Ismertető beszélgetést tartanak a Márton Áron lehallgatási dossziéiból készült kötetről

A Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyveit feldolgozó, Nagy Mihály Zoltán és Denisa Bodeanu által szerkesztett (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960) című kötetét online beszélgetésben mutatják be a Márton Áron Nagykilenced programsorozat keretében január 30-án este 19.30-tól.

A beszélgetést a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum közösségi média oldalán és a templom.ro oldalon lehet élőben követni, illetve ugyanitt lehet hozzászólás formájában kérdéseket feltenni a beszélgetés résztvevőinek.

Az este meghívott vendége lesz Bánkuti Gábor történész Pécsről, a kötet szaklektora, Gálfalvi Ágnes szerkesztő Marosvásárhelyről, a Lector Kiadó képviselője, Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, Nagy Mihály történész Nagyváradról, a kötet egyik szerzője és szerkesztője, valamint Tóth László csíkszeredai főkonzul, A beszélgetést Lázár Csilla, a Márton Áron Múzeum vezetője moderálja.

A Securitate Irattárát Vizsgáló Országos Bizottság (CNSAS) nyilvántartásában 2000 óta kutatható, Márton Áron püspök nevére kiállított hatalmas (több mint 80 000 lapból álló) iratanyag szakszerű feldolgozását és közzétételét nagy várakozás előzte meg, ám a forrásanyag nagyságával és jelentőségével arányos kiadványra 2019 nyaráig kellett várni. Ekkor jelent meg végre a (Le)hallgatásra ítélve. Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960) című kötet a két történész, Denisa Bodeanu és Nagy Mihály Zoltán évtizedes kutatómunkájának eredményeként a Lector Kiadó, a Varadinum Alapítvány Kiadó és az Iskola Alapítvány Kiadó közös gondozásában.

A beszélgetésre a Csíkszentdomokoson 2020 decembere és 2021 augusztusa között tartott Márton Áron Nagykilenced keretében kerül sor.

A beszélgetés témái között szerepel, hogy milyen mértékben jutott el (a járvány miatti korlátozások közepette) a kötet a közönséghez, és milyen fogadtatásra talált szakmai körökben és e körökön kívül. Arra is keresik a választ, hogy milyen hatása van a mai olvasóra a lehallgatott püspök szavainak, egyházvezetési elveinek és azoknak a biztató, bátorító, kitartásra ösztökélő üzeneteknek, amelyeket megfélemlített, elbizonytalanított papjainak és híveinek mondott 1957 és 1960 között.     Bár kis mértékben, de a mostani időszak többé-kevésbé szigorú korlátozásai hasonlítanak a kényszerlakhely-elhagyási tilalomhoz, amely a püspökre nézve több mint 10 évig volt érvényben. Felvetődik tehát a kérdés, hogy lehet-e a kötetnek ilyen olvasata: teljes életet élni és hivatásunkat odaadással teljesíteni „megszorítások” közepette is.

Márton Áron püspök szülőfaluja kilenchónapos programmal készül a nagy püspök születésének 125. évfordulójára. A program kezdeményezője P. György Alfréd MI csíkszentdomokosi születésű szerzetes, megvalósításában a Segítő Nővérek által fenntartott Szent Margit Rendház, a plébánia, csíkszentdomokosi imacsoportok, a Márton Áron Múzeum és számos helyi önkéntes kapcsolódott be. A decemberben megkezdett “nagykilenced”, a minden hónap utolsó szombatján Csíkszentdomokoson végzett szentmisék mellett tematikus programokat is tartalmaz.

A januári szentmise 30-án szombaton este 6 órától lesz a csíkszentdomokosi templomban. Szentbeszédet mond Csató Béla pápai káplán, tb. kanonok, plébános. A szentmise élőben követhető a templom.ro oldalon és a csíkszentdomokosi plébánia közösségi oldalán.

Szintén a Nagykilenced keretében január 29-én és 30-án zártkörű lelki programon vesznek részt a felcsíki polgármesterek a csíkszentdomokosi Szent Margit Rendházban a Segítő Nővérek vezetésével.

banner_yPcbUIdB_300x250-maszol-HF23_3mb.gif
banner_vtAivxH1_web-banner-HF23.gif

Kapcsolódók

Kimaradt?