Országos átlag felett teljesítettek az érettségin a Kolozs, Szatmár és Fehér megyei végzősök

Kolozs megyében számos iskola büszkélkedhet száz százalékos átmenési aránnyal, köztük a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium. Fehér megye általában „jól teljesít” az érettségin, a 79, 09-es átlaggal idén is az országos felső harmadban helyezkedik el. Szatmár megyében az érettségin ugyan nem született színtízes átlag, az érettségizők sikerességi aránya meghaladja az országos átlagot.

A Kolozs megyében csak árnyalatnyival gyengébbek az eredmények, mint tavaly

 

Kolozs megyében az átmenési arány 87,20 százalék, tantárgyakra lebontva román nyelvből összesen 23-an írták meg a 10-est, magyar és irodalomból 19-en, matematikából és történelemből 227 diáknak sikerült teljesítenie a maximális pontszámot, míg választott tantárgyból 155-nek. Török Ferenc tanfelügyelő a Maszol megkeresésére elmondta, a Kolozs megyei magyar diákok 79 százaléka sikeresen vette az érettségit.

A megyében számos iskola büszkélkedhet száz százalékos átmenési aránnyal, köztük a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium. Magyar iskolák közül jól teljesített a Báthory István Elméleti Líceum 91 százalék az átmenési arány, Apáczai Csere János Elméleti Líceumban közel 90 százalék, a Kolozsvári Református Kollégium pedig 85 százalék.

Török Ferenc elmondta, ezek csak részeredmények, az óvások után születik pontos végeredmény. „Összehasonlítva a tavalyi jegyekkel, egy árnyalatnyival gyengébbek az idei teljesítmények, de ez nem mérvadó. Amit még érdemes elmondani az az, hogy az első öt legmagasabb jegy a megyében kolozsvári magyar iskolákban született, négy a János Zsigmond Unitárius Kollégiumban egy pedig az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban” – tette hozzá a tanfelügyelő. A megyében nincsenek színtízes médiák.

Fehér megyében két magyar tannyelvű iskolában van középiskolai oktatás

Fehér megye általában „jól teljesít” az érettségin, a 79, 09-es átlaggal idén is az országos felső harmadban helyezkedik el, igaz ugyan, hogy csak egy topánfalvi diáknak sikerült elérnie a tízes átlagot.

A Fehér megyei tanfelügyelőség érettségiért felelős tanfelügyelője, Gheorghiță Delia, a Maszolnak elmondta: összesen 2245 diák iratkozott be az abszolváló vizsgára, ebből 2166-an jelentek meg. Négy diákot kizártak a vizsgáról, 449-nek pedig nem sikerült átmenő jegyet szereznie, 123 esetben sikerült tantárgyanként megírni a minimális ötöst, de nem jött ki a hatos átlag. Összesen 193 tízes jegy született.

A megyében két magyar tannyelvű iskolában van középiskolai oktatás, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumban és a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban.

A Bethlen Gábor Kollégiumban 56 diák vett részt az érettségin, ebből 50-nek sikerült átmenő jegyet szereznie, ez 89,29 százalékos haladási arányt jelent. „Ez egy picivel gyengébb eredmény a tavalyihoz képest, de lehetséges, hogy az óvások után elérjük a tavalyi eredményt” – mondta Szőcs Ildikó igazgató.

Bethlen Gábor Kollégium | Fotó: a tanintézet facebook oldala

Gyulafehérváron 15 diák vett részt az érettségin, ebből nyolcnak nem sikerült vennie az akadályt, mindannyiuk számára csak a román tűnt leküzdhetetlennek, a többi tantárgyból megírták az átmenőt, sőt több, mint fele egész nagy jegyet írt magyarból, történelemből és földrajzból. A legmagasabb átlag 8,85 volt. Farkas Ervin igazgatótól megtudtuk: az óvások után biztosan jobb lesz a helyzet, sőt az őszi pótérettségi után már sokat javul az eredmény, tavaly például az egyik diákjuk a legjobb átlagot érte el a megyében a második fordulóban.

„Szomorú, hogy nagyon tehetséges diákok kerülnek hátrányos helyzetbe. A probléma ott kezdődik, hogy szinte mindenik tanuló, aki Székelyföldről érkezik, minimális román tudással sem rendelkezik. A két román szakos kolléganő, akik már magyarul is megtanultak, mindent megtesz annak érdekében, hogy nulláról ötös szintre emeljék a diákokat. A végzősök önszántukból reggel ötkor felkelnek és magolják a románt, rengeteg idejüket megemészti ez, másként a többi tantárgyból is nagyobb jegyeket írnának” – nyilatkozta az igazgató.

