banner_jtYG1g7R_1_970x250.gif
banner_PIz6eiCM_Koldok_300x250.gif

Kedvezményes bérlakás egyetemi oktatóknak az Iskola Alapítványnál

Az Iskola Alapítvány pályázatot hirdet kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven oktató tanárok számára, 11 egyszobás és 6 kétszobás kedvezményes bérlakás igénylésére.

A pályázók célcsoportja: egyetemi oktatók, akik főállásban kolozsvári székhelyű vagy kirendeltségű felsőoktatási intézményben magyar nyelven tanítanak.

Pályázási feltételek:

-        45 év alatti életkor;

-        pályázatának sikeressége esetén állandó kolozsvári tartózkodás;

-        nincs saját (vagy amennyiben házas, a házastársa) tulajdonában kolozsvári lakás.

A pályázathoz szükséges iratok:

-        a pályázó személyazonossági igazolványának fénymásolata;

-        a pályázó főállású oktatói státusát, az oktatás nyelvét, az oktatott órák számát igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;

-        a pályázó főállású oktató jövedelmét igazoló, az egyetem által kibocsátott eredeti bizonylat;

-        2013-es évre kiállított jövedelmi bizonylat (210-es formanyomtatvány);

-        közjegyző előtt tett nyilatkozat a pályázó jelenlegi lakásügyi helyzetéről;

-        kitöltött Pályázati adatlap;

-        a pályázó tudományos tevékenységét összegző Melléklet;

-        szakmai önéletrajz és publikációs lista;

-        amennyiben a pályázó házas és/vagy a háztartásában gyereke(ke)t nevel:

-        a házastárs személyazonossági igazolványának fénymásolata;

-        a házasságlevél fénymásolata;

-        a házastárs közjegyző előtt tett nyilatkozata lakásügyi helyzetéről;

-        a háztartásban élő gyerek(ek) születési bizonyítványának fénymásolata.

A Pályázati adatlap és Kitöltési útmutató elektronikus formában letölthető az Iskola Alapítvány honlapjáról, kérésre e-mailben is továbbítjuk. A pályázati csomag az alapítvány székhelyén is igényelhető.

A pályázatokat 2014. április 15. és május 23. között lehet az Iskola Alapítvány székhelyén benyújtani vagy ajánlott küldeményként postázni a 400486 Kolozsvár, Şoimului utca 24/A címre. A pályázatok leadási határideje 2014. május 23. (a postai bélyegző dátuma).

Sikeres pályázás esetén a lakás bérlésének időtartama 3 év, egyszeri, nem több mint 2 évre történő meghosszabbítás lehetőségével. A beérkezett pályázatokat az Iskola Alapítvány kuratóriuma június elején bírálja el. A pályáztató fél az általa előre meghatározott, az oktatói státusra, szociális háttérre, tudományos tevékenységre vonatkozó pontszámot és az életkort figyelembe véve dönt. A pontrendszerről bővebben a Kitöltési útmutatóból tájékozódhat. A pályázókat az elbírálás eredményéről írásban értesítjük. A sikeres pályázó a lakást a bérleti szerződés megkötését követően, 2014 október elsején foglalhatja el.

További tájékoztatás igényelhető az office@iskolaalapitvany.ro e-mail címen, munkanapokon 900–1700 óra között az Iskola Alapítvány székhelyén, illetve a 0264-449919, 0264-592668 telefonszámokon.

banner_4BtporpC_300x250-HU.jpg

Kimaradt?