FRISSÍTVE – Katasztrofális eredmények a PISA-felmérésen: a hazai diákok közel fele nem érti, amit olvas

FRISSÍTVE: Katasztrofális helyzetre világítanak rá a legutóbbi PISA-mérés friss eredményei: Románia az utolsó előtti helyen áll az Európai Unióban, a hazai diákok a kritikusnak tekintett 2. tudásszintet érték el. FRISSÍTÉS: A miniszter elégedett, az ellenzék szerint az eredmény bizonyíték a hazai oktatás csődjére 

A világ legfejlettebb országait tömörítő OECD kedden közzé tette a 2022 tavaszán 81 ország részvételével végzett nemzetközi PISA (Programme for International Student Assessment) mérés eredményeit.

Illusztráció: Pexels

Románia több mint húsz éve vesz részt a mérésen, amely fontos látlelet a 15 éves diákok szövegértéséről, valamint matematikai és természettudományos készségeiről. Az elmúlt húsz évben az ország egy helyben toporog, a szint ugyanolyan alacsony maradt, a kedden közzétett eredmények alapján az Európai Unióban Románia csak Bulgáriát előzi meg. Az országos átlageredmény alapján nem sikerült meghaladni a kritikusnak számító 2. kompetenciaszintet. Kiderült: a résztvevő diákok majdnem fele nem érti, amit olvas.

Az átlag alatt a teljesítmény

A 2022-es mérés átlageredményei szerint a romániai diákok hasonló szinten teljesítettek matematikából, szövegértésből és természettudományokból mint a 2018-ban. Viszont matematikából a teljesítmény 2012-höz és 2015-höz képest romlott. Szövegértésből és természettudományokból 2012 óta azonos a szint, vagyis az elmúlt évtized átlagos teljesítménye e két területen stabilnak mondható. Románia 428 összpontszámot ért el, ami 2-es szintet jelenti, és azt hogy nem rendelkeznek a minimálisan elvárt készségekkel. A románániai diákok az OECD átlaga alatt teljesítettek matematikából, szövegértésből és természettudományokból. A legalább a minimálisan szükséges szintet (2. szint) elérő román tanulók aránya is alacsonyabb volt mindhárom területen az OECD-átlagnál.

Matematikából a résztvevő diákok 4 százaléka teljesített magas szinten

Romániában a tanulók 51%-a ért el legalább 2. szintű matematikai jártasságot, ami lényegesen alacsonyabb az OECD-átlagnál (69%).

Fotó: PexelsAz ezen a szinten teljesítő diákok közvetlen utasítás nélkül képesek értelmezni és felismerni, hogyan lehet egy egyszerű helyzetet matematikailag ábrázolni (pl. két alternatív útvonal teljes távolságának összehasonlítása vagy az árak átváltása különböző pénznemre). Szingapúrban, Makaón (Kína), Japánban, Hongkongban, Tajvanon (Kína) és Észtországban a tanulók több mint 85%-a érte el ezt a szintet vagy annál magasabbat. Romániában a tanulók mintegy 4%-a teljesített magas szinten - ők érték el az 5. vagy 6. szintet matematikából (az OECD-átlag 9%). Az ilyen szintű tanulók képesek összetett helyzetek matematikai modelljeinek megalkotására, valamint a megfelelő problémamegoldó stratégiák kiválasztására, összehasonlítására és értékelésére. A PISA 2022-ben részt vevő 81 ország és gazdaság közül csak 16-ban haladta meg a 10%-ot az 5. vagy 6. szintet elérő tanulók aránya.

Gondok vannak a szövegértéssel

A romániai tanulók mintegy 58%-a érte el legalább a 2. szintet szövegértésből (az OECD átlaga 74%). Ezek a diákok képesek beazonosítani egy közepes hosszúságú szöveg fő gondolatát, explicit, néha összetett kritériumok alapján megtalálják az információt, és kifejezett kérésre refletálni tudnak a szövegek céljáról és formájáról. A legalább a minimális szövegértési készségszintet (2. szint) elérő 15 évesek aránya a szingapúri 89% és a kambodzsai 8% között mozog.

