Több millióan számíthatnak novembertől állami fűtéstámogatásra

Egy kétgyermekes, minimálbérrel rendelkező házaspár havi 125 lejes fűtéstámogatásra lesz jogosult a téli hónapokban, ha hatályba lép a segítségre szoruló energiafogyasztók védelméről szóló törvény. A jogszabály részleteiről Csép Andrea RMDSZ-es képviselőt, a munkaügyi szakbizottság tagját kérdeztük.

Ha az államfő kihirdeti, november elsejétől hatályba lép a támogatásra szoruló fogyasztók minimális energiaszükségleteinek biztosításáról szóló törvény, amelyet kedden döntő házként, ellenszavazat nélkül fogadott el a képviselőház. A jogszabály a munkaügyi minisztérium becslése szerint mintegy félmillió háztartásnak, vagyis több millió embernek nyújt segítséget. Alkalmazásának éves becsült költségei meghaladják a 400 millió lejt, amit az országos és a helyi költségvetésekből, illetve uniós alapokból fedeznek.

Csép Andrea parlamenti képviselő segített eligazodni a támogatási rendszerben | Fotó: RMDSZ

A törvény lényege, hogy a koruk, egészségi állapotuk, elégtelen jövedelmük miatt szociálisan rászorulónak minősülő vagy energetikai szempontból elszigetelt területen élő családok, illetve egyedül élő személyek a lakásuk fűtéséhez használt energiahordozótól, illetve jövedelmüktől függően állami támogatást kaphatnak energiaszámláinak kifizetéséhez. A törvényben „sérülékenynek” nevezett fogyasztók energetikai szempontból hatékonyabb fűtésrendszerek, illetve háztartási gépek beszerzésére is igényelhetnek támogatást.

Eredetileg csak jövőre lépett volna hatályba

A jogszabály tervezetét a kormány nyújtotta be a parlamentbe, első házként a szenátus tárgyalta, és a képviselőház pedig módosításokkal fogadta el. Az egyik legfontosabb módosítás, hogy nem jövő év szeptember elsején lép hatályba, ahogy a kormány szerette volna, hanem már idén november elsején. Csép Andrea RMDSZ-es képviselőtől megtudtuk, hogy a hatályba lépés dátumáról sok vita volt a szakbizottságban, a koalícióban sem volt konszenzus róla.

„Az RMDSZ-nek az volt a célja, hogy a törvény minél korábban lépjen hatályba, a rászorulók még ezen a télen kaphassanak támogatást” – mondta a Maszolnak a munkaügyi szakbizottság tagja. Csép Andrea emlékeztetett arra, hogy közel 25 százalékkal drágult az elektromos áram, 20 százalékkal a földgáz és 30 százalékkal a tűzifa a múlt évhez képest. Van olyan energiaszolgáltató is, amelyik száz százalékkal emelte a tarifáit. „Ezt mindenki fogja érezni a pénztárcáján ezen a télen. Sokan fordulnak hozzám a fogadóóráimon azzal a kéréssel, hogy tegyünk valamit a drágulások ellensúlyozására. Az emberek félnek, mert nőnek a kiadásaik, de a jövedelmük változatlan marad” – magyarázta a politikus.

Kik jogosultak támogatásra?

A fűtéstámogatás a segítségre szoruló fogyasztó nettó jövedelme függvényében arányosan csökken. Az a rászoruló család, ahol az egy főre eső nettó jövedelem nem éri el a 200 lejt, az úgynevezett referenciaérték 100 százalékának megfelelő fűtéstámogatásra jogosult. A legkisebb, 10 százalékos fűtéstámogatást pedig olyan családok kaphatják meg, ahol az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az 1386 lejt.

A támogatás mértéke az egyedülálló személy vagy a család egy főre eső nettó havi jövedelme szerint:
a) 100%-os támogatás, ha az összeg nem haladja meg a 200 lejt;
b) 90%-os támogatás, ha az összeg 200,1 lej és 320 lej között van;
c) 80%-os támogatás, ha az összeg 320,1 és 440 lej között van;
d) 70%-os támogatás, ha az összeg 440,1 és 560 lej között van;
e) 60%-os támogatás, ha az összeg 560,1 és 680 lej között van;
f) 50%-os támogatás, ha az összeg 680,1 és 920 lej között van
g) 40%-os támogatás, ha az összeg 920,1 és 1040 lej között van;
h) 30%-os támogatás, ha az összeg 1040,1 és 1160 lej között van;
i) 20%-os támogatás, ha az az összeg 1160,1 és 1280 lej között van;
j) 10%-os támogatás, ha az összeg 1280,1 és 1386 lej között van;
k) 10%-os támogatás, ha az egyedülálló személy nettó havi jövedelme 1280,1 és 2053 lej között van.

