Aggasztóan megnőtt a kiskorú bűnelkövetők száma Szilágyságban

Megnőtt a fiatal bűnelkövetők száma Szilágy megyében. Az első hat hónapban 86 ilyen esetet regisztráltak, amelyből 55-öt kiskorú követett el, egyrészt oktatási intézményekben vagy azok közelében.

A 13 év alattiak körében – akik az elkövetett bűncselekmény ellenére nem büntethetők – 19-en vétettek a törvény ellen, hét esetben testi sértés, erőszak, négynél gondatlanságból elkövetett testi sértés, ötnél lopás, egy-egy esetben rongálás és a közutakon elkövetett közlekedésbiztonság elleni bűncselekmény történt. Tizenegy incidens városon zajlott.

A nem büntethető 14–15 évesek között tizenöt bűncselekményt regisztráltak, hat testi sértést, egy szexuális zaklatást, két lopást, három rongálást és három egyéb bűncselekményt. Ezúttal a bűncselekmények többsége, tizenegy, vidéken történt. Az azonos korosztálynál, de a törvény szerint korlátozott felelősségvállalással rendelkezőknél, hét bűncselekményt regisztráltak idén, négy testi sértést vagy más erőszakos cselekményt, egy lopást, és két egyéb kategóriába tartozó esetet, ezek közül öt városi környezetben fordult elő.

Illusztráció: Kindel Media/Pexels

A 16–17 éves korosztályhoz tartozó fiatalok összesen 45 bűncselekményt követtek el, 13 testi sértést, egy gondatlanságból elkövetett testi sértést, egy szexuális zaklatást, 17 lopást, kilenc közutakon elkövetett közlekedésbiztonság elleni bűncselekményt, és három egyéb bűncselekményt. A 45 esetből 29 városon történt.

Júniusig 168 deviáns viselkedésű fiatalkorú szerepelt a Szilágy Megyei Rendőr-főkapitányság nyilvántartásában, 84 eltűntről érkezett bejelentés, ebből 80-at a hatóságok megtaláltak, míg kettő továbbra is körözés alatt áll.

Nőtt a bűnelkövetők száma, az átlagéletkor viszont csökkent

Az esetek kapcsán a Szilágy Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a hátrányos helyzetű közösségekben élő fiatalkori bűnözésre hívta fel a figyelmet. Milas Violeta igazgató elmondta, az intézményen belül működő Bántalmazás, elhanyagolás, bűncselekmények osztálya többek között kivizsgálja a fiatalkori bűncselekményt elkövető eseteket, értékeli a helyzetet, körülményeket, a meghatározó tényezőket, biztosítja a megelőzésre irányuló intézkedéseket, figyelemmel kíséri a fiatalkorúak bűnelkövetésének megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedések végrehajtását, javasolja a különleges védelmi intézkedés létrehozását, pszichoszociális tanácsadást nyújt a szülők és a bűncselekményt elkövető gyermek számára, tanácsadási programokat tart bűncselekmények megelőzése érdekében, figyelemmel kíséri az elkövető fejlődését, támogatja a megye és a helyi közigazgatási hatóságok munkáját e téren.

Milas Violeta, a Szilágy Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője | Fotó: Kulcsár Mária

2022-ben 16 fiatalkori bűnelkövetési ügyet regisztráltak, ebből 13 fiú és három lány volt, többségük roma származású. A gyermekek életkora 9–16 év közé tehető, az általuk elkövetett bűncselekmények között többnyire lopás, engedély nélküli gépjárművezetés, testi sértés, pirotechnikai eszközök használata, csalás fordult elő.

Az igazgató kiemelte, legtöbb esetben a szülők nem vállalnak felelősséget a kiskorúak tetteiért, az intézménynek gondot jelent a szülőkkel való együttműködés, mert sok esetben nem fogadják el az igazságot, ami oda vezetett, hogy az elmúlt években nőtt a bűnelkövetők száma, a gyermekek életkora pedig csökkent. Már 14 évesen lopnak, autót vezetnek, szexuális kapcsolatot létesítenek, koldulnak, sőt egy 13 éves bankkártyás csalást hajtott végre, 4500 lejes kárt okozva. Van olyan 18 éves, aki az évek folyamán 30-40 bűncselekményt követett el, és bár sokuknak pszichoterapeutára, szakemberekre lenne szükségük, hogy életük rendeződjön, kevés a képzett szociális munkás, illetékes. A legtöbb bűncselekmény Zsibón történt, ezért megfékezés céljából az intézmény együttműködési szerződést kötött az önkormányzattal és az ottani oktatási intézményekkel.

