banner_066Zffpe_maszol_6fel_rmdsz-02.png
banner_VnNOCp39_maszol_6fel_rmdsz-01.png

Az együttműködés éve Háromszéken: az eddigi legnagyobb költségvetésből gazdálkodnak

Válságos időszakban felértékelődik az egymásra való odafigyelés és a szolidaritás, ezért idén az együttműködés költségvetését fogadják el Háromszéken, mondta Tamás Sándor. A Kovászna megyei tanácselnök szerint idén 537 millió lejből gazdálkodik az önkormányzat, ennek az összegnek 41 százalékát beruházásokra fordítják, illetve új falufejlesztési programokat is indítanak.

Tamás Sándor helyzetelemzése szerint válságos időket élünk, a szomszédban háború van, ami miatt biztonságunk kérdése elsődlegessé vált. Emellett a gazdasági válság miatt oda kell figyelni az anyagi biztonságra, illetve válságos időszak van a politikai életben, ezért tenni kell a közösségünk biztonságáért is. Kovászna megye idei költségvetésének központi eleme, hogy szorgalmazzák a családok, közösségek és intézmények közti együttműködéseket.

Út, híd, egészségügy, szociális védőháló, hulladékgazdálkodás, kultúra, sport és egyházak

A háromszéki önkormányzat nem csak könyvelője a rendelkezésre álló pénznek, hiszen a törvény által megszabott feladatok mellett, közösségépítő programokat finanszíroznak, mondta Tamás Sándor. Kovászna megye önkormányzata 263 kilométer megyei út, 100 híd, több száz áteresz és 500 kilométer útszéli sánc karbantartásáért felel, ezek karbantartását és korszerűsítését prioritásnak tekintik, amire idén 76 millió lejt költenek.

Fotók: Török Etele

A háromszéki önkormányzat alárendeltségében működik a sepsiszentgyörgyi megyei kórház, amelynek sürgősségi osztályán évente 36.000 beteget látnak el. Ott idén átadják az új sürgősségi osztályt, amely lehetővé teszi a felnőtt és gyerek sürgősségi esetek külön kezelését. Emellett átadják a kórház udvarán épülő új tüdőkórházat és járóbeteg rendelőt. Az egészségügyi rendszerre idén 180 millió lejt költenek.

A háromszéki önkormányzat feladata a hulladékgazdálkodás működtetése. A lécfalvi hulladéklerakó révén Kovászna megye az első három megye között van az országban. Azokban a megyékben látszik a hulladékgazdálkodás hiánya, ahol nincs kiépülve a háromszékihez hasonló rendszer, mondta Tamás Sándor. A Gyermekvédelmi és Szociális Igazgatóságnak 480 alkalmazottja van és 840 gyereket, 6800 fogyatékkal élő személyt és 100 idős embert látnak el vagy gondoznak. A szociális védőháló fenntartása idén 64 millió lejbe kerül.  

A közösségépítés szempontjából a kultúra, a sport és az egyházi támogatási rendszerek kiemelkedőek, ezért ezek finanszírozására idén 37 millió lejt fordítanak. A megyék közül Háromszék-, a megyeszékhelyek közül Sepsiszentgyörgy országos szinten az élen van ami a költségvetésből erre a célra fordított anyagi forrást illeti, mutatott rá Tamás Sándor.

Meglévők mellett új falufejlesztési programokat indítanak

Háromszéken a lakosság 45 százaléka él városon és 55 százalék vidéken, de a városiak is ezer szálon kötődnek a vidékhez ezért kiemelt cél, hogy a falvakon élők életminősége megközelítse a városi életminőséget, fogalmazta meg Tamás Sándor.

A háromszéki önkormányzat az elmúlt tíz évben társfinanszírozta a falusi kultúrházak, iskolák, sportlétesítmények, orvosi rendelők, könyvtárak, ifjúsági terek, tűzoltószertárak, orvosi rendelők felújítását és felszerelését, illetve az első iskolatáska és az after school programokat. Tamás Sándor szerint ezekhez pályázati formában adtak pénzt a helyi önkormányzatoknak, azzal a feltétellel, hogy a megyei tanács által biztosított pénzhez még legalább ugyanannyit hozzátesznek saját forrásból. Ebben a rendszerben az elmúlt tíz évben a háromszéki önkormányzat 3 millió eurót költött falufejlesztési programokra és 3 millió eurónál többet tettek hozzá a vidéki önkormányzatok.

Ezt a csomagot idén három új programmal bővítik, jelentette be Tamás Sándor, aki szerint elindítják a vidéki fogászati rendelők, illetve az állatorvosi rendelők felújítási és felszerelési programja, valamint a vidéki iskolák étkezőinek kialakítási programja. Ez utóbbira azért van szükség mert a megye 19 iskolájában 4763 diák számára működik meleg ebéd program, de ezek közül 17 falusi iskolának nincs ebédlője, ahol meg tudják oldani a tanulók étkeztetését.

Iskolákat építenek és szerelnek fel, illetve korszerűsítik Erdővidék úthálózatát

Kovászna megye tanácsának jelenleg 10 európai uniós beruházási pályázata van. Ezek közül a két legnagyobb az oktatási rendszer korszerűsítését célozza. Jakab Barna a megyei önkormányzat alelnöke szerint 36 millió lejes pályázatból 33 tanintézmény számára vásárolnak iskolabuszokat. További 36 millió lejből pedig iskolák számára vásárolnak bútorzatot, sportfelszereléseket, laborokat és számítástechnikai eszközöket. Mindkét pályázat eredménye már a következő tanév kezdetén látható lesz.

Várhatóan a szeptemberi iskolakezdésre elkészül a sepsiszentgyörgyi Speciális Iskola új épülete is, tette hozzá Henning László. A háromszéki önkormányzat alelnöke szerint az új speciális iskolában korszerű körülményeket kínálnak a 185 speciális igényű gyereknek. A tantermek mellett lesznek egyéni terápiás termek, de asztalos, kerámiakészítő, agyagozó, bőrdíszműves, élelmiszer készítő műhelyek is lesznek, így a fogyatékkal élő gyerekeknek szakmát is tanítanak. A köznyelvben Három Rózsai Iskolaként ismert tanintézmény bővítése és korszerűsítése 27 millió lejbe kerül, amiből 6,6 millió a pályázati támogatás.

Idén prioritásnak tekintik az Erdővidéki úthálózat korszerűsítésének befejezését, mondta Kovács Ödön megyemenedzser. Elmondta, hogy a Málnás – Hatod és Ágostonfalva közti 35 kilométeres útszakasz felújításának 70 százaléka elkészült, eddig 23,3 kilométer utat adtak át ezen a szakaszon. Még hátravan a Bibarcfalva és Nagybacon útszakasz felújítása és 8 híd elkészítése. A másik ugyancsak Erdővidéki infrastrukturális beruházás a Barót – Vargyas és a Hargita megye határa közti út felújítása, amely 65 százalékban készült el eddig és idén szeretnék befejezni.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT
banner_Os8CxLFO_KUK_Webbanner_970x250_ANIM.gif
banner_9y4hN5Rx_KUK_Webbanner_728x90_ANIM.gif

Kapcsolódók

Kimaradt?