banner_jtYG1g7R_1_970x250.gif
banner_30Cewl4A_Copy of 1_300x250.gif

Az Európai Parlament tételesen rögzítené az Unión belüli kisebbségek jogait

Az Unión belüli kisebbségekre vonatkozó minimumszabályokon dolgozik az Európai Parlament. Sógor Csaba szerint a készülő jelentés az elmúlt tíz év Európai Parlamentben (EP) és Európa Tanácsban (ET) folytatott kisebbségvédelmi munkájának eredményeként értelmezhető – közölte az EP-képviselő irodája.

Az EP-képviselők Az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimumszabályokról szóló jelentésben olyan kisebbségvédelmi standardok megfogalmazására és összegzésére törekszenek, amelyek pontszerűen megjelentek már európai parlamenti vagy átfogóbban az Európa tanácsi dokumentumokban, viszont az EU-s jogi kereten – és a tulajdonképpeni számonkérhetőségen – kívül. 

„A kisebbségi kérdés egyértelműen előtérbe került az elmúlt években az EU-ban. Ehhez az kellett, hogy az Európai Parlamentben folyamatosan napirenden tartsuk a kérdést és ne engedjük, hogy olyan emberi vagy állampolgári jogi jelentések és határozatok születhessenek, amelyek nem térnek ki az őshonos kisebbségek jogaira. Ugyanakkor a Minority Safepack is egy jó eszköznek bizonyult arra, hogy felhívjuk a figyelmet a kisebbségi kérdésekre és előrelépést sürgessünk” – mondta Sógor Csaba a téma kapcsán, aki a most készülő jelentéshez több mint ötven, az erdélyi magyarság számára is kifejezetten fontos, az eredeti dokumentumot terjedelemben megduplázó módosító-javaslatot nyújtott be Csáky Pál MKP-s felvidéki EP-képviselővel közösen.

Egyes országokban visszalépés történt a kisebbségügyek terén

„Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy 60 évvel a létrehozása után és majdnem 10 évvel a Lisszaboni Szerződés érvénybe lépése után, az EU-nak még mindig nincsenek meg a hatékony eszközei arra, hogy nyomon kövesse és kikényszerítse a tagállamokon a kisebbségi jogok tiszteletben tartását. A módosító indítványokban a legfontosabbak között ezen jogok rögzítését és egy európai kisebbségvédelmi jogi keretrendszer megalkotásának szükségességét hangsúlyoztuk” – magyarázta az EP-képviselő. Sógor Csaba bízik benne, hogy sikerül javaslatai alapján még számos fontos gondolattal kiegészíteni és megerősíteni Nagy József, a szlovákiai Most-Híd párt európai parlamenti képviselőjének jelentés-tervezetét.

Az RMDSZ-es EP-képviselő módosítóiban rámutatott a „koppenhágai dilemmára”, vagyis arra a sajnálatos helyzetre is, hogy bizonyos tagállamokban az uniós csatlakozást követően visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok biztosítása terén. „Az EU-s csatlakozást követően a tagállamok számonkérés nélkül szeghetik meg a kisebbségek védelmére is vonatkozó, a csatlakozáskor vállalt ún. koppenhágai kritériumokat, hiszen hiányzik a kötelezettségvállalás felülvizsgálatához szükséges európai jogi keret” – magyarázta a képviselő.

Le kell fektetni a kötelező standardokat!

Sógor Csaba szerint fontos rögzíteni a mostani jelentésben, hogy az európai kisebbségvédelmi keretrendszer felállításának is a minimumszabályok részét kell képeznie. Az erdélyi képviselő úgy véli, meg kell határozni azokat a kötelező standardokat, amelyeket a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok kereteinek garantálásával a tagállamoknak be kell ültetniük saját jogrendjükbe. „Módosító javaslatainkban hangsúlyoztuk egy ilyen rendszer felállításának előnyeit és azt kértük, hogy ezt a rendszert kísérje működő ellenőrzési mechanizmus. Ugyanakkor javasoltuk, hogy a jelentés kérje fel a tagállamokat arra, hogy tartózkodjanak minden olyan adminisztratív és területi átszervezéstől vagy olyan más jogszabályok elfogadásától, amelyek az asszimiláció irányába hatnak és negatív következményekkel járnak a nemzeti kisebbségekre vonatkozóan” – magyarázta Sógor Csaba. 

Az RMDSZ-es képviselő javaslataiban ezen kívül hangsúlyosan megjelennek az autonómia-formák – mint lehetséges megoldások az asszimiláció megfékezésére – valamint az anyanyelvhasználat támogatására, illetve az óvodától az egyetemen át elérhető anyanyelvű oktatás biztosítására vonatkozó fejezetek. Az erdélyi képviselő javaslatában megfogalmazta, hogy a nyelvi jogok megfelelő biztosításához a központi költségvetésből előirányzott célzott támogatásra van szükség. 

Még idén szavazhat az Európai Parlament

Az EU-ban élő kisebbségekre vonatkozó minimumszabályokról szóló jelentésről szeptemberben szavaz az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) és a szakbizottsági javaslat még az idei év vége előtt a plénum elé kerül szavazásra.  Sógor Csaba szerint befolyásolhatja a jelentés végső formáját az a tény, hogy számos ország – köztük Románia, Szlovákia, Franciaország, Görögország, Lettország – képviselői számára a kisebbségvédelmi intézkedések nem jelentenek prioritást, ellenkezőleg: igyekeznek megakadályozni a jelentés kisebbségek számára kedvező formában történő elfogadását. „Bármekkora legyen is az ellenszél, nekünk az a dolgunk, hogy kiálljunk jogainkért és a kisebbségek védelméért. Ezzel a bizakodással várjuk a jelentés kapcsán ősszel esedékes összecsapást is” – fogalmazott az erdélyi képviselő. 

banner_4BtporpC_300x250-HU.jpg

Kapcsolódók

banner_33n1iUxf_maltai-970x250.gif
banner_jpL2NADm_maltai-300x250.gif

Kimaradt?