Minden, amit a Sapientiára való beiratkozásokról tudni kell

A Sapientia EMTE Kolozsvári Karán 2015. július 13-án kezdődik a felvételi beiratkozási időszak. A kar kínálatáról, helyek számáról itt lehet részletesen tájékozódni.

A Kolozsvári Kar összesen 180 helyet hirdet meg, amelyből 83 ingyenes, valamint 97 költség-hozzájárulásos hely (ebből 130 hely alapképzésen, 30 hely mesteri képzésen, 20 hely a Debreceni Egyetemmel közösen indított angol nyelvű mesteri képzésen). A tandíjakon nem változtattak, a költség-hozzájárulás 250 és 450 euro/év között mozog. A „Sapis” diákok, tanuljanak akár ingyenes, akár költség-hozzájárulásos helyen, mindkét esetben jogosultak érdem-, tanulmányi-, vagy szociális ösztöndíjra.

Filmtudomány mesteri szak

A mesterszak célja, hogy folytonosságot biztosítson a Filmművészet, fotóművészet, média szakon folyó alapképzésnek, és hogy több irányú továbblépésre is lehetőséget nyújtson. A Sapientia EMTE és a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem együttműködésével létrehozott mesteri képzés a kortárs mozgóképkultúra legaktuálisabb kérdéseire helyezi a hangsúlyt, és – figyelembe véve a kelet-európai filmszakma realitását – elsősorban kisjátékfilmes, dokumentumfilmes vagy a fikciót a dokumentarizmussal ötvöző projektek megvalósítását tűzi ki célul, olyan filmek elkészítését, amelyek bemutathatók a televízióban, vagy esélyesen nevezhetők nemzetközi fesztiválokra.

Meghirdetett helyek száma: 9 tandíjmentes, 6 költség-hozzájárulásos

Képzés időtartama, formája: 2 éves nappali képzés

A felvételi jegy összetétele:

             írásbeli vizsga megállapított tematika és bibliográfia alapján: 40%

             szóbeli vizsga: alapképzés alatt összeállított portfólió, valamint egy elméleti vagy gyakorlati projekt bemutatása, amit a mesterképzés alatt valósítana meg: 60%

Beiratkozás a felvételire: 2015. július 13-21.

Felvételi vizsga: 2015. július 25-26.

A költség-hozzájárulás összege a 2015/2016-os tanévre: 450 EUR/év.

A Karon induló Filmtudomány szak az első ilyen szakirányú mesterképzés a romániai magyar felsőoktatási kínálatban. A képzés 2014 decemberében kapta meg az akkreditációt. A mesterképzés feladata az alapképzés sokirányú és sokszínű tehetséggondozásának folytatása, diákjaink itthon tartása, megadva nekik a továbbtanulás lehetőségét.

Teljes támogatás nem erdélyi és nem magyarországi diákoknak

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Kara a 2015/2016-os tanévtől lehetőséget biztosít maximum 5 nem erdélyi és nem magyarországi lakhelyű, a Kárpát-medence területén élő magyar hallgató számára, hogy tanulmányait támogatott helyen végezhesse a Kar keretében működő Filmművészet, fotóművészet, média szakon. A Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány támogatásával a sikeres felvételt nyert hallgató számára a Kolozsvári Kar a képzés 3 éve alatt fedezni tudja a lakhatási költségeket (a kar saját kollégiumában), a tanulmányi költségeket (amennyiben tandíjas helyre nyer felvételt), valamint speciális ösztöndíj formájában fedezi a kolozsvári megélhetési költségeket is.

Európai és nemzetközi üzleti jog mesterképzés (LLM)

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karával együttműködésben angol nyelvű, európai és nemzetközi üzleti jogi mesterképzés (LLM) indul Kolozsváron.

A jogászképzés nyelvi helyzete bonyolult a Sapientia EMTE rendszerében: amíg más szakok alapvetően magyar nyelven oktatnak, nálunk kiemelt oktatási nyelv a román is. "A szak indításakor döntöttünk így, mert a végzett hallgatóknak ismerniük, sőt, magas szinten használniuk kell a román (szak)nyelvet. Nyilván, magyar nyelvű tárgyak is szép számban vannak. A mesterképzés tovább bonyolítja ezt a nyelvi helyzetet: az LLM program angol nyelvű lesz. Ennek legalább három oka van.

