Nem készültek el az új román tankönyvek a líceumot kezdő évfolyam számára

Új tanterv szerint, ám a régi tankönyvekkel folytathatják a 9. osztályos magyar középiskolás diákok a román nyelv elsajátítását. Az általános iskolások tantervére épült új koncepciót előbb az érintett megyei tanfelügyelőségekkel ismertetik, majd rajtuk keresztül juthat el az iskolákba, alkalmazását pedig ellenőrizni fogják, tudtuk meg Kallós Zoltántól, az oktatási minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkárától. 

Az általános iskolákban az elmúlt tanévben végzett az első olyan generáció, amely iskolakezdéstől, azaz az előkészítő osztálytól kezdve új, a magyar tagozatos diákokra szabott, speciális tanterv szerint tanulhatta a román nyelvet. Mint Kallós Zoltán elmondta: ennek a tantervnek a módosításán egyelőre nem dolgoztak, mivel a legfontosabb célkitűzés az volt, hogy készüljön el a kilencedikesek tanterve, ami folytatása az általános iskolásokénak.

„Májusban megalakult a munkacsoport, amelyben a téma szakértői vettek részt, egyetemi tanárok, gyakorló pedagógusok, hogy a középiskolai tanterv valóban folytatása legyen az alsó- és felső tagozatosoknál alkalmazottnak. A munkacsoport elvégezte ezt a feladatot, ezt követően egy országos értékelő bizottság ezt megvizsgálta, minimális szinten korrigálta és augusztus 31-én megjelent a tantervet jóváhagyó miniszteri rendelet a Hivatalos Közlönyben” – foglalta össze a folyamatot a szakpolitikus.

Hozzátette: egyelőre csak a 9. osztályosoké készült el, az idő rövidsége miatt ugyanis nem volt lehetőség az egészet kidolgozni, egy „szusszanásnyi idő után” azonban ez is meg fog történni és elkészül a felsőbb évfolyamok tanterve is. Az államtitkár szerint a tanterv kidolgozása a felsőbb évfolyamok számára december 31-éig megtörténhet, ezt a határidőt szabták ki a munkacsoport számára.

A tantervhez ugyanakkor egyelőre nem készült tankönyv, a következő hetekben kezdhetik el szerkeszteni. „Abból kiindulva, hogy körülbelül mennyi időt vesz igénybe egy tankönyv elkészítése a megírással, szerkesztéssel, engedélyeztetéssel együtt, valószínűleg március-áprilisnál nem lesznek hamarabb tankönyveik a kilencedikeseknek” – emelte ki Kallós Zoltán.

Hozzáfűzte: éppen azért szeretnék december 31-ig elkészíteni a líceumi tantervek folytatását, hogy lehessen elkezdeni a tankönyvszerkesztést a többi évfolyamra is, hogy a jövő tanévben már a tizedik osztályosoknak is legyen készen.

A romántanárok a 9. osztályban az új tanterv szerint kezdik az oktatást, és folytatják az általános iskolákban már bevezetett új szemlélet alkalmazását – szögezte le az államtitkár. Mint megjegyezte: az előző tanévben megszervezett nyolcadik osztályos záróvizsga rámutatott arra, hogy ez a speciális tanterv még messze nem tökéletes, el kell végezni rajta bizonyos korrekciókat. „Ezt folyamatosan, párhuzamosan a líceumi tantervek szerkesztésével szeretnénk elvégezni annak érdekében, hogy tényleg használható, gyermekközeli tanterv készüljön, ami megkönnyíti a román nyelv elsajátítását” – hangsúlyozta a politikus.

Az új tanterv alkalmazásával kapcsolatosan Kallós Zoltán elmondta: szeretnének minisztériumi szinten elindítani egy projektet, amely a közeljövőben, napokon belül megvalósulhat. „A nagyszabású projekt keretében tervezünk pedagógusképzéseket is. Először azonban az a legfontosabb, hogy az új tantervet megismertessük azokkal a pedagógusokkal, akik középiskolában tanítanak kilencedik osztályban. Ugyanis hiába van meg a tanterv, ha nem, illetve hiányosan vagy helytelenül alkalmazzák” – szögezte le a politikus.

Mint elmondta: online formában fogják bemutatni a megyei tanfelügyelőknek az új tantervet és ezt követően fogják ismertetni a pedagógusokkal. Ezt követően azt is meg kell szervezni, hogy ellenőrizzék a betartását, alkalmazását, amelyet a megyei tanfelügyelőségek fognak elvégezni – mutatott rá Kallós Zoltán.

Az eddig használt tankönyvek a rendelkezésre állnak a kilencedikesek számára – mondta el a Maszol érdeklődésére Demeter Melinda, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség tankönyvekért felelős munkatársa. „Még érvényesek a régi tankönyvek. Csupán a napokban kaptunk egy kiközlést a tanfelügyelőségek részére, amelyben felkérték az intézményt az új tematikák ismertetésére az iskolákkal, pedagógusokkal. A régi tankönyveket, amikre leszerződtünk és a nyomdáktól megkaptunk, megvannak” – közölte.

(Címlapfotó forrása: Agerpres)

Kapcsolódók

Kimaradt?