Költségvetés-kiegészítésről döntött a Maros Megyei Tanács

A Maros Megyei Tanács csütörtöki rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a 2020-2024-es mandátum ideje alatt milyen szakbizottságokkal fog működni a megyei testület, és kik lesznek a tagjai ezeknek a bizottságoknak.

Összesen hat szakbizottságot hoztak létre, ezek a következők: műszaki-gazdasági bizottság, területrendezési és urbanisztikai bizottság, közszolgáltatások szakbizottsága, egészségügyi és társadalmi-kulturális tevékenységek bizottsága, jogi, közrendi és a nemzetközi kapcsolatok bizottsága, valamint mezőgazdasági és környezetvédelmi szakbizottság. A bizottságok névleges összetételét csatolva küldjük.

„A megyei tanácsos működése szempontjából nagyon fontosak a szakbizottságok, hiszen ezeken belül vitatják meg, és szükség esetén módosítják a tanácsüléseken napirendre kerülő határozattervezeteket. Fontos volt, hogy ezek a bizottságok megalakuljanak, és elkezdjék a munkát, mert a véleményezésük nélkül egyetlen határozattervezetet sem lehet szavazásra bocsátani a plenáris ülésen. Ma nemcsak létrehoztuk a bizottságokat, hanem sor került az első ülésekre is, mert sürgősen jóvá kellett hagynunk egy költségvetés-kiigazítást a megyei tanács alárendelt intézményei számára " - mondta Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

A bizottságok felállítását követően azonnali hatállyal összehívott második rendkívüli ülés keretében a tanácsosi testület kiegészítette a megye költségvetését. Ezen belül a Maros Megyei Klinikai Kórház és a Dicsőszentmártoni „Gheorghe Marinescu” Municípiumi Kórház számára mintegy 20 millió lejes kiigazítást hagytak jóvá. Emellett a Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 8,9 millió lejt kapott az októberi bérköltségek fedezésére, valamint a novemberi működési költségekre, a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia számára pedig 930 000 lejt utalt a megyei önkormányzat a fizetések biztosítására.

banner_fqCTjirk_Double Rise 3oo.jpg
banner_slFPWcPP_WhatsApp Image 2021-07-23 at 15.48.23 79o.jpg

Kapcsolódók

Kimaradt?