Negatív rekord: egy erdélyi megyeszékhelyen egyetlen ANL-lakás sem épült 23 év alatt

A Bihar megyei Margittán, Székelyudvarhelyen és Máramarosszigeten több fiataloknak szánt lakást építettek, mint Kolozsváron.

2001 és 2023 között 10 481 lakást épített az Országos Lakásügynökség (ANL), közölte az intézmény a Maszol érdeklődésére. Az ANL-t azzal a céllal hozták létre, hogy enyhítsék a fiatalok lakhatási gondjait, megkönnyítsék a lakáshoz jutásukat. Az ANL-lakásokat kormányzati finanszírozással építik a helyi önkormányzatok kezdeményezésére, az azok által felajánlott telkekre.ANL-tömbház Kézdivásárhelyen | Fotó: Nagy Imre

Az adatokból kitűnik, hogy az önkormányzatoknak a program iránti érdeklődése roppant széles skálán mozog, a nullától az élénkig terjed, utóbbi inkább a kisvárosokra jellemző.

A magyarlakta megyék közül Biharban épült a messze legtöbb ANL-lakás, 1613. A határmenti megyében 15 település kapcsolódott be a programba. A legtöbb lakás nem Nagyváradon, hanem Margittán épült, 384, öt beruházás keretében. A megyeszékhelyen 365-öt adtak át ezidáig, az utolsókat 2019-ben. Tavaly 17-nek az átadására került sor, ezek Tóti községben találhatók.

A Hargita megyei önkormányzatok is nagyon jól kihasználták a lehetőséget, 918 lakást építtettek kormányzati pénzen. A legtöbb, 282 darab, Székelyudvarhelyen van, Csíkszeredában 152, Székelykeresztúron 94, Maroshévízen pedig 85 épült. A legutóbbi átadásokra Keresztúron és Udvarhelyen került sor 2022-ben.

A 372 Kovászna megyei lakás zöme Sepsiszentgyörgyön van, 159 darab. Háromszéken négy községben épültek ANL-lakások: Illyefalván (8), Gelencén (24), Csernátonban (40) és Mikóújfaluban (6).  

Maros megyében 1212 ANL-lakás van. A legnagyobb, 415 egység alkotta állománnyal a megyeszékhely rendelkezik, de 304 egységgel Segesvár is kifejezetten aktív volt a lakásépítés terén. Marosvásárhelyen tavaly zárult a legutóbbi, 60 lakásos beruházás.

Szatmár megyében a tavalyi év végéig 569 ANL-lakást adtak át, közülük 246 Szatmárnémetiben. Nagy kérdés, hogy Brassó önkormányzata hallott-e a fiataloknak szóló állami lakásprogramról, azonban tény, hogy az ANL információi szerint egyetlen ilyen lakás sem épült a városban. A megyeszékhelytől eltérően Fogaras és Négyfalu igyekezett hozzásegíteni a fiatalokat az otthonteremtéshez, előbbiben 200, utóbbiban 120 lakást építettek nekik.

Jóval a piaci ár alatt

A kolozsvári önkormányzat sem különösebben zavartatja magát amiatt, hogy a településen csillagászatiak a lakásárak és az albérletek is az égben járnak. A kincses városban 206 ANL-lakás épült, az utolsó 12-t 2010-ben, több mint 13 éve adták át. Az állami lakásépítési program iránti érdektelenség a Kolozs egészére jellemző, azon ritka megyék egyike, ahol a községekben egyáltalán nincsenek ANL-lakások. Az egyetlen kivételt a Kolozsvár alvóvárosának számító Szászfenes jelenti, ahol 200 ANL-lakást építettek az évek során. A vizsgált időszakban 14 olyan év volt, amikor a megyében egyetlen ANL-lakást sem adtak át.

Bármily meglepő, az alig 33 ezres Máramarosszigeten több ANL-lakás van, mint Kolozsváron, 242 darab. A határváros Nagybányán is túltesz, a máramarosi megyeszékhelyen ugyanis csak 169 ANL-lakást építettek.

Az ANL-lakások bérleti díja jóval a piaci szint alatt van, a nagyvárosokban hatalmas az eltérés. A 200 ezernél több lakosú nagyvárosokban a 35 évesnél fiatalabb bérlők a garzonokért minimum 68 lejt, a kétszobás lakásokért 95, a háromszobásokért pedig 119 lejt fizetnek. A 35 évesnél idősebbek számára a bérleti díjak 78, 109 és 137 lejnél kezdődnek. Minél kisebb egy település, annál alacsonyabb az ANL-lakások minimális bérleti díja. A bérleti díj maximális értéke az egy családtagra eső nettó havi jövedelem 30 százaléka lehet.

Az ANL-lakások zöme 35 évnél nem idősebb fiatalok számára épül, de vannak olyanok is, melyek szolgálati lakásként szolgálnak az egészségügyben vagy az oktatásban dolgozók számára. Egy év után a bérlők megvásárolhatják a lakást, ez alól kivételt jelentenek a szolgálati lakások.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?