Szerdán versenyvizsgáznak az igazgatók, túl kevés a magyar jelentkező

Szerdán 10 órakor kezdődött meg az iskolaigazgatói állások betöltésére kiírt verseny írásbeli vizsgája. A megmérettetésre ijesztően kevés magyar jelentkezett. 

A tanügyminisztérium tájékoztatása szerint a meghirdetett 6.549 igazgatói állásra 6.664-en, míg az elfoglalandó 2.505 aligazgatói állásra 2.312-en jelentkeztek. Ehhez képest Arad megyében aluljelentkezés van, és nem kivétel ez alól a magyar oktatás sem.

A kettes fokozatú képesítés és a végleges tanügyi állás mellett az is feltétel volt az iskolaivezetői versenyvizsgán, hogy a jelentkező tagja legyen az úgynevezett országos iskolamenedzseri testületnek. 2011 óta kérheti ide a felvételét az, aki valamilyen vezető beosztást szeretne betölteni a tanügyben, sokan azonban elmulasztották ezt eddig megtenni – mondta Pellegrini Miklós Arad megyei főtanfelügyelő-helyettes. „Van olyan iskolánk, ahol nem jelentkezett senki, mert nem teljesítette a feltételeket. Ilyen például Erdőhegyen, Nagyzerénden vagy Kisperegen. Van, ahol lehetett volna jelentkező, de senki nem vállalta, ilylen a kisiratosi, a nagyiratosi iskola és a Csiky Gergely Főgimnázium. Sajnos kevesebb az olyan magyar érdekeltségű intzémény, amelyben van jelentkező, mint például az ágyai vagy a simonyifalvi iskola” – sorolta.

Arad megyében 21 oktatási intézményben folyik magyarul vagy magyarul is a tanítás, ebből 12 az az intézmény, amelyik önálló magyar tannyelvű, vagy ahol nagyobb létszámú a magyar tagozat. Pellegrini Miklós  hangsúlyozta, hogy ott, ahol van magyar tagozat is a román mellett, szorgalmazzák, hogy az egyik igazgató magyar legyen.

Sokan megütköztek azon a feltételen, hogy a nemzetiségi iskolába igazgatónak/aligazgatónak jelentkező pedagógusnak ajánlással kell rendelkezniük az adott etnikum parlamenti képviseletétől. Király András, kisebbségi oktatással foglalkozó tanügyi államtitkár kérdésünkre kifejtette: nem az oktatást akarják átpolitizálni, hanem elejét akarták venni annak, hogy a magyar iskolákba olyan vezető kerüljön, akinek bár a neve magyarosan cseng, de semmi köze a magyarsághoz. Tudomása szerint egyébként a nagylaki szlovák középiskola igazgatóspiránsa nem kapta meg a Romániai Szlovákok és Csehek Demokratikus Szövetségének ajánlását.

A versenyvizsga szabályzata értelmében az írásbelin csak azok vehetnek részt, akiknek jelentkezési iratcsomóját jóváhagyták az ellenőrző bizottságok. A vizsgázóknak legtöbb két óra alatt egy, a tanügyminisztérium által kidolgozott tesztlapot kell kitölteniük, amely a szaktudásukat és a menedzseri képességeiket méri fel.  A vizsgázók 9 és 9.30 között foglalták el helyeiket a vizsgatermekben. Nem vihettek magukkal könyvet, táskát, telefont vagy más távközlési eszközt, nem kommunikálhatnak a többi jelölttel és nem adhatják át egymásnak piszkozatlapjukat vagy más, a tesztlap kitöltésében felhasználható segédeszközt. Ezen szabályok be nem tartása nemcsak a vizsgáról való kizárást vonja maga után, hanem két mandátum idejére a vezetői funkció betöltésének jogától is megfosztja az illetőt - figyelmeztet a szaktárca. A vizsgáztatóbizottságok még szerdán, a vizsgázók és két tanú jelenlétében kijavítják a tesztlapokat. Az írásbeli vizsga eredményei ellen nem lehet óvást emelni.  Az elérhető maximális pontszám 50, az átmenő pontszám pedig 35.  A vizsgáztató bizottság a későbbiekben a jelentkezők önéletrajzát (CV) is kielemzi, majd interjúra kerül sor, amelyen a menedzseri tervet is be kel mutatnia a jelöltnek. (Agerpres)

