banner_066Zffpe_maszol_6fel_rmdsz-02.png
banner_VnNOCp39_maszol_6fel_rmdsz-01.png

Mennyit keres egy EP-képviselő, és milyen juttatásokra jogosult még?

Ötévente az Európai Unió polgárai megválasztják képviselőiket az Európai Parlamentben. Világviszonylatban egyedülálló az európai parlamenti képviselők kinevezésére vonatkozó szavazás, mely idén június 6. és 9. között zajlik EU-szerte. Amennyiben mandátumot nyer egy jelölt, az érdekképviselet nemes feladata mellett juttatások is várnak rá, ezeket listázta a News.ro.

Az Európai Parlament a világ egyetlen transznacionális közgyűlése, amelyet a 27 tagország mindegyikének állampolgárai közvetlenül választanak meg. A megválasztottak európai szinten képviselik az uniós polgárok érdekeit, idén 720 képviselőt választanak meg, 15-tel többet, mint az előző választásokon.

Mennyi a fizetésük?

Az Európai Parlament minden képviselője azonos fizetést kap. A fizetést az EUB (Európai Uniós Bírósága) bírái alapilletményének 38,5 százalékában állapítják meg, az Európai Parlament képviselőinek statútumában (10. cikkely) meghatározottak szerint. Ennek megfelelően egy képviselő havi fizetése bruttó 10,075 euró, nettó 7,853 euró az uniós adók és társadalombiztosítási járulékok levonása után (2023. július 1-jén érvényes adatok).

Illusztráció | Fotó forrása: digital-journey.europarl.europa.eu

Az adatok az EP költségvetéséből származnak. Mivel a tagállamok további, az országban érvényes adókat vethetnek ki, a végleges nettó számadatok a képviselő származási országának adórendszerétől függenek.

Mennyi a nyugdíj?

A korábbi EP-képviselőknek 63. életévük betöltésekor nyugdíjjogosultságuk van az Európai Parlament képviselői statútumának 14. cikkelye értelmében. A nyugdíj minden teljes szolgálati év után a fizetésük 3,5 százaléka, és minden további teljes ledolgozott hónap után a fizetésük egytizenketted része, de összesen nem haladja meg a 70 százalékot. Ezt az EU költségvetéséből állják. Ha a képviselő egyidejűleg jogosult öregségi és rokkantsági nyugdíjra, mindkettőt nem kaphatja meg, kénytelen egyiket választani.

Egyéb juttatások

Az európai parlamenti képviselők fizetésükön felül a nemzeti parlamentek képviselőihez hasonlóan juttatásokra is jogosultak, amelyek fedezik a parlamenti feladataik ellátása során felmerülő költségeket, gyakran otthonuktól távol. Így például az általános költségtérítés (havi 4950 euró) egy átalányösszeg, amely lehetővé teszi a képviselők számára, hogy fedezzék olyan kiadásaikat, mint például irodák bérlése abban a tagállamban, amelyben megválasztották őket, informatikai hardver és szoftverek vásárlása, irodaszerek, mobiltelefonok/előfizetések és internet-előfizetések.

Az EP-képviselők számára fontos, hogy ne csak Brüsszelben vagy Strasbourgban, hanem helyi szinten is szervezhessenek tevékenységeket a választókerületükben. Az általános költségtérítés szabályait és céljait a Képviselői Statútum, a végrehajtási szabályokat pedig a Hivatal állapítja meg. Ezen átalányösszeg kifizetésének célja a megbízás függetlenségének garantálása, és ez a legköltséghatékonyabb fizetési mód.

Az EP-képviselők átlátható és hozzáférhető módon közzétehetik költségeiket online. A juttatás felét kapják meg akkor, ha megalapozott indok nélkül, egy parlamenti évben (szeptember–augusztus) a plenáris ülések kevesebb mint felén vesznek részt. A képviselők mandátumuk lejártakor átmeneti juttatásra jogosultak, amely mandátumévenként egyhavi fizetésnek felel meg, mindez legfeljebb két évig. Ha egy képviselő máshol tölt be új beosztást, az új fizetést levonják az átmeneti pótlékból.

EP-s napidíj minden ott töltött napra

A napidíj 350 EUR/nap, ez más néven tartózkodási támogatás, egy átalányösszeg, amely fedezi a szállást, az étkezést és a kapcsolódó költségeket minden olyan nap után, amit egy képviselő hivatalos ügyben az Európai Parlamentben tölt.

