Székelyudvarhely: megkérdezték az embereket, hogy mi a problémájuk

Felmérést készített októberben Székelyudvarhelyen a helyi RMDSZ megrendelésére az Avangarde közvéleménykutató intézet. A személyes adatfelvétellel zajló felmérésből számos következtetést lehet levonni. Mind a városvezetőség, mint a helyi tanács tagjai iránytűnek tekinthetik azt, amit az emberek elmondtak, a kutatást összesítették, az összkép pedig kétségkívül dehonesztáló az aktuális városvezetőségre nézve. Az utóbbi években nagymértékben változott a politikai széljárás a székelyföldi városban, ugyanis ha most vasárnap lennének a választások, a politikai opcióval rendelkező válaszadók 68 százaléka már az RMDSZ-re adná a voksát.

Az Avangarde felméréséből kiderült: a székelyudvarhelyi lakosok inkább úgy vélik, hogy az életszínvonal nem változott (42%) vagy romlott (44%) a településen, mintsem javult (12%) volna. A problémákhoz szorosan kapcsolódik, hogy a helyiek szerint a legutóbbi helyhatósági választások óta a helyzet inkább stagnál (34%) vagy rosszabbra fordult (56%) a városban. Az is kiderült, hogy az állampolgárok inkább az egyházban bíznak, mint a helyi vagy az országos szintű vezetésben, ugyanakkor a helyi rádiók és televíziók is nagyfokú bizalmat élveznek.

Amikor a vezetőség munkájára kérdeztek rá, a bizalom szintje drasztikusan csökken. Az országos szintű intézmények, mint például a parlament, az elnök és a román kormány esetében sokkal alacsonyabb az arány, mint a helyi intézmények, például a városháza vagy a megyei tanács esetében. Ez a jelenség az elemzett intézmények közelségének köszönhető. Minél nagyobb a távolság egy intézmény és az egyén között, annál nagyobb a szkepticizmus – fogalmazták meg a kutatás eredményének ismertetésében. A szakemberek szerint a város lakói és a városháza vagy a megyei tanács közötti közelségnek köszönhetően, valamint az állampolgárok szavazatának közvetlen fontossága miatt hajlamosak nagyobb bizalmat szavazni a helyi intézményeknek.

Fotó: Gábos Albin

A felmérésben arra is kíváncsiak voltak, a helyiek mit, illetve miket tartanak legfőbb problémának a városban. A legtöbben az utak állapotát és a parkolást jelölték meg, de a munkahelyek hiányát és az ingatlanárakkal kapcsolatos problémákat is említették, tekintettel a jövedelemszerzés és az infláció okozta nehézségekre.

A válaszadók az RMDSZ munkáját nagyobb arányban értékelik nagyon jónak vagy jónak (36%), mint a polgármesterét (17%), a megyei tanácsét (14%) vagy a helyi tanácsét (11%). A várossal a lakosok 54%-a meglehetősen elégedetlen, a fő felelősnek a polgármestert és így a városházát tartják.

A stratégiát összhangba hozni a választói elvárásokkal

A felmérés eredményének ismeretében Antal Lóránt, a székelyudvarhelyi RMDSZ elnöke a Maszolnak felelevenítette: „Év elején nyílt választáson bíztak meg a székelyudvarhelyi emberek a városi RMDSZ-szervezet vezetésével. Egy dinamikus csapatot sikerült bevonni abba a munkába, ami valójában az emberekről szól. Február óta számtalan akciót szerveztünk, amelyeken az emberek voltak a középpontban. Számtalan utcai kitelepedést, illetve a szakmai szervezetekkel egyeztetés-sorozatot kezdeményeztünk. Ezzel egy időben komoly szakértői csapat dolgozik azon, hogy Udvarhely számára 2024-ben egy olyan ajánlatot fogalmazzon meg a Szövetség, amiben megtalálják a városlakók saját boldogulásukat és Székelyudvarhely ismét Székelyföld iránymutató pontjává válik.”

Fotó: Csedő Attila

Antal Lóránt kiemelte, ennek a szakmai munkának a része az, hogy a tevékenységek súlyozásánál lemérjék, hogy az általuk tapasztalt, legsürgősebben megoldásra váró problémák és a meghatározott irányelvek mennyire találkoznak a helybéliek szándékaival. „Végső soron a politika legfontosabb feladata az, hogy a döntéseit a közösségi akaratnak megfelelően hozza meg” – összegezte a szenátor.

Udvarhely lemaradt a fejlődésben

A felmérés során külön kérdést szenteltek a helyi vezetők ismertségének és elfogadottságának. Ami a különböző személyiségekbe vetett bizalmat illeti, a legmagasabb értéket Borboly Csaba esetében regisztrálták (47%), a legalacsonyabbat pedig Nicolae Ciucă miniszterelnök esetében (3%). Ismét nagyobb bizalom figyelhető meg a megkérdezettek közelében élő közszereplők esetében, mint Antal Lóránt (33%), Bíró Barna Botond (26%), Gálfi Árpád (24%) vagy Szász Jenő (20%), de a rangsorban szerepelt Berde Zoltán, a városi tanács RMDSZ-frakciójának vezetője és Szakács Paal István, az inkubátorház vezetője is.

A pártok tekintetében is az RMDSZ-nek magasabb az ismertsége, mint bármelyik másiknak. Azok a válaszadók, akik megjelöltek egy szót ezzel a párttal kapcsolatban, többnyire pozitív tulajdonságokat használtak. A válaszadók fontosnak tartják, hogy a magyar képviselet az eddiginél sokkal erősebb legyen. Nagy részük ezt a képviseletet az RMDSZ-ben látja.

Ugyanakkor kiderült, Székelyudvarhely lakói úgy vélik, hogy városuk fejlődött a legkevésbé az elmúlt 5 évben Székelyföldön, összehasonlítva más székely városokkal, miközben Sepsiszentgyörgy az, amelyik a legnagyobb mértékben fejlődött ebben az időszakban.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?