Csép Andrea tájékoztatása szerint az eredeti törvénytervezethez képest szélesedett a támogatásra jogosultak köre. A kormány elképzelése az volt, hogy azok a háztartások igényelhessék az állami segélyt, amelyekben az egy főre eső jövedelem kisebb 810 lejnél, ezt a képviselőházban 1386 lejre (a jelenlegi nettó minimálbér szintjére) módosították. Az egyedülálló személyek esetében 1445 lejről 2053 lejre módosították a támogatás igénylésére feljogosító jövedelemhatárt a képviselők. „Az eredeti tervezet szerint egy egyedül élő, minimálbérrel fizetett személy nem lett volna jogosult a támogatásra” – indokolta a képviselőház döntését Csép Andrea.

Mekkora a támogatás összege?

Módosították a képviselők a támogatások összegének úgynevezett referenciaértékeit is. Ez havi 250 lej a földgáz, 500 lej az elektromos áram és 320 lej a tűzifa és a folyékony fűtőanyagok esetében. Így ha például egy család a jövedelme alapján 10 százalékos támogatásra jogosult, akkor havonta 25 lejt kap az államtól a földgáz-, 50 lejt az áramszámlájának kifizetésére, illetve 32 lejt tűzifa vagy folyékony fűtőanyag vásárlására.

Ha a számla értéke kisebb a támogatás összegénél, akkor az állam a számla értékét téríti meg. „Ha például a támogatásra jogosult család 50 lejes támogatásra jogosult, de 42 lejes villanyszámlát kap, az állam 42 lejt fizet ki” – magyarázta Csép Andrea. A törvény lehetőséget ad a kormánynak arra, hogy egy határozattal felfelé módosítsa ezeket a referenciértékeket, a jogszabályban szereplő összegeket nem csökkentheti.

A képviselő elmondta, hogy a kormány eredetileg 160 lejben szabta meg a tűzifa esetében a támogatás referenciaértékét. A szakbizottságok hosszas vita után elutasították az összeg megduplázását, de a plénum megszavazta, így a törvényben végül 320 lej szerepel. „Ez fontos módosítás volt, mert nagyon sok családban még tüzifával fűtenek” – jegyezte meg Csép Andrea.

A képviselő konkrét példákat is mondott a támogatás összegére. Ezek szerint egy egyedül élő, nettó 1600 lejes havi jövedelmű nyugdíjas decemberben és januárban 25 lejes fűtéstámogatásban részesül, ha gázzal fűt, mert tíz százalékát kapja a referenciaértéknek. Egy kétgyermekes, a minimálbérrel fizetett házaspár a referenciaérték 50 százalékára jogosult, mert az egy főre eső jövedelem a családban 722 lej. Ez azt jelenti, hogy havonta 125 lejes támogatást fognak kapni.

Hogyan igényelhető?

A munkaügyi minisztériumnak egy hónapja van kidolgozni a törvény alkalmazási módszertanát, amelyben megszabja többek között a helyi önkormányzatok, a kifizetési ügynökségek és az energiaszolgáltatók feladatait. A jogszabály szerint a támogatás igényléséhez a fogyasztónak egy iratcsomót kell benyújtania a polgármesteri hivatalhoz. A dossziénak tartalmaznia kell a kérés kitöltött formanyomtatványát, a háztartás tagjainak jövedelemigazoló iratait és egy egyéni felelősségvállalási nyilatkozatot.

Ha a háztartás valamelyik tagjának időközben változik a jövedelme, azt öt napon belül jelenteni kell a polgármesteri hivatalnak. Ha a fogyasztó a hónap huszadik napjáig leadja az igénylést, akkor már arra a hónapra megkapja a támogatást, ha a határidőt túllépi, akkor csak a következő hónaptól jogosult a támogatásra. A polgármesteri hivatalok szociális ankétot is végeznek az igénylők körében, ha felmerül a gyanú, hogy hamis adatok alapján igényelték a támogatást.

Csép Andrea elmondta: a törvény alkalmazási módszertanának kidolgozásakor a munkaügyi minisztérium figyelembe fogja venni, hogy fűtéstámogatást jelenleg is lehet igényelni. „Gondoskodnak majd arról, hogy aki a törvény hatályba lépése előtt, a jelenlegi jogszabályok alapján nyújt be fűtéstámogatási kérést a polgármesteri hivatalhoz, annak ne legyen később szüksége egy újabb kérés benyújtására a törvény hatályba lépése után” – magyarázta a képviselő.

(Nyitókép: Gábos Albin)

Kapcsolódók

Kimaradt?