Bánffyhunyad: nem csillapodnak a kedélyek a magyar óvoda ügyében

Nem csillapodnak a kedélyek Bánffyhunyadon a magyar állam által finanszírozott és az Erdélyi Református Egyházkerület által felépíttetett óvoda ügyében: a Szociáldemokrata Párt (PSD) nem hagyja jóvá, hogy az épületet átvegye a helyi önkormányzat és beépítse a helyi oktatási hálózatba, csak ha abban román gyermekek számára is létrehoznak külön tagozatot. A finanszírozó magyar állam azonban azzal a kikötéssel adott pénzt a létesítmény megépítésére, hogy az a helyi kisebbségi magyar közösség oktatását és megerősítését szolgálja. Bár a liberálisoknak és az RMDSZ-nek együtt többsége van a helyi tanácsban, a döntéshez kétharmados többség szükséges, ezt használja ki a PSD. 

Jakab Mihály Gyula, Bánffyhunyad református lelkipásztora a Maszol megkeresésére közölte, a helyi tanácsosok, a polgármester, illetve az egyházközség és az egyházkerület képviselői között kedden késő délután lesz egy találkozó, amelyen részletesen átbeszélik a kialakult helyzetet, hogy a szerdai tanácsülésen, amelynek napirendjén szerepel az óvodaépület önkormányzati átvételének határozattervezete, már ne legyenek megválaszolatlan kérdések.

A találkozót a liberális polgármester, Mircea Maroșan kezdeményezte, hogy csillapítsa a hangulatot. Kérdésünkre a bánffyhunyadi tiszteletes azt mondta, azokat az érveket és tényeket tudják ismét elmondani a találkozón, amiket korábban már elmondtak. Jakab Mihály Gyula ugyanakkor úgy látja, ebben az önkormányzati képviselőtestületi döntésben azonban már kevésbé a racionális érvek, mintsem a politikai szándék játssza a főszerepet. A lelkipásztor hozzátette: ha most sem sikerül a tanácsnak dűlőre jutnia és átvennie az épületet, szinte biztosra vehető, hogy a következő tanévben nem indítható el az oktatás a vadonatúj ingatlanban.

A tiszteletes hozzátette még, most már az sem lehet megoldás, hogy magánóvodát indítsanak, ahhoz ugyanis egy teljesen másfajta, hosszadalmas engedélyeztetési procedúra szükségeltetik, amire úgyszintén nincs már idő a tanévkezdésig.

Az óvodaavató ünnepségen július 17-én | Fotók: Kiss Gábor

Az ügyben kerestük Buzás-Fekete Máriát, Bánffyhunyad RMDSZ-es alpolgármesterét is, aki mindössze annyit közölt, egyelőre nem nyilatkozik az óvoda ügyében, megvárja a délutáni megbeszélés, illetve a szerdai tanácsülés végkimenetelét és csak azután osztja meg meglátásait. Hasonló állásponton volt Vincze M. István, a Kalotaszegi Református Egyházmegye esperese is.

Az ellenzék etnikai síkra terelte az ügyet

A Kolozs megyei város képviselő-testületének augusztus elején kellett volna elfogadnia az óvoda ingyenes használatba vételéről szóló határozatot, ez ugyanis elengedhetetlen ahhoz, hogy az óvoda az állami oktatási rendszerben működhessen, az önkormányzat fizethesse a személyzetet és a közköltségeket.

A településen ellenzékben lévő PSD bánffyhunyadi szervezetének elnöke, Oana Goga azonban heves politikai csatározásba kezdett, előbb csak a Facebookon, majd a tanácsülésen is. Kifejtette: nem ért egyet azzal, hogy csak magyar tannyelvű óvoda és bölcsőde működjön az új épületben. A PSD helyi vezetője kijelentette, a párt tanácsosa csak akkor szavazzák meg a határozatot, ha az új épület a város valamennyi gyermekét szolgálja nemzetiségtől függetlenül. A szociáldemokrata politikus azt is feltételül szabta, hogy zárják be a város két másik – régi épületben működő – óvodáját, és a gyerekeket költöztessék át a magyar állami támogatásból épített óvodába.

