Levetetné a kolozsvári RMDSZ a sértő táblákat, ezért már egy e-mailt is megírtak

Jegyzéket készíttetett a kolozsvári RMDSZ-szervezet azokról a köztéri táblákról és feliratokról, amelyeken a magyarság számára sértő vagy történelmi szempontból pontatlan megállapítások szerepelnek. Rácz Béla Gergely, a helyi tanács RMDSZ-frakciójának vezetője a Maszolnak elmondta: a listával a városvezetőség elé állnak és kérik, hogy cseréljék le vagy javítsák ki a dehonesztáló feliratokat. 

Bár korábban nem verték nagy dobra, már fél éve elkészült az a lista, amelyet a kolozsvári RMDSZ készíttetett el helyi történészek bevonásával arról, hogy a kincses városban melyek azok az emléktáblák vagy tájékoztató feliratok, amelyek pontatlan és a magyarság számára sértő megállapításokat tartalmaznak. Céljuk, hogy a helyi tanácsban elérjék a kifogásolható tartalmú táblák cseréjét vagy levételét. Minderről az Igen, tessék! című kiadvány decemberi számában fizetett hirdetésként megjelent tanácsosi beszámolóból értesültünk.

Megkerestük Rácz Béla Gergelyt, a kolozsvári tanács RMDSZ-frakciójának vezetőjét, aki a Maszolnak megerősítette, hogy immár jó fél éve elkészült a lista, és emellett fontossági sorrendet is felállítottak a táblákról, amelyeket a legsürgősebben javítani szükséges.

Fontossági sorrendet állítottak fel

„Nyilván hiú ábránd az, hogy mi letesszük a kérést, és amelyik sérti a magyarságot, azokat helyreállítják, illetve leveszik” – magyarázta a tanácstag. A fontossági sorrendben első a Petőfi Sándor (ma Avram Iancu) utcai Biasini-szállón található, súlyos történelmi tévedéseket és a magyar közösséget megbélyegző felirattal ellátott emléktábla. Megtudtuk, ennek ügyében már előrelépés is történt, ugyanis a tanácsos már egy e-mailt is megírt Emil Boc polgármesternek, hogy tárgyaljanak az ügyről. Rácz Béla Gergely szerint erről egy „részletes, tudományos alaposságú” leírást készítettek a Babeș-Bolyai Tudományegyetem korábbi rektora, a történész Ioan Aurel Pop egyik könyve alapján, amelyben a szakember tételesen cáfolja a táblán szereplő állításokat. „Nagyon bízunk abban, a történelmi tényeket románul is megvilágítva, hiteles forrásra hivatkozva el tudjuk érni, hogy a tábla lekerüljön, és helyébe olyat helyezzenek el, amelynek szövege tükrözi a történelmi tényeket” – fogalmazott megkeresésünkre a tanácsos. A dokumentumot megkaptuk, változatlan formában ITT érhető el.

Fotó: Borsi Balázs

Az emléktáblán a következő felirat olvasható: „Ebben az épületben tartózkodott 1848–1849-ben a nemzeti egység és felszabadulás érdekében végzett tevékenységek megszervezése idején Gheorghe Barițiu és Nicolae Bălcescu, a román forradalom két nagy személyisége. A románok szent eszméinek megerősítése váltotta ki a magyar ellenség által vezetett véres elnyomást, amely során több mint 40 ezer románt öltek meg, és 230 falut égettek fel.”

A helyi tanács RMDSZ-frakciója a felirat cseréjének indoklásában megfogalmazta: „A szöveg hamis állításokat tartalmaz. A Babeș-Bolyai Tudományegyetem volt rektora, dr. Ioan Aurel Pop professzor, a Román Akadémia elnöke, valamint dr. Ioan Bolovan professzor visszautasítja a vádak valóságtartalmát.” A két szerző az Erdély története című könyvében leírja: „a demográfiai számítások kimutatták, hogy Erdély lakosságának alakulása a forradalom előtti időszaktól az 1850–1851-ben végzett első igazán modern népszámlálásig mintegy 40 ezer lakosnyi hiányt mutat. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a románokat, hanem a magyarokat, szászokat, örményeket, zsidókat, romákat és más erdélyi lakosokat – akik a forradalom áldozatai lettek – bele kell számolni a hiányba”.

