, ha valamire szüksége van, kérje szépen. De azt is, hogy legyen segítőkész, együtt érző, ne bántsa, ne csúfolja a társait, a felnőttekkel legyen udvarias, tartsa rendben a dolgait” – részletezte a szakszervezeti vezető. Hangsúlyozta, ha a tanár, tanító ezekre figyelmezteti a diákot, az nem azt jelenti, hogy megalázza, bántalmazza.

Ha egy gyerek mindezt tudja, a pedagógusnak semmi oka nem lehet arra, hogy „fegyelmezze”, de például ha folyamatosan csúnyán beszél, előfordulhat, hogy a tanár elveszíti a türelmét. Ugyanakkor Kocs Ilona hangsúlyozta, elvárás, hogy a felnőtt, a pedagógus minden körülmények között őrizze meg a nyugalmát, és pedagógiai módszerekkel hasson a gyerekre.   

Másrészt a pedagógus kötelessége, hogy tanítsa a diákokat, ám tudatában kell lennie, hogy nem minden gyerek képes egyforma mértékben mindent elsajátítani. Annál is inkább, hogy a tantervekben hatalmas ismeretanyag szerepel, „zseni kell legyen, aki minden tantárgyat megtanul tökéletesen”. Matematika szakos tanár létére, Kocs Ilona úgy látja, inkább a számtanórák számát kellene csökkenteni és kissé a tananyagot, nem például a testnevelésórákat.

A kulcs a pedagógus-diák-szülő együttműködés

A lényeg, hogy az oktatási folyamat a gyerek érdekét szolgálja, szerezzen meg egy alap tudást, amit felhasználhat az élete során, és tudja eldönteni, hogy mivel szeretne foglalkozni. Ha ezt elfogadja a pedagógus, a szülő és a diák, akkor együtt tudnak működni a cél érdekében, véli Kocs Ilona. Hangsúlyozta, durvaságra, erőszakra nem szabad lehetőség legyen a tanintézetekben. A pedagógus első lépésben a diákkal kell megbeszélje, ha problémák vannak, majd a szülővel egyeztetve kell keresse a megoldást.

A szülők többségével jól együtt lehet működni, de előfordulnak kivételek. Sok esetben a szülők panasza jogos, hiszen a lelki terror egyik formája, ha a tanár egyet tanít, és egyebet kér számon, fenyegeti, hogy megbuktatja, vagy ha a diákok csak magánórára járva tudják elsajátítani, amit az iskolában kellene megtanuljanak. A tanárnak ismerni kell a pedagógiai módszereket, a pedagógiai érzékükön is sok múlik, de a szülő is nyitott kell legyen az együttműködésre. Ha egy tanárt alaptalanul megvádolnak, feljelentenek, nem tehet mást, megvárja a hivatalos kivizsgálás eredményét.

A cél közös: a gyerek fejlődjön, ne érje sérelem, de ennek eléréséért a pedagógus, a diák, és a szülő egymást támogatva együtt kell működjön, szögezte le Kocs Ilona.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?