A tudományosság, tervezés, találkozások jegyében zajlik az V. Csíkszeredai Kórháznapok

Csütörtök délután kezdődött és vasárnap délben zárul az V. Csíkszeredai Kórháznapok, amelyet a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Orvosi Kollégium szervezett.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai karán helyszíni jelenléttel és online zajló konferencia csütörtök délutáni megnyitóján dr. Kornád Judit, a kórház menedzsere elmondta, az V. Csíkszeredai Kórháznapokon hetven előadó, nyolcvan előadás, műhelymunkák várták az érdeklődő orvosokat, asszisztenseket, az előadók pedig nemcsak a kórház orvosai és nemcsak Erdélyből érkeznek, hanem Magyarországról és Angliából is bekapcsolódnak szakemberek.

„Gyakran mondjuk, hogy kórházunk dinamikusan fejlődő intézmény, bővülő szolgáltatásokkal, fejlődő, modern eszközparkkal, fiatal orvosokkal. Van olyan osztályunk, ahonnan 30 év múlva megy majd nyugdíjba az első orvos. A kórháznapok ezért is fontos, hogy ezeknek a fiatal orvosoknak biztosítsuk a találkozás lehetőségét, kapcsolatba hozzuk őket az egyetemi központok professzoraival, más kórházak tapasztalt szakembereivel, nemcsak a saját szakterületükről, hanem rálátást engedve más specialitások újdonságaira is. Akik válaszoltak meghívásunkra, azok kezet nyújtottak felénk, biztosítanak tanítási, továbbképzési szándékukról. Köszönjük” – mondta a menedzser, aki megköszönte az intézményt működtető Hargita Megye Tanácsának, az egészségügyi intézmények vezetőinek és a politikai képviseletnek a támogatást.

Politikai vezetők is köszöntöttek

Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke a kórháznapokra megfogalmazott videóüzenetében kijelentette, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elkötelezett támogatója az egészségügynek, az infrastruktúra fejlesztésének és az egészségügyben dolgozóknak egyaránt.

„Rendkívüli másfél esztendőt tudunk magunk mögött, amelynek a legsötétebb oldalát önök ismerik leginkább. Ezért ebben a körben is a hála és a köszönet szavával szeretnék szólni az orvosokhoz, asszisztensekhez, mentősökhöz, mindazokhoz, akik sokszor saját egészségüket kockáztatva küzdöttek az emberi életek megmentéséért” – mondta Kelemen Hunor.

Fotók: Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház,

Kifejtette, az RMDSZ mindig prioritásként kezelte az egészségügy problémáinak megoldását, az ágazat fejlesztését. „Az a fokozott figyelem, amely a kórházi infrastruktúra fejlesztésére irányul Erdélyszerte és itt, Csíkban különösen, újabb fejezete lesz az egészségügyi intézmények fejlesztésének” – tette hozzá.

Professzor dr. Kásler Miklós, Magyarország kormányának emberi erőforrások minisztere, a konferencia fővédnöke videoüzenetben köszöntötte a konferencia résztvevőit. A miniszter felidézte Dr. Semmelweis Ignác munkásságát.

„Emberek milliói, anyák és gyermekek köszönhetik életüket Semmelweis Ignácnak és kitartó munkájának. Kedves kollégák, önök Semmelweis örökségének megtestesítői a mai korban. Köszönöm munkájukat, köszönöm, hogy őrzik a lángot, a világosságot, az emberi életet. (..) Kérem, hogy Semmelweis örökségének szellemiségében végezzék továbbra is gyógyító, ápoló, életmentő tevékenységüket. Biztos vagyok abban, hogy az idei konferencia is ugyanolyan sikeres lesz, mint a továbbiak és tovább mélyül szakembereink között a párbeszéd” – fogalmazta meg a miniszter.

Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere a konferencia megnyitóján elmondta, az elmúlt évek azt bizonyították, hogy a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház működése, fejlődése akkor lehetséges, ha szoros párbeszéd és együttműködés van azon intézmények között, amelyek dönthetnek a Hargita megyei egészségügy javára. Kifejtette, a minőségi kórházi szolgáltatások biztosítása terén Csíkszeredának is van teendője, infrastrukturális téren, a megelőzési tevékenység kiterjesztése terén és az egészségügyi rendszer működésének, emberségesebbé tételének a terén is.

Köszöntötte a konferencia résztvevőit Tóth László főkonzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője, aki kijelentette, az elmúlt évek egyik meghatározó tapasztalta számára, hogy a határokon átívelő nemzeti együttműködés rendkívül fontos a határon túli magyarok és intézmények számára.

