Átlátható és tapintatos számlazárolást ígér az adóhatóság

Kényelmetlen és rendkívül bosszantó, ha arra ébredünk, hogy az Országos Adóhatóság (ANAF) egy tartozás behajtása miatt befagyasztja a bankszámláinkat. Ilyenkor semmilyen számlaművelet nem végezhető el, pluszban a bankok 15–30 lej közötti illetéket számolnak fel a zárolásért, az összeg mértéke pénzintézettől függően változik.

Az elmúlt időszakban olvasóink jelezték, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül váratlanul zárolták a számláikat, sőt a behajtott összeg nem egyezett meg a tartozással, nagyobb volt annál.

Máthis István, a Kovászna Megyei Közpénzügyi Hivatal helyettes igazgatója megkeresésünkre kifejtette, minden esetben küldenek felszólítást, az valóban előfordult, hogy a bankok többet utalnak az államnak, mint a tartozás összege, de ez októbertől megoldódott, javították a kommunikációt a pénzintézetek és az adóhatóság között.

Illusztráció: Pexels

Miért és mikor zárolják a bankszámlákat?

A bankszámlák zárolása nem az első lépés az adósság végrehajtására, hívta fel a figyelmet Máthis István. Ezt megelőzően az adóhatóság a Privát Virtuális Tér (SPV – Spațiu Privat Virtual) nevű platformon keresztül, vagy a gyors nyomtatási egység (Quick Print Unit) által papírformában küld felszólítást. Ha a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül az esedékes összeget nem fizetik be, vagy az adós nem veszi fel a kapcsolatot az adóhatósággal esetleg átütemezést kérve, sor kerül a végrehajtási intézkedésekre, beleértve a banki számlák befagyasztását is. 

A bankszámlák letiltásának feltételei a következők:

  • Adókötelezettségek fennállása: ezeket a kötelezettségeket az adóbevallás alapján, vagy az adóhatóság által kiadott, az adófizetővel előzetesen közölt határozatokban állapítják meg.

  • Megkésett adóbefizetések: amikor az adófizető különböző okokból, például tájékozatlanságból, hanyagságból, pénzhiány vagy csalási szándék miatt nem fizet időben.

  • Fizetési kötelezettség elmulasztása a felszólítást követően: az érintett nem fizette be az esedékes összeget a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül.

Az adófizető kérheti az átütemezést, ilyen esetben a végrehajtást felfüggesztik, hívta fel a figyelmet az igazgató helyettes.
A felszólítás kézhezvételét követő 15 napos időszak leteltét követően az adóhatóság lefoglalja az adós bankszámláit és a másoktól származó esetleges jövedelmeit is. Ezeket az intézkedéseket a tartozás mértékének és az adófizető besorolási kategóriájának függvényében foganatosítják. Például a természetes személyek esetében a bankoknak a zárolásra vonatkozó kérést a felszólítás kézbesítésétől számított 180 napos határidő lejárta előtt küldik ki, ha a tartozás összege 100 és 1000 lej között van, azok esetében pedig, akik 100 lejnél kevesebbel tartoznak, a felszólítás kézbesítésétől számított 180 nap után.

Illusztrációk: ANAF/Facebook

A fizetési felszólítás kiközlésére is különböző határidők vannak érvényben a kifizetetlen összeg függvényében, például az adóhatóság csak 180 nap elteltével küld felszólítást a közepes adózóknak, ha a kintlévőség nem haladja meg a 3000 lejt, a kisvállalkozóknak 500 lej alatti tartozás esetén várnak 180 napot, a magánszemélyek esetében pedig a 100 lej alatti adóssággal várnak fél évet. Ez az általános szabály, de az adóhatóság értesítést küldhet, ha úgy ítéli meg, hogy a végrehajtási jog elévülésének veszélye áll fenn, mutatott rá Máthis István

Előnyben a Privát Virtuális Térbe regisztráltak

Arra is kitért, érkeztek visszajelzések, többen elégedetlenkedtek, amiért a100 lej alatti tartozások miatt zárolták a számlájukat. Úgy véli ezekben az esetekben valójában elnéző volt az adóhatóság, hiszen 180 nappal előre figyelmeztették az érintetteket, hogy ha nem fizetik ki a tartozásukat, akkor intézkedni fognak. „Ezután nagy tapintattal és a hatályos szabályokat tiszteletben tartva kérjük a bankoktól a számlák zárolását. Előtte az adófizetőknek bőven lett volna idejük kifizetni az elmaradást” – mondta az igazgató helyettes. Hozzátette, előfordul, éppen azok hangoskodnak, hogy egy kis összegért befagyasztották a számlájukat, akik nem is vallották be minden adóköteles jövedelmüket.

Máthis István emlékeztetett, hogy az adóhatóság bevezette az adósok banki folyószámláinak zárolását szabályozó új rendszert. Az e-Popriri elnevezésű elektronikus applikáció a adóhatóság oldalán érhető el, és megkönnyíti a számlazárolásra vonatkozó kérés közlését a bankok felé. Amint ez megtörtént, az adósok automatikusan értesítést kapnak a Privát Virtuális Tér (SPV) rendszerben, vagy levélben. Az SPV bejelentkezettek esetében nincs időbeli eltérés a banki lefoglalás időpontja és az értesítés között, vagyis ők azonnal értesülnek a számlazárolásról. Ezzel szemben a levélben kiküldött értesítések késhetnek. „Ez egy újabb erős motiváció, hogy minél többen regisztráljanak az adóhatóság SPV platformjára, így mindig naprakészek lehetnek az őket érintő adóeljárásokkal, elkerülve a kellemetlen késedelmeket és a váratlan meglepetéseket” – mondta Máthis István.

Októbertől javult a kommunikáció

A háromszéki adóhatóság munkatársa elismerte, hogy még a közelmúltban előfordult is előfordult, hogy a tartozásnál nagyobb összegeket tartottak vissza, ez általában abban az esetben fordult elő, ha az adósnak több bankban is volt számlája. Ez a probléma kezdetben azért merült fel, mert nem volt hatékony kommunikáció a bankok és az adóhatóság között a megállapított tartozás fedezésére rendelkezésre álló összegekről. „Ez 2023 októberétől megoldódott. Az új szabályozás értelmében a bankok az e-Popririri rendszeren keresztül pontos adatokat kell küldjenek az adóhatóságnak a végrehajtottak számlájáról visszatartható összegekről. Ezt a hatóság 626/2023 számú rendelete szabályozza” – tájékoztatott Máthis István.

Ezzel elkerülhető, hogy például egy 100 lejes hátralék miatt két vagy több folyószámlát is zárolnak, amelyeken a tartozás sokszorosa található. Azt is megelőzik, hogy az adóhatóság utólag vissza kell fizesse a behajtott többletösszegeket. Az új eljárás pontosabb és igazságosabb végrehajtást tesz lehetővé, védi az adófizetők érdekeit, és az adórendszer integritását, abban reménykedünk, hogy ez a változás valamennyi adófizető számára egyértelművé és biztonságossá teszi az adózás folyamatát, mondta Máthis István.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁTKapcsolódók

Kimaradt?