Székelyföldön hatalmas a szakadék az elméleti és a szakközépiskolák érettségizőinek teljesítménye között

Kovászna és Hargita megyében is a tavalyinál gyengébb eredmények születtek az érettségin. A végzős diákoknak továbbra is a román nyelv és irodalom vizsga jelenti a legnagyobb kihívást, ezen a próbán a legalacsonyabb az átmenési arány. Ugyanakkor hatalmas a különbség az elméleti és a szakközépiskolák érettségiző diákjainak teljesítménye között: Kovászna megyében az elméleti líceumokban 83,80 százalékos az átmenési arány, Hargita megyében három kisebb szakközépiskolában egyetlen diáknak sem sikerült az érettségije.

Háromszéken a román tagozatosok jobban teljesítettek

Kovászna megyében 1198 diák iratkozott be az érettségire és közülük 1163-an részt is vettek a vizsgákon, de csak 761 végzősnek sikerült diplomát szereznie. A megyei tanfelügyelőség hétfői jelentése szerint a háromszéki tizenkettedikesek 65,43 százaléka érte el a 6-os átmenési arányt és szerzett érettségi diplomát.

Archív fotó: Farkas Endre

Háromszéken az idén végzett tizenkettedikesek közül 1021-en jelentkeztek érettségire és 71,20 százalékuk ért el átmenő jegyet az első vizsgaszesszióban (ezt az eredményt jelzi tévesen a tanügyminisztérium által közzétett térkép), ám az elmúlt évek végzősei közül is 142-en jelentkeztek most érettségi vizsgára és közülük csak 23,49 százaléknak sikerült hatos fölötti általánost elérni. A mostani vizsgaszesszióban mindezt összevetve 65,43 százalékos volt az átmenési arány. Tavaly Kovászna megyében a sikeresen érettségizők aránya meghaladta a 69%-ot.

Idén Kovászna megyében egyetlen végzős tanulónak sem sikerült 10-es átlagot elérnie, a legmagasabb jegy 9,93 lett, amit a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium egyik diákja kapott.

Kovászna megyében a román nyelv és irodalom fogott ki leginkább az érettségizőkön, így ebből a tantárgyból a diákok 72,64 százaléka érte el az átmenő 5-ös jegyet. Legjobban a magyar nyelv és irodalom vizsgán teljesítettek a háromszéki érettségizők, akiknek 97,53 százaléka írta meg az átmenő jegyet. Ezt követik a választható tantárgyak, amelyekből az érettségizők 90,72 százalék írt ötösnél nagyobb jegyet, illetve a szaknak megfelelő, kötelező tantárgyakból a háromszéki végzősök 89,72 százaléka ért el átmenő jegyet. A sikeres érettségi vizsga feltétele a 6-os átlag, illetve a legalább 5-ös jegy megszerzése minden vizsgatantárgyból, ezzel magyarázható, hogy egyes tantárgyakból magasabb az átmenési arány, mint az összesített eredmény.

Akárcsak az elmúlt években, idén is az elméleti líceumok tanulói teljesítettek jobban, hiszen 83,80 százalékuknak sikerült a záróvizsgája. Ezt követik a vokacionális – művészeti, pedagógiai, teológiai, sport – szakokon végzettek, akik 60,10 százaléka elérte az érettségi diplomához szükséges 6-os általánost. Háromszéken a szaklíceumi tanulók körében volt a legtöbb sikertelenül érettségiző, alig 23,64 százaléknak sikerült a záróvizsgája.

Illusztráció: Pexels

Kovászna megyében a román tannyelvű osztályok végzősei jobban teljesítettek mint a magyar tannyelvű osztályok tanulói. A háromszéki tanfelügyelőség jelentése szerint a román osztályok 326 diákja vett részt az érettségin és 258-an (79,14%) kapott hatosnál nagyobb osztályzatot. A háromszéki magyar tannyelvű osztályok végzősei közül 837-en vettek részt az idei első vizsgaszesszióban és 503-an (60,10%) szereztek érettségi diplomát.

Hargita megyében is a román vizsgán volt a legkisebb az átmenési arány

A Hargita megyei tanfelügyelőség szerdai közlése szerint a székelyföldi megyében 58,36 százalékos volt az érettségit sikerrel teljesítő tanulók aránya (az esetleges óvások benyújtása előtt).

A román nyelv esetén az átmenési arány 65,84 százalék, a magyar esetében 98,56 százalék, a történelem/matematika esetében 80,43 százalék és a választható tantárgyakat tekintve 89,69 százalékban vizsgáztak sikeresen a tanulók.

A legjobban teljesítő intézmények élén két székelyudvarhelyi és egy csíkszeredai középiskolát találunk. Az első helyen a székelyudvarhelyi Benedek Elek Tanítóképző áll a maga 98,18-as átmenési arányával. A második a csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium (92,73 százalék),a harmadik pedig a szintén székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium lett (91,5 százalék). Ugyanakkor három, kisebb diáklétszámmal bíró szakközépiskolában senkinek sem sikerült az érettségije.

Az oktatási minisztérium szerint az országos érettségi átmenési arány 72,83% volt a nyári időszakban, ami valamivel alacsonyabb a tavalyinál. A jegyeikkel elégedetlen végzősök ma 12:00 és 18:00 óra között még fellebbezhetnek. A fellebbezések utáni végleges eredményeket július 7-én, pénteken teszik közzé. A sikeres érettségi vizsga feltétele a hatos átlag, illetve a legalább 5-ös jegy megszerzése minden vizsgatárgyból.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

 

Kapcsolódók

Kimaradt?