TÖRVÉNYTÁR: Természeti csapást szenvedett méhészetek támogatása

A kormány elfogadta a 2014. május-júliusi időszakban kedvezőtlen hidrometeorológiai jelenségek miatt természeti csapást szenvedett méhészeknek kifizethető kártalanítás rendszerét, értékének nagyságát és az erre való jogosultság feltételeit. Az elszenvedett károkért járó összeget minimis jellegű támogatási rendszer keretében fogják kifizetni 2014. december 2-ki kezdettel.

Az okozott károkért járó támogatás értéke:

– 4 lej méhcsaládonként azok számára, akiknek 75-nél kevesebb méhcsaládja van;

– 7,5 lej méhcsaládonként, akiknek 75-nél több méhcsaládjuk van.

Kedvezményezettjei lehetnek a károk részbeni megtérítésére szolgáló támogatásnak azok a méhészettel foglalkozó:

– természetes személyek, akik rendelkeznek a 2001/661 számú Kormányhatározat alapján kibocsátott termelői igazolvánnyal;

– gazdasági tevékenységre felhatalmazott természetes személyek, egyéni és családi vállalkozások;

– jogi személyek vagy különböző társasági formában működő jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások.

A támogatás igényléséhez szükséges feltételek:

– a méhcsaládok szerepeljenek az Agrárgazsági Regiszter (Registrul agricol) nyilvántartásában;

– a méhcsaládok nyilván legyenek tartva és engedéllyel rendelkezzenek a megyei Állategészségügyi Igazgatóság részéről;

– amennyiben tápanyagpótló, illetve bióserkentő szereket használtak, erről értesítették az illetékes intézményt (Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar).

A támogatást igénylők 2014. november 3-ig tehetik le kérvényüket a megyei mezőgazdasági igazgatóságokhoz.

 

Kimaradt?