Ezt a tudást kérték számon a magyar nyolcadikos tanulókon román nyelv és irodalomból

Sok szövegértéssel kapcsolatos feladatot kaptak a kedden képességvizsgázó nyolcadikosok, de a nyelvtant is ellenőrizték, valamint szabadon is kellett szöveget alkotniuk. Megjelentek a román nyelv és irodalom képességvizsga-tételek és a feladatsor javítókulcsát is közzétette a tanügyminisztérium.

Az idei képességvizsga egyik újdonsága, hogy a gyerekek nem vihetik már haza magukkal a tételeket, ehelyett a feladatsor egy többoldalas vizsgafüzetben található, amit nyilvánvalóan a megmérettetés végén le kell adni. A román tételek idén először az alternatív tanterv és az új tankönyvek alapján készültek, a magyar tanulók differenciált tételeket kaptak román diáktársaikhoz képest, hiszen számukra nem anyanyelvként, hanem úgynevezett környezeti nyelvként tanították V-VIII. osztályban az állam nyelvét.

A próbavizsgán a magyar diákok eredményei nem az elvárásoknak megfelelően alakultak, erről több ízben cikkeztünk itt, itt, itt és itt. Az csak ezután fog kiderülni, hogy „élesben” mennyivel teljesítettek jobban a vizsgázók.

Két szöveget kaptak a vizsgázók: egy ismeretterjesztőt a Máramaros megyei Felsőbányán található Kék tóról, valamint egy szépirodalmi szöveget, egy Constantin Chiriță Cireșarii adaptációt. Számos feladat a diákok szövegértését mérte fel ezen két szövegrészlet alapján, és olyan feladat is volt, hogy mindkét szöveggel kellett dolgozniuk a diákoknak: le kellett írniuk, hogy miben hasonlít és miben különbözik a két szöveg tartalma.

Helyesírásra, nyelvtanra vonatkozó kérdések is voltak, és szabadon is kellett szöveget alkotniuk a diákoknak. Például a második tétel első pontjánál a Kék tóról szóló szövegrészlet kapcsán egy legalább 20 szavas érvelőszöveget vártak a tanulóktól arról, hogy egy közösség számára miért fontos a helyi értékek megőrzése, ismerete – itt saját tapasztalatokra vagy más olvasmányélményekre is lehetett hivatkozni. A második pontnál egy 70-130 szavas fogalmazásban a szépirodalmi szöveg egyik szereplőjét kellett jellemezni megadott szempontok szerint.

Július 24-én matematikából adnak számot tudásukról a nyolcadik osztályt végzett tanulók, a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok június 25-én vizsgáznak anyanyelvből. Az első vizsgaeredményeket június 29-én teszik közzé, az óvásokat június 29-én 16 és 19 óra között, illetve június 30-án 8 és 12 óra között fogadják. Az óvásokat elektronikus úton is be lehet nyújtani. Végleges eredmények július 4-én várhatók.

banner_fqCTjirk_Double Rise 3oo.jpg
banner_slFPWcPP_WhatsApp Image 2021-07-23 at 15.48.23 79o.jpg

Kapcsolódók

Kimaradt?