MCV-jelentés: 2021-ben új lendületet kapott a reformfolyamat, de várják a konkrét intézkedéseket

Az Európai Bizottság (EB) üdvözli a Románia által az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmus (MCV) keretében felvállalt ajánlások teljesítése terén tett előrelépéseket, ugyanakkor érdeklődéssel tekint a kötelezettségvállalások konkrét intézkedésekbe való átültetése elé – derül ki az EB keddi közleményéből, amelyet a Romániáról készített legfrissebb jelentés elfogadása alkalmából adtak ki.

A jelentés mérleget von a 2019 októberétől eltelt időszak előrelépéseiről, arról, hogy milyen előrehaladás történt az igazságügyi reformot nyomon követő MCV keretében 2017 januárjában, majd a 2018 novemberében megfogalmazott ajánlások megvalósítása terén. Az ajánlások maradéktalan gyakorlatba ültetése alapvető fontosságú a romániai reformfolyamat megvalósítása és az MCV lezárása tekintetében – hívja fel a figyelmet az EB.

A Bizottság „üdvözli, hogy 2021-ben új lendületet kapott a reformfolyamat, valamint a 2017-2019 közötti visszalépések orvoslása”. Valamennyi, eddig nem teljesített ajánlás kapcsán előrelépés történt, és amennyiben ez a haladás állandó marad, számos ajánlás maradéktalanul teljesül – fogalmaznak.

A brüsszeli hatóságok ugyanakkor hozzáteszik, „érdeklődéssel tekintenek a kötelezettségvállalások konkrét jogalkotási és egyéb intézkedésekbe való átültetése elé”. „Az Európai Unió Bíróságának május 18-i döntése világos keretet és irányt szab a folyamatban levő reformoknak az MCV célkitűzéseinek kielégítő teljesítése érdekében, a jogállamiság és az uniós jog betartásával. Alapvető fontosságú, hogy ez a döntés megfelelő módon tükröződjön az elfogadásra váró új törvényekben” – nyomatékosítják.

Az EUB 2021. május 21-i határozata többek között tisztázza, hogy az MCV-ről szóló határozat annak minden elemében kötelező érvényű Romániára nézve, és célja megbizonyosodni arról, hogy az ország maradéktalanul betartja a jogállamiság alapelveit. Románia ily módon köteles meghozni az értékelési kritériumok teljesítését célzó intézkedéseket, ugyanakkor tartózkodnia kell bármely olyan intézkedés végrehajtásától, amely veszélyeztetheti e kritériumok teljesítését – fogalmazott a határozat.

Az EUB azt is megvizsgálta akkor, összeegyeztethető-e az uniós joggal egy olyan nemzeti szabályozás, amely a bírák és az ügyészek által elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos vizsgálatok lefolytatására kizárólagos hatáskörrel rendelkező ügyosztály létrehozását írja elő.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Ennek kapcsán leszögezték, ahhoz, hogy egy ilyen szabályozás összeegyeztethető legyen az uniós joggal, azt egyrészről az igazságszolgáltatás megfelelő működésével kapcsolatos objektív és ellenőrizhető követelményeknek kell igazolniuk, másrészről pedig e szabályozásnak garantálnia kell, hogy ezt az ügyosztályt nem lehet a bírák és ügyészek tevékenységének politikai ellenőrzését szolgáló eszközként alkalmazni, és hogy az az Európai Unió Alapjogi Chartájában szereplő követelmények tiszteletben tartásával gyakorolja hatáskörét.

A célkitűzések teljesítéséig Brüsszel figyelemmel kíséri a romániai reformfolyamat alakulását az együttműködési és ellenőrzési mechanizmuson keresztül, és ezzel párhuzamosan továbbra is együttműködik Romániával, ahogyan azt a többi tagállammal is teszi az általános jogállamisági mechanizmus keretében – derül még ki az EB közleményéből.

banner_fqCTjirk_Double Rise 3oo.jpg
banner_slFPWcPP_WhatsApp Image 2021-07-23 at 15.48.23 79o.jpg

Kapcsolódók

Kimaradt?