Pintér Zsolt: „menő” nagybányai RMDSZ-szervezetet szeretnék

A civil szférára jellemző attitűdöt, a közösségi szellemet szeretné átültetni a helyi RMDSZ-re is Pintér Zsolt, a magyar érdekvédelmi szövetség nagybányai szervezetének vasárnap megválaszott új elnöke. A tavalyi helyhatósági választások után önkormányzati képviselői mandátumhoz jutott közösségszervezőt, akinek a nevéhez fűződik a Főtér Fesztivál elnevezésű programsorozat életre hívása a máramarosi megyeszékhelyen, az RMDSZ központi vezetése által előírt tisztújítás után kérdeztük terveiről.

Tizenöt éve tevékenykedem a civil szférában, több szervezet vezetője, sőt alapítója vagyok – kezdte Pintér Zsolt. – Az RMDSZ-ben is benne voltam, amióta hazaköltözünk Kolozsvárról, de inkább a háttérben. Tizenkét évet éltem a kincses városban, 2004-ben jöttünk haza, amúgy a saját családi vállalkozást vezetem. Ez a fő tevékenységem, és emellett vállalok közösségi szerepet.

A vasárnapi választás előzménye, hogy az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa decemberben leváltotta többek között a Nagybánya Területi RMDSZ vezetőségét is, és a helyi szervezetek megújítását rendelte el. A városi szervezet élére egyedüli jelöltként pályázott...

A vasárnapi tisztújítás sikeres volt. A járvány miatt nem lehetett tartani hagyományos, közgyűlés jellegű választást, ehelyett állóurnásat szerveztünk, ami arra ösztönözte az embereket, a nagybányai lakosokat, hogy minél nagyobb számban legyenek jelen. 415 személy – végül is RMDSZ-tag – vett részt, és ez elég nagy felhatalmazást ad az új csapatnak. Nagy feladat áll előttünk, mert a helyi szervezet megítélése elég negatív volt az utóbbi időben. Sok gondon vagyunk túl, a helyhatósági választások eredménye alulmúlta a várakozásokat, nem jutott be az RMDSZ a megyei tanácsba, és bizonyos fogig a helyi szervezet is hibás emiatt.

Ha már szóba kerültek a helyhatósági választások: ön azután jutott mandátumhoz a jelöltistáról előrelépve, hogy Vida Noémi korábbi alpolgármester mandátumát nem igazolta a bíróság. A városi tanácsban két szavazata van az RMDSZ-nek, és végül Pap Zsolt István személyében ismét lett magyar alpolgármestere a városnak. A magyarság számára mit jelent ez?

Hatalmas gyakorlati jelentősége van! Alpolgármesterként rengeteget lehet dolgozni a közösségért és magáért a városért. Sokkal többet lehet elérni, mint egyszerű tanácsosként. Nagy eredmény ez, mert sokáig úgy nézett ki, hogy elveszítjük a pozíciót, de végül több mint két hónapig tartó politikai tárgyalások eredményeként sikerült a két RMDSZ-es képviselő közül az egyiket alpolgármesterré választani. Jó csapatot alkotunk a kollégával! Komolyabban vesszük a kommunikációt, mert ez volt az egyik gond a helyi RMDSZ-szel: nem tartotta a kapcsolatot a külvilággal, nem volt kommunikáció.

Az a célom, hogy a helyi szervezet életéről folyamatosan tájékoztassuk az embereket, s ne csak a megválasztott személyek tevékenykedjenek a közösségért. További nyitást tervezünk, létrehozunk szamai köröket, hogy külső támogatókkal együttműködve, tanácskozva válaszoljunk a helyi közösség kérdéseire és találjunk megoldásokat. Mi ketten a képviselőtestületben nem tudunk mindent megoldani. Elkezdtünk egy lakossági fórumsorozatot, amit folytatnák, emellett találkozókat szervezünk majd, hogy érezze a közösség: részese a történetnek. Így szeretnénk az RMDSZ-ről kialakított képet javítani, de nem az imázsépítés kedvéért, hanem azért, hogy érezze a közösség, hogy beleszólhat a döntésekbe, és közösen oldjuk meg a gondjainkat.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Ebben előny az, hogy nem az RMDSZ-elnök az alpolgármester, vagy nem az alpolgármestert válaszották meg RMDSZ-elnöknek?

Egészséges dolog, ha nincs tisztséghalmozás. Az alpolgármesternek egy ekkora városban rengeteg feladata van. Ez is volt a gond eddig, hogy az elnök volt az alpolgármester is egyben, ezért a szervezeti élet háttérbe szorult.