A magyar állam támogatásával a református egyház által épített új óvodát július 17-én avatták fel. A 300 millió forintból felépített kétszintes épületben négy óvodai és egy bölcsődei csoport kapna helyet. A Kalotaszeg fővárosának számító, 9300 lakosú Bánffyhunyadon közel 30 százalék a magyarok aránya, a város vonzáskörében azonban magyar többségű falvak találhatók. A 15 tagú önkormányzati testületben a PNL-nek hat, az RMDSZ-nek és a PSD-nek három-három, a Mentsétek meg Romániát Szövetségnek (USR) két képviselője van, és egy képviselő függetlenként tevékenykedik.

A PSD-s politikus kirohanására Vincze M. István kalotaszegi református esperes azt válaszolta, „nincs kirekesztve senki, mindenki előtt nyitva áll az óvoda.” Hozzátette azonban, hogy a vadonatúj épületben az oktatás nyelve magyar lesz, hiszen ez az adományozó elvárása.

Az esperes ugyanakkor megjegyezte: az egyház bérmentesen bocsátja az önkormányzat rendelkezésére az épületet, csupán az a kérése, hogy magyar nyelvű oktatás folyjon benne. Vincze M. István abbéli aggályát is megfogalmazta, hogy a fellángolt vita miatt egyelőre nem születik meg a szükséges önkormányzati döntés, erre pedig szükség lenne ahhoz, hogy a tanévkezdéskor az új épületben induljon az oktatás.

A polgármester csillapította a kedélyeket

A vita miatt a képviselőtestület nem szavazott a határozatról és ennek újbóli előterjesztését a testület augusztus végi ülésére halasztották. Az augusztus 31-én esedékes újabb tanácsülés előtt Bánffyhunyad liberális polgármestere, Mircea Maroșan Facebook-oldalán próbálta meg csitítani a hangulatot.

Amint a Maszolon megírtuk, a városgazda két megbeszéléssel szeretné elősegíteni, hogy az önkormányzati képviselők a részletek ismeretében döntsenek a magyar állam által felépített, a református egyház tulajdonában lévő ingatlan ingyenes átvételéről. Augusztus 29-re a városi önkormányzatban jelen levő pártok képviselőit hívta megbeszélésre, 30-ára pedig az épületet a város rendelkezésére bocsátó református egyház képviselőit hívta megbeszélésre az önkormányzati képviselőkkel.

A polgármester ugyanakkor kijelentette: elítéli azt a módot, ahogy egyes felelőtlen helyi politikusok az új épület használatba vételét a politikai harc eszközévé tették, és a múlt századra jellemző feszültséget keltettek. Azt is hozzátette: hogy elítél minden olyan kísérletet, amely faji, etnikai vagy nemi alapon akarja megosztani a bánffyhunyadi közösséget. Mircea Maroșan a Bánffyhunyadot sok ideje jellemző etnikai sokszínűségre és egységre buzdított üzenetében.

A PSD ismét támadt

A városvezető üzenete azonban nem csillapította le a helyi ellenzéket, melynek szószólója, a PSD helyi vezetője újabb közleményt adott ki hétfőn este. Oana Goga kijelentette: „minden gyermek egyenlő a helyi költségvetés számára”, utalva ezzel arra, hogy a használatba veendő épületben ne csak magyar, hanem román anyanyelvű gyermekek is helyet kapjanak. Kiemelte, „Bánffyhunyad minden lakosának joga van az ingyenes anyanyelvi oktatáshoz, az ingyenes és minőségi egészségügyi ellátáshoz és a megfelelő szociális védelemhez”, mindezt az országos és a helyi költségvetésből finanszírozva.

A helyi PSD legfrissebb közleménye szerint „ez a politikai realizmus modern, a jelenlegi igényekhez igazodó ideológiája, amely támogatja az egységet és az etnikai sokszínűséget, nem radikalizálja és nem osztja meg a lakosságot, hanem éppen ellenkezőleg, csillapítja a politikai osztály és a különböző szereplők aberrált, szélsőséges, idegengyűlölő sodródásait”.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Kapcsolódók

Kimaradt?