Rácz Béla Gergely szerint a másik problémás tábla Mátyás király szülőházán áll. Azzal több bajuk is van, fogalmazott a frakcióvezető, elsősorban az, hogy a táblán az a címer látható, „amit egy negyedikes diák rajzolt”. Megtudtuk, olyanra cserélnék, amely közelebb áll a város eredeti címeréhez, emellett a tábla szövegét is módosítanák. A főtéri Mátyás-szobor talapzatán levő szöveg is felkerült az eltávolítandó feliratok listájára, ugyanakkor ebben az esetben „peres úton lehetne eltávolítani azt, hiszen engedély nélkül helyezték ki a feliratot” – ismertette. A jegyzékben (amely ugyancsak változatlanul, a rendelkezésünkre bocsátott formában ITT olvasható) szerepel Baba Novac szobra alatti szöveg, hiszen egykor az is sértő volt, de egy „hallgatólagos egyezség” alapján nem került vissza a szobor talapzatára. Az utolsó sértő tábla Stephan Ludwig Roth szász írónak állít emléket, a Fellegvárban, ennek felirata sem felel meg a valóságnak – sorolta a frakcióvezető a jegyzékbe foglalt elemeket.

 „Egyelőre ezeket a táblákat vettük fel a listánkra, és gyakorlatilag mindegyikhez van egy elképzelésünk, valamint tervünk arra vonatkozóan, hogy hogyan tudjuk kijavítani, helyrehozni. Nagyon fontos, hogy amelyik esetében a legjobb érveink vannak, amelyek a legsértőbbek, azzal kezdve haladjunk tovább, hogy egyre kevesebb, a magyar közösséget és kisebbséget sértő felirat legyen a városban” – közölte Rácz Béla Gergely.

Nem a négy magyar tanácsoson múlik 

A tanácsos megemlítette, a kolozsvári karácsonyi vásáron a román többség félreértelmezte a magyar feliratok megjelenését: „ők többnyelvűségnek érzékelték, miközben ez távol állt attól”. Ezzel magyarázzák, hogy a tanácsosok jobbnak látják a sértő táblák cseréjét, pontosabban egyelőre csak a Biasini-szállón található felirat kijavítását előbb Emil Boc polgármesterrel egyeztetni. „Írtam a polgármesternek, és mivel koalícióban vagyunk, elsősorban az a korrekt, ha személyesen beszélünk vele. Ha a polgármester nem nyit, akkor a tanács plénuma elé visszük az ügyet” – nyomatékosította a frakcióvezető.

Fotó: Serar Szabolcs

Arra a kérdésre, hogy mikor tervezik megvalósítani a történelmileg pontatlan információkat tartalmazó táblák és feliratok cseréjét – annak fényében, hogy a tanulmány már fél éve elkészült –, Rácz Béla Gergely nem tudott konkrét választ adni, úgy fogalmazott: „ez nem rajtunk múlik, hanem azokon az egyezségeken és alkukon, amelyeket a Nemzeti Liberális Párt (PNL) többségével kell megkötnünk. Fontos, hogy mennyire tudunk hatékonyan érvelni és kérni ahhoz, hogy a javítások megtörténhessenek” – magyarázta. Hozzátette, ha a kérésre nem válaszolnak, és az RMDSZ-frakció semmilyen nyitást nem érzékel, akár civil szervezetekkel is összefognak annak érdekében, hogy a feliratokat lecseréljék. „Bízom benne, hogy a jó koalíciós partneri viszonyban előrelépést tudunk elérni” – hangsúlyozta a tanácsos.

A Biasini-szállón megjelenő tábla cseréjét úgy érhetné el az RMDSZ, ha nem kisebbségi-többségi kérdésként kezelik – véli a frakcióvezető. „Az érvünk az, hogy még a legnagyobb román történészek írásának sem felelnek meg a táblán feltüntetett információk, tehát egy történelmi valótlanság jelenik meg, amelyet ki kell javítani, és legalább háromnyelvű szövegre cserélni” – emelte ki.

Az éves önkormányzati beszámoló szerint a tanácsosok kezdeményezték, hogy a kolozsvári vasútállomás épületén a város neve ne csak románul, hanem magyarul és németül is megjelenjen. Rácz Béla Gergely közölte, kérésükkel a Román Vasúttársasághoz (CFR) fordultak, de választ nem kaptak. „Egyelőre újból próbálkozunk, ismét letesszük a kérést, amíg választ is kapunk” – tette hozzá. Ugyanakkor elmondta, nincs jogi értelemben vett szerepe annak, hogy városi tanácsosok írták alá a kérést, hiszen állami intézményekhez gyakorlatilag bárki benyújthat hasonló dokumentumot. A tanácsosok még júliusban tették le a kérést, az ügyben azóta nem történt előrelépés.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?