banner_066Zffpe_maszol_6fel_rmdsz-02.png
banner_VnNOCp39_maszol_6fel_rmdsz-01.png

Új szemléletű, magyar anyanyelvűeknek szóló román tankönyvet fogadott el a minisztérium

Idén januárban indult el a folyamat, amelynek köszönhetően magyar anyanyelvű kilencedikes diákoknak szóló román tankönyv írásába kezdett Forgó Éva-Erika, Kaitar Roxana, Pop Bogdana-Ioana és Cserei Gyöngyvér, a négy szerzőt Elena Platon koordinátor segítette. Az elkészült tankönyvet nemrég hagyta jóvá az oktatási minisztérium, így a magyar tannyelvű iskolák már használhatják is. Cserei Gyöngyvér, a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Elméleti Líceum román szakos tanára szerint szükség van differenciált oktatásra, de ez csak akkor valósulhat meg reálisan, ha olyan tankönyv kerül a diákok kezébe, amelynek a borítóján „nemcsak azt írja, hogy a magyar szekciónak szánják, hanem tartalmilag is a magyar anyanyelvű fiatalok fejlődését segíti elő”.

A szerzők – egy tag kivételével – mindannyian részesei a tantervíró bizottságnak, az új differenciált kilencedikes és tízedikes tanterv kidolgozásában is részt vettek, ekkor fogalmazódott meg bennük, hogy hiába tettek előrelépést a tantervvel, ha nem áll rendelkezésükre megfelelő tankönyv, amely teljes mértékben követi a tantervet és annak módszertani előírásait is.

Három fejezet kötelező témát, az utolsó kettő fakultatívat dolgoz fel

Cserei Gyöngyvér hozzáfűzte, koordinátoruk, Elena Platon egyetemi előadótanár Kolozsváron a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE), és az új tanterv tudományos koordinátora is. „Ha valaki tudja, hogyan kell nem anyanyelvűeket megtanítani románul, akkor ő leírhatatlan szaktudással rendelkezik” – mondta.

Forgó Éva-Erika Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Elméleti Líceumban tanít, Kaitar Roxana és Pop Bogdana-Ioana Szatmárnémetiben a Hám János Római Katolikus Líceum tanárai. A szerzőtársak megbeszélték, hogy ki melyik fejezetet vállalja, és mindenki azt a témát választotta, amelyik közelebb áll hozzá, emellett folyamatosan küldték, fogadták és véleményezték egymás leckéit – mondta a Nagy Mózes Elméleti Líceum romántanára.

A tankönyv borítója

A kötet öt fejezetből áll, ahogyan előírja a tanterv is, az első három fejezet három kötelező témát dolgoz fel (1. Adolescenți printre cărți, 2. Tehnologiile în viața noastră, 3. Stil de viață sănătos), az utolsó kettő pedig fakultatív témákat érint (4. Educația și școala, 5. Călători și călătorii).

„Mivel már egy éve létezik differenciált tanterv, így a tankönyv is teljesen más, mint az eddig megszokottak. Minden lecke a tantervben leszögezett három momentumra épül fel: olvasás/hallgatás előtti feladatok, olvasás/hallgatás közben megoldandó feladatok és az olvasást/hallgatást követő mozzanatok. Tehát ugyanazok a lépések, mint az idegen nyelvű órákon, angolon, németen” – árulta el Cserei Gyöngyvér.

Hozzátette, a kötet ugyanolyan hangsúlyt fektet a hallás utáni szövegértés fejlesztésére, mint az olvasás általi szövegértésre, ami nagy előrelépés, hiszen az előbbit eddig elhanyagolták. Szerinte az is nagyon fontos, hogy a könyvben a választott irodalmi és nem irodalmi szövegek terjedelemben is megfelelnek és adaptálva vannak a kilencedikes diákok nyelvi szintjéhez.

Valós élethelyzetekben megjelenő párbeszédeket gyakorolnak

Cserei Gyöngyvér úgy vélte, hatalmas mentalitásváltás, hogy végre elismerik, hogy nem várható el a magyarajkú diákoktól, hogy anyanyelvi szinten tanulják a románt. Elmondta, a tanterv és ez a tankönyv is a kommunikációs képességek fejlesztését tűzte ki célul, legyen az írott vagy szóbeli kommunikáció. Minden leckét úgy terveztek meg, hogy mielőtt a diákok elolvasnak vagy meghallgatnak egy adott szöveget, elindul egy beszélgetés a téma kapcsán, általános kérdésekre kell válaszolniuk, képeket társítaniuk, kielemezniük, és kulcsszavakat kell különböző kontextusokban használniuk. Így mire odajutnak az órán, hogy a konkrét szöveggel foglalkozzanak, aktiválódik a szókincsük, és az új szavak „félig már meg is vannak tanulva”.

Cserei Gyöngyvér szerint a szövegek elolvasása, meghallgatása közben is fixálódnak az új kifejezések, majd ezt követik az interaktív feladatok, ahol valós élethelyzetekben megjelenő párbeszédeket gyakorolnak, bemutatókat tartanak, érvelnek és összefoglalják a szövegben kapott információkat.

A negyedik fejezet

A romántanár elmondta, mivel a minisztérium által jóváhagyott tankönyvről van szó, ezt hamarosan minden magyar középiskola kiválaszthatja magának. Ez általában a könyvtáros feladatkörébe tartozik, ő kapja meg a listát a megrendelhető tankönyvekről.

„Nagy öröm számunkra, hogy sokan érdeklődnek, nagy tapasztalattal rendelkező kollégák fejezték ki elismerésüket és szándékukat, hogy használják.  A kötetnek hamarosan megjelenik a digitális változata is, több mint száz interaktív digitális feladattal, különböző prezentációkkal társulva. Szerintem a könyvben lévő választott szövegek által nemcsak a román kommunikációs készségek fejlődnek, hanem a diákok általános műveltsége, önálló gondolkodása, kreativitása is” – vélte a romántanár.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT
banner_Os8CxLFO_KUK_Webbanner_970x250_ANIM.gif
banner_9y4hN5Rx_KUK_Webbanner_728x90_ANIM.gif

Kapcsolódók

Kimaradt?