Nagyváradon sem kellenek az önkormányzatnak a magyar állam által épített bölcsődék?

A nagyváradi polgármesteri hivatal mindeddig nem tűzte napirendre azt a két határozattervezetet, amellyel beépítené a város iskolahálózatába a Királyhágómelléki Református Egyházkerület és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség által működtetett, a magyar állam támogatásával megépített bölcsődét. Mindkét épületben egyébként működik a kisdedóvó az egyházak fenntartásával, ám lehetőség volna arra, hogy a tanácsi döntés révén ezek működtetését átvegye a tanügyminisztérium. Amennyiben a tanévkezdésig nem születik meg a szükséges önkormányzati határozat, akkor már csak a következő tanévtől lesz lehetőség a módosításra, így pedig továbbra is az egyházaknak, illetve a szülőknek kell fedezniük a működtetést.

A nagyváradi helyi tanács keddi ülésén Szabó József, az RMDSZ frakciójának vezetője jelezte a fennálló problémát a polgármesternek és kérdezte, van-e esély arra, hogy még a héten rendkívüli ülést hívjanak össze a szükséges döntések meghozatala érdekében. A Bihari Napló beszámolója szerint Florin Birta azt mondta, „van rá esély”, ha sikerül befejezniük a megbeszéléseket a fennálló kérdésekben.

Szabó József helyi tanácsos a Maszol megkeresésére elmondta, mind a református, mind a római katolikus egyház hónapokkal ezelőtt benyújtotta a szükséges dokumentációt ahhoz, hogy az általuk magánbölcsődei rendszerben működtetett intézményeket áthelyezzék a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium és a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum intézményi struktúrájába, ezáltal megoldódna a bölcsőde finanszírozási kérdése is, mert az oktatási minisztérium tartaná fenn ezeket. Jelenleg az egyházak saját költségvetésükből, illetve a szülők hozzájárulásából működtetik a bölcsődéket.

Fotók: Fried Noémi Lujza

„Mi azt szerettük volna, ha ez a helyzet megoldódik az iskolakezdésre, ha az oktatási minisztérium átvállalja a fenntartási költségeket az egyházaktól. Ha ezen a héten erről nem sikerül dönteni, akkor a törvény szerint erre már csak jövőre lesz lehetőség” – mondta Szabó József. Hozzátette, a helyi önkormányzatok általában minden év decemberében, januárjában döntenek a saját iskolahálózatukról, de idő közben történt egy törvénymódosítás, amely lehetővé teszi a magánóvodák és -bölcsődék beékelését az államilag fenntartott iskolahálózatba.

A református egyház esetében a Sulyok István utcai püspökség udvarán felépített intézményről van szó, amelyben összesen negyven gyermekről gondoskodnak naponta a legmodernebb körülmények között, szakképzett személyzettel – mondta Farkas Zsolt, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület közigazgatási ügyosztályának munkatársa. Megerősítette, a bölcsőde most is teljesen legálisan, minden szabályt és törvényt betartva működik, de az egyház és a szülők fenntartásával. Ahhoz, hogy a fenntartása átkerülhessen az oktatási minisztériumi hatáskörbe, a bölcsődét be kell sorolniuk a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium intézményi keretébe, és erről szükséges döntenie a helyi tanácsnak.

A katolikus egyházhoz hasonlóan a református egyházkerület is hónapokkal ezelőtt, még az előző tanév végén benyújtott minden szükséges dokumentumot, volt, hogy pótlást kértek a városházán, amit teljesítettek, és azóta nincs szó a határozatokról. Farkas Zsolt elmondta, voltak egyeztetések a polgármesteri hivatallal, és azt az ígéretet kapták, hogy az ügy időben napirendre kerül, azonban ez mindeddig nem történt meg.

Hasonló helyzetben van a római katolikus egyház is, amely a Szent László Óvoda bővítésével, szintén a magyar kormány támogatásával terjesztette ki intézményét. A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum keretében volna szükség módosításra, de a tanintézet vezetősége egyelőre kivár és elzárkózott mindenféle nyilatkozattételtől.

A nagyváradi önkormányzattól csütörtökön kora délutánig semmilyen értesítés nem érkezett arról, hogy pénteken tanácsülést tartanának, és a helyi tanácsosok sem kaptak összehívót.

Amint a Maszolon megírtuk, a magyar állam által felépített óvoda ügye az utóbbi időszakban Bánffyhunyadon keltett indulatokat és fulladt botrányba. A helyi tanács többségi döntéssel szerdán elutasította azt, hogy a vadonatúj épületet ingyen használatba vegye a református egyháztól és abban az építtetők szándéka szerint magyar óvoda jöhessen létre.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?