Mekkora lélekszámú a nagybányai magyarság?

Nagyon félünk a közelgő népszámlálástól... Úgy számolunk, hogy nagyjából 10 ezer magyar él Nagybányán, de nagyon nehéz mindenkit megszólítani. Ez is feladatunk lesz, hogy megtaláljuk az utat azokhoz, akiket eddig nem tudtuk elérni, vagy nem is gondoltuk, hogy el kell érnünk. Főleg a vegyes házasságban élő személyekre gondolok, akikkel feltétlenül kell foglalkoznunk, s meg kell értessük velük, hogy ők is a közösség részét képezik.

Ugyanakkor van egy olyan választói réteg, amelyik eltávolodott az RMDSZ-től. Ez a 30-40 év körül korosztály, városiak, értelmiségiek, és nem feltétlenül etnikai alapon választanak egy-egy szervezetet. Fontos számukra a magyar közösség, de nem elsődleges szempont. Sokan közülük más pártok felé kacsintgattak, és valahogy ismét magunk mellé kell állítanunk őket.Pintér Zsolt | Fotó: Facebook/Főtér Fesztivál

Milyen a „magyar élet” Nagybányán?

Az oktatás a fő prioritás: van önálló magyar iskolánk, tagozatos iskoláink és óvodáink is vannak – a magyar oktatásba vetett bizalommal van egy kis gond, de azt hiszem, ez Erdély-szerte így van... A vegyes házasságban élőkkel kell megértessük, hogy a gyerekeik számára előny a magyar iskola választása.

Máskülönben nagyon színes civil élet van Nagybányán, több tevékeny és sikeres szervezet működik a városban, a Teleki Magyar Ház mintegy magyar kulturális központ működik, állandó programokat kínál. A Főtér Fesztivál a város és környéke magyarságának a biztos támpontja, amikor egy hétig együtt lehetünk és minőségi szórakozásban lehet részünk. A közösségi élet tehát rendben van, a politikai érdekképviselet terén kell sokat dolgozni, hogy eredményeket elérjünk, és az eredményeket a közösség lássa. Az emberekkel együtt kell elérnünk ezeket, ne csak a választottaktól várják el, hanem a közös munka eredménye legyen ez.

Nagybányán és néhány helyi szervezetben lezárult az RMDSZ-tisztújítás, de hátra van még a területi? Vagy összevonják a Nagybányai Területi RMDSZ-t a Történelmi Máramaros Területi szervezettel, amelyek jelenleg nem alárendeltjei egymásnak?

Az az elképzelés, hogy miután megtörténnek a helyi tisztújítások, össze kell álljon az új területi választmány, és területi elnököt kell választani, de ezt valószínűleg megelőzia a „megyésítési folyamat”, amikor is a két szervezetet összevonják. Úgy néz ki, hogy ez megállíthatatlan, s én személy szerint jónak tartom, mert Máramaros megyében luxus két területi RMDSZ-szervezetet fenntartani, amelyek között ráadásul sokszor konfliktusok is voltak a tisztségek elosztásakor vagy jelöltállításkor.

A máramarosszigeti központú történelmi régióban lévő RMDSZ biztosan nem örömmel megy ebbe bele...

Helyes az érszrevétel, de van erre egy megoldási javaslat: Székely István a Nagybánya Területi, valamint Horváth Anna, a Történelmi Máramaros Területi RMDSZ megbízott elnökei azt szeretnék, hogy a két területi szervezet megtarthassa úgymond az előjogait, főleg ami a pénzügyeket illeti, és a tisztségek elősztásánál egy lakosságarányos rotációt akarnak biztosítani, hogy időnként a kisebb létszámú területről is kerüljenek vezető beosztásba jelöltek. Ezt rögzítik majd a közös szervezet alpaszabályzatában.

Bízom benne, hogy sikerülni fog mindenkinek a javát és érdekét szolgáló megoldást találni, mint ahogy azt is remélem, hogy egy barátságos, emberközeli, széles támogatottságú RMDSZ-szervezetet tudunk itt, Nagybányán létrehozni. Ne mondják rólunk, hogy mások feje felett döntünk, hanem azt szeretném, hogy mindenki magáénak érezze, hogy „menő” legyen. Úgy érzem, hogy a közösség felkapta a fejét, és ezért szavazott bizalmat ennek a csapatnak, hogy megvalósíthassuk ezt.

Kapcsolódók

Kimaradt?