Szatmár megyében a Nagykárolyi Elméleti Líceumban a legmagasabb az érettségi vizsga átlaga

Szatmár megyében az érettségin ugyan nem született színtízes átlag, az érettségizők sikerességi aránya meghaladja az országos átlagot: a végzősök 79,1 százalékának sikerült az érettségi! Sőt, 55-en végezték a vizsgát 9,99 és 9,50 közötti átlaggal, a 9 és 9,49 közötti taggal büszkélkedhető diákok száma 158.

Szatmár megyében az érettségi legjobbja egy nagykárolyi diák lett, aki románból és matekből is 10-est kapott, informatikából 9,85-öt írt, így átlaga 9,95 lett. Az iskolákat tekintve tehát a legjobb érettségi átlaggal a Nagykárolyi Elméleti Líceum büszkélkedhet, második és harmadik helyen pedig a Ioan Slavici Főgimnázium diákjai következnek.

A kisebbség nyelvéből is vizsgázók közül a Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont diákja szerepelt a legjobban. Lakatos Evelin Bernadett románból 9-est, magyarból 9,70-et, matematikából és az opcionálisan választott tantárgyból is 10-est kapott, így a természettudományok osztályba járó végzős 9,67-es átlaggal zárta a vizsgát. A felekezeti iskolában az idén végzett diákok – 49 diák – sikerességi aránya 83,68 százalék, egy diák minden tantárgyból átment de nem jött össze a 6-os átlaga, ezért ő fellebbezésen próbál saját helyzetén és a sikerességi arányon tovább javítani.

 Hám János Római Katolikus Teológiai Iskolaközpont | Fotó: a tanintézet honlapja

A Kölcsey Ferenc Főgimnáziumban a sikerességi arány kicsit jobb: az idei 133 végzős közül 88,72 százaléknak sikerült az érettségije, az iskola legjobb diákja pedig 9,50-as átlaggal Csörsz Vivien lett.

A Szatmárnémeti Református Gimnáziumban idén 66 végzős diák érettségizett, a sikerességi arány – egyelőre, a fellebbezéseket megelőzően – 57,57 százalék. A legeredményesebb tanuló Ary Dávid volt 8,98-as átlaggal.

Átlag alatt a Bihar megyei magyar érettségizők

Bihar megyében 58,54 százalékos lett a magyar tagozaton végző diákok átmenéséi aránya, mivel az 521 érettségiző közül 206 nem érte el a hatos átlagot. A legtöbben a román nyelv és irodalom vizsgán buktak meg (166-an), de hárman magyarból sem érték el az ötöst. A szaknak megfelelő kötelező tantárgy 55 diáknak, a választható tantárgy pedig 26-nak eredményezett ötösnél alacsonyabb osztályzatot.

A legjobb átmenési arányt a nagyváradi Iosif Vulcan Főgimnáziumban jegyezték, ahol a 21 magyar érettségiző közül 19 vizsgázott sikeresen, így kiemelkedő 90 százalék feletti lett az arány. Hetven százalék fölött van ugyanakkor a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum, a nagyváradi Mihai Eminescu Főgimnázium és a nagyváradi Ady Endre Líceum is. Utóbbi tanintézetből 137-en érettségiztek, közül 98-an érték el az átmenő osztályzatot.

A nagyváradi művészeti líceum 42 magyar diákjának is több mint fele (23) sikeresen levizsgázott, ugyanakkor a nagyváradi Szent László Római-Katolikus Líceum 48 diákjából 16-nak, a Lórántffy Zsuzsanna Református Líceum 35 érettségizőjéből pedig mindössze tíznek sikerült elérnie a hatos átlagot.

A megyéből a kágyai szakközépiskolából senkinek sem sikerült átmenő osztályzatot kapnia, bár ott csak ketten vettek részt az írásbeli vizsgán. Ketten érettségiztek a borsi Tamási Áron mezőgazdasági szakközépiskolában is, de ott egyiküknek sikerült hatos felletti átlagot írnia. Margittán 43,73, Székelyhídon 31,25, Érmihályfalván pedig 30,77 százalékos lett az átmenési arány.

Emlékezetes, hogy Bihar megyében összegében 79,7 százalékos volt az átmenési arány az érettségin. 3537-en iratkoztak be a vizsgára, közülük 3430-an jelentek meg. A 852 „bukó” közül 179-nek volt 5 és 5,99 között az átlaga.

Kiemelt fotó: Agerpres

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?