Rengeteg nyolcadikos nem képességvizsgázik – pedig épp ezt akarta elkerülni a miniszter

Közel 16.000 a nyolcadik osztályba a tanév elején beiratkozott diák nem fejezte be az általános iskola utolsó osztályát, vagy valamilyen okból a tanintézetek nem íratták be automatikusan a kedden kezdődő képességvizsgára. Ez a szám a legmagasabb az elmúlt 5 évben, annak ellenére, hogy Ligia Deca tanügyminiszter még januárban 13 pontba foglalt intézkedés-javaslatot küldött az iskoláknak, éppen a jelenség leküzdésére.

Az oktatási minisztérium hétfő délben jelentette be, hogy több mint 160 400 diákot írattak be a 2024-es képességvizsgára. A végzős nyolcadikosokat az iskolák kötelezően, automatikusan íratják be a vizsgára, és a titkárság végzi ezt el minden 8. osztályt befejezett tanuló esetében.Illusztráció: MTI
Ha a vizsgára beírt diákok számát összevetjük a tanév elején a VIII. osztályba beiratkozottak összlétszámával – az oktatási minisztérium adatai szerint 176 266 –, akkor összesen 15 866 olyan tanulót kapunk, akik vagy nem fejezték be a VIII. osztályt, vagy valamilyen okból nem írták be őket az értékelésre. Ez 634, egyenként 25 tanulóból álló osztálynak felel meg, számolta ki az Edupedu oktatási szakportál.
Az elemzett adatok szerint ez a szám 2019 óta a legmagasabb, és a 8. osztályos évfolyam 9 százalékát jelenti. Tavaly 14 944 diákot nem írtak be a képességvizsgára, ami az összlétszám 8,49 százaléka, derül ki az Oktatási Minisztérium kutatócsoportjának adataiból.

A tavalyhoz képest az idei 0,5 százalékpontos növekedés azt követően történik, hogy az oktatási minisztérium éppen hangsúlyt fektetett arra, hogy a jelenség visszaszoruljon. Januárban 13 pontos intézkedést tartalmazó körlevelet küldött az iskoláknak, melynek az volt a célja, hogy a képességvizsgán és az érettségin leküzdjék a tömeges távolmaradást.A miniszter azt javasolta a tanintézeteknek, hogy az igazgatók, aligazgatók látogassák az órákat, tartsanak pedagógiai felkészítőket és tanácsadást a tanároknak. Tartsanak metodikai tevékenységeket, ahol arra készítsék fel a pedagógusokat, miként fejlesszék a diákok kompetenciáit, hogyan oktassanak egyénre szabottan, és miként alakítsanak ki bizalmi viszonyt a diákokkal. Azonosítsák be a pedagógusok szükségleteit, támogassák őket, hogy folyamatosan vegyenek részt a szakuknak megfelelő képzéseken, ahol a differenciált oktatást és értékelést sajátíthatják el. A tanintézetekben fektessenek hangsúlyt a végzős diákoknak nyújtott tanácsadásra, felzárkóztatásra, motiválják őket, és küzdjék le a gyengébb tanulmányi eredményt felmutató diákok megbélyegzését. Azoknak a tanulóknak, akik az előző tanévben 7-esnél kisebb általánossal zártak, tartsanak külön felkészítőórákat. Hasonlóképpen azoknak a diákoknak is, akik a vizsgatantárgyakból hatosnál kisebb osztályzattál zárták az előző tanévet.

Azonosítsanak be külső finanszírozású projekteket a lemorzsolódás megelőzésére és az országos vizsgákon elért eredmények javítása érdekében. Szervezzenek karrirtanácsadást, a szülők és a helyi munkáltatók bevonásával. Kövessék figyelemmel a diákok iskola jelenlétet, a hiányzásokról folyamatosan tájékoztassák a szülőket. Ha egy diák túl sokat hiányzik, kérjék a gyermekvédelmi, szociális igazgatóság segítségét. Folyamatosan vonják be a szülőket az iskolai tevékenységekbe. A roma gyerek szüleinek tartsanak tájékoztató kampányokat. A lényeg, hogy ösztönözzék a végzős diákokat, hogy vegyenek részt a záróvizsgákon, tanácsolta januárban a miniszter, de úgy tűnik az igyekezetének nem volt sok eredménye.Amint megírtuk, kedden román nyelv és irodalomból, csütörtökön matematikából mérik fel a diákok tudását. A kisebbségekhez tartozó tanulók pénteken anyanyelv és irodalomból vizsgáznak. A felmérőket összesen 3392 iskolában/vizsgaközpontban tartják. 

A vizsgák előzetes eredményeit július 3-án legkésőbb 14 óráig teszik közzé. Óvást személyesen a vizsgaközpontban vagy elektronikus úton lehet benyújtani július 3. 16 és 19 óra között, illetve július 4-én 8 és 12 óra között. A végleges eredményeket július 9-én függesztik ki. Az evaluare.edu.ro honlapon is közzétett listán a diák neve helyett az első vizsgán kiosztott egyéni kód jelenik meg.

A dolgozatok javítása digitálisan történik. A tételeket és a javítási útmutatót az írásbeli vizsgák napján 15 óráig közzéteszik ITT.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?