Bűnmegelőzési kampányokat indítottak

Tekintettel a kiskorúak körében tapasztalható bűnügyi esetekre, illetve a gyermekeket fenyegető veszélyekre, a megyei rendőrség a következő időszakban folytatja a gyermekeket és kiskorúakat érintő antiszociális magatartás, illetve a kiskorúak áldozattá válásának megelőzésére irányuló országos kampányát.

A megyében az elmúlt fél évben számos országos kampányt hajtott végre a Szilágy megyei rendőrség. Ilyen jellegű kezdeményezés, a Tedi biztonságos iskola, amely az elsőosztályos diákoknak szól, és az oktatási minisztériummal, valamint a Belügyminisztériummal partnerségben, a Román Rendőrség révén valósul meg. A program célja, tájékoztatni a gyermekeket a lehetséges veszélyekről, és életkoruknak megfelelő oktatási módszerekkel megoldásokat kínálnak azok kezelésére.

Az Ünnepek a családban zajlanak. Ön tudja, hol van a gyermeke? című kampányt 2021. decembere ls 2022. január 7. között szervezték meg, hogy felhívják a kiskorúak figyelmét azokra a kockázatokra, amelyeknek ki lehetnek téve, ha elhagyják otthonukat vagy a gondozási központokat. A program a konfliktusok és a problémák esetén a jó kommunikációra szólítja fel a szülőket és a törvényes gyámot.

A Román Rendőrség és a Gyermek Telefonja Egyesület az Amerikai Egyesült Államok romániai nagykövetségének támogatásával 2021 végén elindította a Nem kívánt érintés elnevezésű országos kampányt, a szexuális zaklatások megelőzése érdekében. A program célja az ilyen jellegű visszaélések megelőzése és leküzdése, illetve a visszaélések negatív hatásainak ismertetése. Szilágy megyében 13 tevékenység zajlott e téren, 393 személy bevonásával.

A Biztonságos ünnepek kampányt húsvét előtt és az iskolai szünetek alatt tartották, felhívva a figyelmet az áldozattá válás kockázatára. Az eseményen 325 személy vett részt. A megelőzési, tájékoztatási tevékenységeket Zilahon, Szilágysomlyón, Zsibón, valamint Karika és Alsóegregy községben tartották.

Bulgărean Gheorghe-Vasile főtanfelügyelő | Fotó: Kulcsár Mária

Dari Tamás prefektus a megbeszélésen hangsúlyozta, létre kell hozni a Nép Ügyvédje által kezdeményezett Közösségi Tanácsadó Testületet, amelyet a megye 22 területi adminisztratív egységében már megalakítottak, 19-ben pedig megtették a szükséges lépéseket ennek létrehozásához, ugyanis a helyi hatóságnak részt kell vennie a korai iskolaelhagyás megelőzésében és a lemorzsolódásban.

Az eddigi feljegyzések alapján Krasznán tizenegy tanuló nem jár általános iskolába, hét középiskolába, hat gimnáziumba és kettő szakiskolába; Galgón két óvodáskorú gyermek nem látogatja az óvodát, és három 11-14 éves fiatal nincs beíratva általános iskolába. Krasznahídvégen négyen, Szurdokon 26-an nem járnak óvodába, 18 gyermek nincs beíratva elemi iskolába, 15 általános iskolába, heten pedig egyáltalán nem jártak oktatási intézménybe.

Bulgărean Gheorghe-Vasile főtanfelügyelő elmondta, a korai iskolaelhagyás megelőzésében nagy szerepe van a meleg étel programnak, ami eddig négy településen, Hídalmáson, Felsőszéken, Szurdokon és Alsóvalkón működik, idéntől újabb településeken vezetik be, valamint az iskolabusz szolgáltatás, amely szintén az iskolai lemorzsolódást hivatott csökkenteni.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?