A Csiky Gergelybe senki sem jelentekezett

Arad megye egyetlen magyar iskolaközpontja, amelyben az óvodától az érettségiig anyanyelven folyik a tanítás, a Csiky Gergely Főgimnázium. A közel 600 diákot számláló iskolában senki nem jelentkezett igazgatónak vagy aligazgatónak. A hivatalban lévő vezető, Hadnagy Éva ezt eképpen magyarázta: „2009-től vagyok vezető funkcióban, négy évig aligazgató voltam, mindjárt négy éve igazgató vagyok. Újabb négy évere nem vállaltam volna, esetleg egy-két évet eltöltenék mint igazgató, de ezt a törvény nem teszi lehetővé. Remélem, hogy vannak olyan fiatal kollégák, akik felvállalják az intézmény vezetését. Kémiatanárként és civil szervezet önkénteseként tovább dolgozom az Arad megyei magyarságért, a magyar oktatásért.” Hadnagy Éva hozzátette, hogy Spier Tünde aligazgató nem jelentkezhetett a versenyvizsgára, mert nem teljesített minden feltételt, de ettől függetlenül az év végéig mindketten teljes odaadással végzik munkájukat.

Pellegrini Miklós Arad megyei főtanfelügyelő-helyettes szerint a hivatalban lévő iskolaigazgatókat, akik nem jelentkeztek a versenyvizsgára, és nem is rendelkeznek menedzseri minőssítéssel, leváltják. A versenyvizsgák a jövő héten a személyes meghallgatásokkal folytatódnak, de a véglees eredményeket csak december derekán teszik közzé. Addig minden marad a régiben. Sok tapasztalt iskolaigazgató amúgy is azt mondja: az elvégzett munka és nem a versenyvizsga eredménye számít.

Háromszéken szintén gond van

Kovászna megyében szintén nehéz lesz betölteni az iskolák igazgatói és aligazgatói tisztségeket, mivel sok tanintézmény vezetői tisztségére nincs jelentkező. Kiss Imre háromszéki főtanfelügyelő korábban elmondta, 81 iskolaigazgatói és 42 aligazgatói állásra írtak ki versenyvizsgát, ám 16 igazgatói és 17 aligazgatói tisztségre nincs egyetlen jelentkező sem.

Nemcsak vidéki iskolák, hanem neves sepsiszentgyörgyi, kézdivásárhelyi, baróti és bodzafordulói tanintézmények vezetői tisztségére sem találtak jelentkezőt. A főtanfelügyelő szerint ennek oka egyrészt az, hogy a tanügyben 2008 óta nem szerveztek versenyvizsgákat, hanem kompetencia és az érintettek beleegyezése alapján neveztek ki vezetőket, most meg nem számítottak arra, hogy meg kell méretkezniük. Másrészt a jelenlegi iskolaigazgatók egy része azért nem tud részt venni a versenyvizsgán, mert nem tagja az oktatási menedzsment szakértői testületnek, illetve olyanok is vannak, akik jelenleg igazgatók, teljesítenek minden feltételt és mégsem jelentkeztek a versenyvizsgára.

Kiss Imre elmondta, Háromszéken a határidőig 97 személy nyújtotta be kérését és vesz részt a hétfői versenyvizsgán, de mindössze 5 olyan igazgatói és 3 aligazgatói tisztség van, amelyre ketten pályáznak, tehát kevés helyen van verseny. 

Kiss Imre arra is felhívta a figyelmet, hogy a módszertan értelmében a versenyvizsga után üresen maradt állásokra nem nevezhetik ki azokat, akiknek nem sikerült a vizsgájuk, vagy jelenleg vezetői tisztséget töltöttek be, de nem jelentkeztek a vizsgára. A főtanfelügyelő arra számít, hogy ezt a szabályt módosítani fogja a szaktárca, mivel ellenkező esetben nehéz lesz igazgatót találni egyes tanintézmények élére.

Kovászna megyében a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceumban szervezték a versenyvizsgát. Az írásbeli tesztek kiértékelése a vizsgázó jelenlétében zajlik - mondta Kiss Imre. Hozzátette, minden pályázó esetében külön vizsgabizottságot kell létrehozni, illetve két tanú és két megfigyelő jelenlétében zajlik a kiértékelés, amely így nem megfellebbezhető.

Kapcsolódók

Kimaradt?