Fotó: Agerpres

A képviselőknek jelenléti ívet kell aláírniuk, de vannak kivételek az EP elnöke és a parlamenti frakcióvezetők esetében. Az EP-képviselők a napidíj felét kapják csak, ha a plenáris szavazás napján a név szerinti szavazások több mint felében nem vesznek részt, még akkor is, ha jelen vannak és aláírják a jelenléti ívet. Az EU-n kívüli események esetében a napidíj a felére csökken.

Fedezik az útiköltséget is

Az EP-képviselők a hivatalos járműveket használhatják a brüsszeli vagy strasbourgi üléseken vagy rendezvényeken való részvételhez. Az Európai Parlament fedezi az utazási költségeket annak érdekében, hogy a képviselők részt vehessenek üléseinken, például a plenáris üléseken, bizottsági és csoportüléseken. Ezek elsősorban Brüsszelben vagy Strasbourgban zajlanak. Az EP-képviselőknek a számlák, nyugták alapján visszatérítik az üléseken való részvételhez szükséges utazási jegyek tényleges költségeit.

A felső határ a business osztály repülőjegy-viteldíja (D osztály vagy hasonló), egy első osztályú vonatjegy ára, vagy autós utazások esetén 0,58 euró/km (maximum 1000 km) . Az EP-képviselők az Európai Parlamenten keresztül is beszerezhetik jegyeiket. Ezenkívül a megtett távolságtól és az utazás időtartamától függően fix juttatások is léteznek a különféle utazási költségek fedezésére (autópályadíjak, többletpoggyász díjak, foglalási díjak stb.).

Feladataik gyakorlása során előfordulhat, hogy az EP-képviselőknek utazniuk kell azon tagállamon belül, amelyben megválasztották őket, és azon kívül is. A képviselők mandátumuk gyakorlása során az EP képviseletével összefüggő különféle okok miatt az EP tevékenységének helyein kívülre utazhatnak: főként bizottsági küldöttségek vagy hivatalos küldöttségek tájékoztatási küldetésein belül harmadik országokban. Ezeket az utazásokat az EP eljárási szabályzata és a Hivatal szabályzata szerint szervezik. Az utazási költségeket a bizottság vagy az azt szervező delegáció költségvetése fedezi.

Ezen túlmenően a képviselők utazásokat szervezhetnek hivatalos feladatok ellátása céljából. Gyakran kell utazniuk abba a tagállamba, ahol megválasztották őket, de más célból is, például konferencián való részvétel vagy munkalátogatás miatt. Az EP-képviselőknek abban a tagállamban végzett munkája esetén, amelyben megválasztották őket, a parlament csak az egyes országokra megállapított maximális éves összeghatárig téríti meg az utazási költségeket.

Külföldi kötelezettségvállalások esetén – amelyek nem a parlament hivatalos üléseihez kapcsolódnak – a képviselők legfeljebb évi 4886 eurós összeghatárig kérhetik külföldi utazási, szállás- és kapcsolódó költségek megtérítését.

Egészségügyi juttatások

A képviselők egészségügyi költségeik kétharmadának megtérítésére jogosultak. A visszatérítési arányon kívül ennek a rendszernek a szabályai hasonlóak az uniós köztisztviselőkre vonatkozókéhoz.

Az EP-képviselők alkalmazottjai

A képviselők szabadon választják meg asszisztenseiket, akik díjazásukat az EP által havi 28,696 euróban meghatározott előirányzott költségvetésből kapják (szintén 2023. július 1-től). Alkalmazottakra minden képviselő ugyanakkora költségvetésre jogosult, és ők maguk nem kapják meg a pénzeszközöket. Ugyanakkor nem alkalmazhatnak közeli hozzátartozókat, és az asszisztensek nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely miatt összeférhetetlenség állhat fenn.

Románia esetében a helyi irodákban alkalmazható asszisztensek díjazásának maximális összege (az alkalmazottak bruttó fizetése vagy a magánszolgáltatók áfa nélküli díja) havi átlagban teljes munkaidős munkarend esetén nem haladhatja meg a 13,856 lejes felső határt.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT
banner_Os8CxLFO_KUK_Webbanner_970x250_ANIM.gif
banner_9y4hN5Rx_KUK_Webbanner_728x90_ANIM.gif

Kapcsolódók

Kimaradt?