banner_MpsidwSE_970x250_Haromszek.jpg
banner_3lV7MYIa_300X250_Haromszek.jpg

Az orvosi és a közúti infrastruktúra fejlesztése a Maros Megyei Tanács napirendjén

Ma került sor annak az 5 megyei tanácsosnak a hivatali eskütételére, akiknek a megbízatását a törvényszék utólag hagyta jóvá. Az öt új tanácsos: Pokorny Vasile Ștefan (RMDSZ), Angela Moldovan (PSD), Valentin Constantin Bretfelean (PMP), Alexandru Lupa(PNL) és Constantin Pogăcean (PNL). A Maros megyei tanács testülete a mai naptól 34 megyei tanácsossal és a megyei tanácselnökkel teljes létszámmal működik.

A Maros megyei tanács a mai nyilvános soros ülésén elfogadott három határozattervezetet, amelyek a Maros Megyei Klinikai Kórház egyes klinikáinak a belső udvarainak felújításával kapcsolatos beruházások műszaki és gazdasági mutatóit hagyta jóvá. Az egyik a „Tüdőgyógyászati Klinika udvarának a kiépítése”, ennek a beruházásnak az értéke 2.067.013 lej; az „I-es Fertőzőklinika udvarának a kiépítése” melynek értéke 2.549.080 lej, valamint „a Szülészeti és nőgyógyászati klinika udvarának a kiépítése”, melynek értéke 1.367.237 lej.

A projektek révén többek között gyalogos útvonalakat és autóbejárókat, világítási rendszereket, valamint parkolóhelyeket alakítanak ki.

A megyei tanácsosok által elfogadott további két határozat a közúti infrastruktúrába történő beruházásokra vonatkozott. Az első a ”153E számú út kiszélesítése, 15-ös számú országút – Marosbogát – DALI fázis” beruházás műszaki-gazdasági dokumentációjának és műszaki-gazdasági mutatóinak a jóváhagyására vonatkozott. A beruházás értéke 26.372.426,74 lej áfával.

A második tervezet célja a “136-os számú megyei út egy szakaszának a leaszfaltozása, Erdőszentgyörgy – Bözöd – Hargita megye határa – DALI fázis” beruházás gazdasági mutatóinak az aktualizálása, a projekt értéke 16.438.612,83 lej áfával.

Költségvetés-kiegészítések

A ma lezajlott nyilvános ülésen a tanácsosi testület kiegészítette Maros megye költségvetését, abból a célból, hogy a Maros Megyei Tanács alárendeltségébe tartozó intézmények működési költségeit biztosító összegeket kioszthassák. Így a Maros Megyei Klinikai Kórház mintegy 10.732.000 lejes összeget kapott európai alapokból, valamint a biztosító házzal kötött szerződésekből. A Megyei Jelentőségű Létesítmények Őrző-Védő Szolgálata 335.000 lejt kapott a személyi költségek fedezésére. 

A Marosvásárhelyi Állami Filharmónia számára 1,4 millió lejt hagytak jóvá, az Ariel Ifjúsági és Gyermek Színház 651 000 lejt kapott, valamint 490 000 lejjel egészítették ki a Maros Megyei Múzeum költségvetését szintén a személyi költségek fedezésére.

Partnerség a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére

A megyei tanácsosok jóváhagyták a Maros Megyei Tanács, a Maros ECOLECT Közösségi Fejlesztési Társulás és a Környezetvédelmi Alap igazgatósága közötti  " Támogatás a projekt finanszírozási kérelmének és közbeszerzési dokumentációjának az elkészítéséhez - A Maros megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer bővítése és korszerűsítése" projekt finanszírozása és implementálása érdekében, amelyet a 2014-2020-as Nagy Infrastruktúra Operatív Program keretében nyújtanak be, a Megyei Hulladékgazdálkodási Tervben meghatározott beruházási követelmény szerint. A költségeket 41.050.000 euróra becsülik, azonban a partnerségi megállapodás jelenleg nem rendelkezik semmilyen szabályozásról a beruházás / finanszírozás értékére vagy a partnerek saját hozzájárulására vonatkozóan.

Kapcsolódók

Kimaradt?