Illusztráció: Pexels

Romániában a tanulók 2%-a ért el 5. vagy 6. szintű olvasási készséget (az OECD-átlag 7%). Ezek a tanulók képesek hosszú szövegeket megérteni, absztrakt fogalmakkal foglalkozni, és az információ tartalmára vagy forrására vonatkozó implicit utalások segítségével megkülönböztetni a tényeket a véleményektől.

A természettudományok terén 20 százalékkal az átlag alatt teljesítettünk

A romániai tanulók 56%-a érte el legalább a 2. szintet természettudományok terén (az OECD-átlag 76%). Ezek a tanulók ismerik az ismert tudományos jelenségek helyes magyarázatát, és ezeket az ismereteket arra használják, hogy egyszerű esetekben, adott adatokból kitalálják, hogy egy következtetés érvényes-e. Romániában a tanulók 1%-a teljesít jobban a természettudományok terén - 5. vagy 6. szinten (az OECD-átlag 7%). Ezek a tanulók képesek tudományos ismereteiket különböző (köztük ismeretlen) helyzetekben kreatívan és önállóan alkalmazni.

A PISA-felmérésen 2022-ben mintegy 690 000 diák vett részt, ők a résztvevő 81 ország mintegy 29 millió 15 éves diákját képviselték. Romániában a 262 iskola 7 364 diákja vett részt a felmérésen, mintegy 162 ezer tanulót képviselve: a 15 évesek teljes népességének 76%-át.

A miniszter elégedett, az ellenzék szerint az eredmény bizonyíték a hazai oktatás csődjére 

A miniszter szerint a legutóbbi PISA-felmérés romániai eredményei a hazai oktatási rendszer rugalmas ellenállóképességét igazolják, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) viszont „a romániai oktatás csődjének” bizonyítékát látja a PISA-eredményekben.

Ligia Deca tanügyminiszter kedden kijelentette, hogy más országokkal ellentétben a romániai eredmények nem romlottak szembetűnő mértékben a világjárvány után, ami a romániai oktatási rendszer rugalmas ellenálló-képességét bizonyítja, valamint azt, hogy az intézkedéseknek, illetve a tanárok, a szülők és a diákok közös erőfeszítésének eredményeképpen sikerült visszaszorítani a pandémia negatív hatásait. Deca arra hívta fel a figyelmet, hogy Románia eredményei hozzávetőlegesen azonosak a 2018-ban elért szinttel, viszont például matematikából az OECD szintjén 7 százalékponttal csökkent a 2-es vagy annál magasabb pontszámot elérő diákok aránya (a 2018-as 76 százalékról 2022-ben 69 százalékra).

A PISA-felmérés eredményeinek bemutatásán ugyanakkor a tanügyminiszter hangsúlyozta, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy növeljék azoknak a tanulóknak az arányát, akik közepes és jó teljesítményt érnek el szövegértésből, matematikából és természettudományokból. Ehhez az új tanügyi törvény elfogadásával már megtették az első lépéseket - mondta.

A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) viszont a PISA-eredmények közzététele után kiadott közleményben azt írta, hogy a kedden nyilvánosságra hozott adatok a romániai oktatás csődjét bizonyítják.

Az USR szerint az eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a Képzett Románia program elindítása és az ennek szellemében megalkotott tanügyi törvények elfogadása óta a romániai tanulók matematikai, szövegértési és természettudományi kompetenciái romlottak. Románia a felmérésben részt vevő 81 ország átlaga alatt van, és Európában az utolsó előtti helyen áll, csak Bulgáriát előzi meg – mutatott rá az ellenzéki párt.

Ştefan Pălărie USR-s szenátor, az oktatási bizottság tagja szerint az eredmények egyik oka, hogy nincs pénz a Meleg étel az iskolában programra és a tanulók szállítására, ami növeli a lemorzsolódás arányát, ugyanakkor a tanárok sem motiváltak az alacsony fizetés miatt, a tanulók pedig elavult tanterv szerint tanulnak.

A párt közleményében azt írta, nyilvános magyarázatot kér Ligia Deca tanügyminisztertől a kialakult helyzetre.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?