Összehívták a Maros Megyei Tanács nyilvános rendkívüli ülését (X)

A Maros Megyei Tanács elnöke,

tekintettel, a jelenlegi járványügyi helyzetre, valamint a 55/2020. sz. törvény előírásaira, amely a COVID-19 világjárvány hatásainak megelőzését  és leküzdését célzó intézkedésekről rendelkezik, továbbá a 394/2020. sz. kormányhatározattal bevezetett vészhelyzeti állapotra, amelyet a 856/2020. sz. kormányhatározattal meghosszabbítottak  október 15-től kezdődően, és amely a vészhelyzet idejére alkalmazandó intézkedésekről rendelkezik, amelyek a COVID-19 világjárvány hatásainak a megelőzését és leküzdését célozzák,

mivel a hatóságok felelőssége olyan intézkedéseket bevezetni, amelyek biztosítják, hogy az intézmény tevékenysége optimális körülmények között folyjon az előírt egészségügyi szabályok betartásával,

tekintettel, a Maros Megyei Tanácsnak a 2020. október 30-i megalakulására, valamint annak a szükségességére, hogy bármely működési feladatkörnek a gyakorlása előtt a közhatóság a Közigazgatási Törvénykönyv rendelkezései szerint legyen megszervezve az érvényes határozatok elfogadásának az érdekében,

a megyei tanácsnak az összehívását megelőzően, egyes sürgős pénzügyi intézkedéseknek a megoldásának az érdekében, az állami szociális szolgáltatások működésének a biztosításáért,

az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. sürgősségi kormányrendelet 178. cikkely (2) bekezdését, 179. cikkelyét, alátámasztva a 134. cikkely (1) bekezdésének a) pontjával, (4) bekezdésével, (5) bekezdésének a), a^1) és a^2) pontjaival és a 135. cikkellyel, valamint a 196. cikkely (1) bekezdés  b) pontjának előírásai alapján,

elrendeli:

1. cikkely (1) Azonnali hatállyal összehívja a Maros Megyei Tanács plénumát nyilvános rendkívüli ülésre, 2020. november 5-én 12.00 órától,

(2) Az azonnali hatállyal összehívott rendkívüli ülés napirendjének a tervezete a jelen rendelet  szerves részét képező mellékletben található.

2. cikkely A megyei tanács ülésének a nyilvános jellegét a gyűlés élő közvetítésével biztosítják, amelyet az intézmény facebook oldalán lehet követni.

3. cikkely A jelen rendeletet közzéteszik a helyi sajtóban és a hatóság weboldalán, és elküldik a megye főjegyzőjének, a megyei tanácsosoknak, a Maros Megyei Tanács szakapparátusához tartozó igazgatóságoknak, szolgálatoknak és osztályoknak.

 

ELNÖK

Péter Ferenc

 

Ellenjegyzi

FŐJEGYZŐ

Paul Cosma


 

A Maros Megyei Tanács Elnökének a 2020. 11. 4.-i 448. sz. Rendeletének a melléklete

A Maros Megyei Tanácsnak, az azonnali hatállyal összehívott, november 5-i rendkívüli ülésének

NAPIRENDTERVEZETE                                               

1.    Határozattervezet a Maros Megyei Tanács szakbizottságainak a megszervezésére vonatkozóan;

                        Indítványozó: Péter Ferenc – a Maros Megyei Tanács elnöke

         2.    Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

ELNÖK

Péter Ferenc

banner_fqCTjirk_Double Rise 3oo.jpg
banner_slFPWcPP_WhatsApp Image 2021-07-23 at 15.48.23 79o.jpg

Kapcsolódók

Kimaradt?