Dr. Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnökhelyettese, a budapesti Bethesda Gyermekkórház főigazgatója arra mutatott rá, a pandémiás évben felértékelődött az egészségügy helyzete és az egészségügyben dolgozók társadalmi megbecsülése. „Az egészségügy hálózatban működik, kollégák vagyunk, egymást segítjük és nagyon fontos, hogy ez a hálózat, ami inspirációt is jelent, működjön, ezért is fontosak az ilyen találkozások, mint amilyen a kórháznapok is” – mondta dr. Velkey György.

Az egészségügyi rendszer fontosságáról beszélt Marius Țepeluș alprefektus is, aki a Hargita Megyei Prefektúra nevében üdvözölte a konferencia résztvevőit. Professzor dr. Mara Gyöngyvér, a Sapientia EMTE rektorhelyettese az egyetem és a kórház közötti szakmai kapcsolatot vázolta fel, rámutatva, hogyan tud a két intézmény a továbbiakban is együttműködni.

Dr. Tar Gyöngyi megyei tisztfőorvos, a Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatóság vezetője üdvözlő beszéde részeként aggodalmát is kifejezte amiatt, hogy a koronavírus elleni védettség Székelyföldön alacsony és arra kérte az orvoskollégáit, hogy járuljanak hozzá nemcsak a gyógyításhoz, hanem az álhírek visszaszorításához is azért, hogy a pandémia ne követeljen több áldozatot. Duda Tihamér, a Hargita Megyei Egészségbiztosítási pénztár vezérigazgatója kifejtette, az elmúlt másfél év bizonyította ez együvé tartozást, az egészségügyi intézmények közötti együttműködés fontosságát. Ennek az együttműködésnek a révén a további nehézségeken is túl fogunk lépni – bizakodott Duda Tihamér.

Dr. Vass Levente, az Egészségügyi Minisztérium államtitkára is köszöntötte a konferencia résztvevőit. Kijelentette, a csíkszeredai kórház nagyon jól és szépen fejlődik, ez a kórház vezetőségének, munkatársainak és az intézményt támogató helyi és megyei önkormányzatnak is köszönhető. Az államtitkár közvetítette Ioana Mihăilă egészségügyi miniszter üzenetét, mondván, a minisztérium a csíkszeredai kórházat kiemelt kórházként kezeli és bíznak abban, hogy a kórház az elkövetkezőkben is részt vállal a rezidensképzésből, hisz jelenleg is nagy szeletét felvállalta a rezidenseknek az egyetemi központokon kívül zajló képzéséből.

Szakmai előadások aktualitásokról

Az V. Csíkszeredai Kórháznapok pénteken a szakmai és szakpolitikai előadásokkal folytatódtak. A plenáris ülésen Dr. Tar Gyöngyi felvázolta, miért Csíkszeredában indokolt egy székelyföldi egészségügyi központ létrehozása, fejlesztése, Dr. Nagy Előd, a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Technológiai és Tudomány Egyetem rektorhelyettes pedig azokat a lépéseket ismertette, amelyeket a csíkszeredai kórháznak még meg kell tennie a klinikai szint eléréséhez. Dr. László Attila szenátor, egészésgügyi szakpolitikus a járvány pozitív hozadékaként említette, hogy ennek körülményei közepette az önkormányzatok is felismerték, hogy szerepük és feladatuk van az egészségügyi ellátás terén.

A plenáris ülésen dr. Konrád Judit és Borboly Csaba, a kórházat működtető Hargita Megye Tanácsának elnöke köszönő oklevéllel és virággal ismerte el a 2020-ban és 2021-ben eddig nyugdíjba vonult kórházi alkalmazottak tevékenységét, négy orvos és 45 asszisztens munkáját.

„Örülök, hogy ötödik alkalommal is sikerült megrendezni a kórháznapokat Csíkszeredában. Úgy gondolom, ez a színvonalas szakmai rendezvény is bizonyítéka annak, hogy dinamikusan fejlődik az egészségügyi ellátás és a megyei kórház, együttműködve a kutatás területén a Sapientia EMTE-vel, és örülünk, hogy egyre több szakorvos választja Csíkszeredát. Nekünk az a dolgunk, hogy lehetőségeinkhez mérten támogassuk a kórházat és a személyzetet, tesszük ezt a fejlesztésekkel, beruházásokkal, orvoslakások biztosításával. Az orvosok, asszisztensek, ápolók munkája nem szakma, hanem hivatás. Elhivatottság nélkül, ezt nem lehet végezni. Nem beszélve az elmúlt másfél év kihívásairól. Ezért a rendezvényen arra is sort kerítettünk, hogy megköszönjük a nyugdíjba vonulóknak áldozatos munkájukat” – mondta a rendezvénysorozatról Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

Pénteken délután négy szekcióban folytatódtak a tudományos előadások.

Kapcsolódók

Kimaradt?