Az első, hogy a Babeș-Bolyai Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem közötti együttműködésnek köszönhetően létezik Kolozsváron magyar nyelvű jogi mesterképzés, amivel szemben nem akarunk fellépni, sőt, szeretnénk, ha saját hallgatóink egy része is ott tanulhatna tovább. Ezt a mesteri képzést megerősíteni kell, nem pedig értelmetlen versenyt kialakítani vele szemben.

A második, hogy az üzleti jog igen jelentős mértékben szupranacionális jellegűvé vált, és ez "a nemzetközi helyzet egyre fokozódik" (ahogy Virág elvtárs mondta Pelikán elvtársnak A tanu című, zseniális filmben). Üzleti jogi szakjogászoknál az angol nyelv ismerete ma már minimális alapkövetelmény, a gazdasági fejlődéshez pedig elengedhetetlen a megfelelő jogászi háttérmunka. Nemzetközi együttműködésekre képes, külföldi befektetések esetén a már említett jogi háttérmunkát elvégezni tudó, külföldi kollégáikkal együttműködésre képes jogászokra van szükség, és ezt a tudásszintet az alapképzésnek nem feladata nyújtani (ott a cél a elsősorban a klasszikus, szakvizsgákra szükséges tárgyak, a polgári jog, a büntetőjog, az eljárásjogok elsajátítása).

A harmadik, hogy a Sapientia EMTE-s jogászképzést nem szabad elszigetelt, elzárt, légüres térben folyó oktatásként elképzelni, ami sajnos sok kisebbségi kezdeményezés sajátja. Az angol nyelvű mesteri programmal az egyetem valóban megnyílik a román anyanyelvű és a külföldi hallgatók előtt is. Az téved a legnagyobbat, aki ezt a nyitást az egyetem sajátos kisebbségi céljaitól való eltérésként értékeli. A román anyanyelvű és a külföldi hallgatók együtt fognak dolgozni a romániai magyar hallgatókkal. Így ez a nyitás pontosan azt a célt szolgálja, amit el akarunk érni és el kell érjünk: tudatni a többséggel és nemzetközi szinten is, hogy itt komoly szakmai munka folyik, megismertetni, hogy nagy feladatok legyőzésére vagyunk képesek, és a velünk való együttműködés minden résztvevő számára értéket teremt. És ez is legitim kisebbségi cél" -- olvasható az intézményvezetők maszol.ro-hoz eljuttatott közleményében. 

A felvételi jegy összetétele:

             egyetemi záróvizsga átlaga: 50%

             motivációs beszélgetés értékelése: 50% (angol nyelvű skype interjú az iratkozástól számított 10 napon belül, előzetes egyeztetés alapján)

Meghirdetett helyek száma: 20 költség-hozzájárulásos hely

Időtartam: 2 félév (2015 szeptemberében kezdődik, kb. 5 hétvége/félév)

Költség-hozzájárulás összege a 2015/2016-os tanévre: 450 euró/év

Jelentkezési határidő: 2015. július 15.

A mesteri szakot elvégzett hallgatók a Debreceni Egyetem által kiállított diplomát kapnak.

Iszlám modul a diplomácia és interkulturális kapcsolatok mesterképzőn

A Diplomácia és interkulturális tanulmányok mesteri szak keretében iszlám modult indítanak, amely tömbösített előadásokat foglal magába.

A 2015/2016-os tanévtől a Sapientia bentlakása új helyszínen várja a bentlakókat a Diakonia kolozsvári fiókjának épületében a Ponorului utca 1. szám alatt. A környék csendes, barátságos, közös ebédlővel, társalgóval. Az épület 30 személy befogadására alkalmas.

A bentlakásban a 2015-2016-os tanévre a következő árak érvényesek:

             1 ágyas szobában: 400 lej/fő

             2 ágyas szobában: 340 lej/fő

             2 ágyas szobában terasszal: 360 lej/fő

             3 ágyas szobában: 290 lej/fő

             3 ágyas szobában terasszal: 310lej/fő

Ezek az árak tartalmazzák a havi bért és a havi közköltséget is.

 

 

Kimaradt?