Kidolgozták Ákosfalva fejlesztési stratégiáját

Elkészült a Maros megyei Ákosfalva község 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó helyi fejlesztési stratégiája.

 „Ez az okirat egy olyan munkaeszköz, amely lehetővé teszi a helyi közigazgatás munkájának fókuszálását és folyamatos igazítását a helyi közösség jólétének, életszínvonalának növelése érdekében. Hasznos eszköz, amely lehetővé teszi a fejlesztési igények, a település fejlődési potenciáljának azonosítását, lehetővé teszi az erőforrások hatékony felhasználását és a meglévő problémák rendezése érdekében a megoldások feltárását. Ezzel a dokumentummal lehetőség nyílik a visszatérítendő és/vagy a vissza nem térítendő forrásokból származó bevételek növelését” – olvasható a dokumentum bevezető részében. A település polgármesteri hivatala által közzétett 120 oldalas dokumentum megtekinthető az intézmény honlapján.

Ákosfalva község a Nyárád-patak középső folyásának és völgyének mindkét partján, a megyeszékhelytől – Marosvásárhelytől – mintegy 12 kilométerre fekszik. A községben 1717 épület, 1933 lakás és 1732 háztartás található, a település lakossága 4568 fő.

Az okmány szerint Ákosfalva község igazodni szeretne az Európa 2030 stratégiához is. Ugyanebben azt is leszögezik, hogy a helyi fejlesztés kivitelezése „különösen összetett”, és megköveteli a „község közigazgatási-területi egységében minden szereplővel való konzultációt”, amely lehetővé teszi a döntéshozatal átláthatóságát.

Fotó: Wikipédia

Ákosfalva fejlesztési stratégiájának kidolgozása során olyan tanulmányok készültek, amelyek az országos, regionális és megyei keretek elemzésével párhuzamosan a helység társadalmi-gazdasági diagnózisának elvégzésére irányultak, figyelembe véve a kohéziós politikára vonatkozó irányvonalakat.

Az elemzés információkat tartalmaz a közösség emberi, gazdasági, természeti potenciáljáról, gazdasági szempontból a község vonzerejének tényezőiről, a lehetőségekről és a fejlesztési kockázatokról, valamint arról, hogy az állampolgárok hogyan érzékelik a közösséget elérő eredményeket, problémákat.

Kapcsolódók

Kimaradt?