Akár havi 3500 lejre is jogosultak a kommunizmus áldozatainak leszármazottai

Csupán Hargita megyében naponta több mint százan nyújtják be igénylésüket a kommunizmus áldozatai gyermekeinek járó állami juttatásért. Az akár havi 3500 lejt is elérő összeget azok a leszármazottak igényelhetik, akiknek elhunyt apjuk szovjet hadifogságban volt, vagy valamelyik már meghalt szülőjüket kitelepítették, kényszerkezelésnek vetették alá, esetleg kötelező házi őrizetben tartották a kommunista elnyomás idején.

Hargita megyében eddig több mint 8500 személy igényelte azt a havonta járó állami juttatást, amelyre a törvény szerint a kommunizmus áldozatainak gyermekei jogosultak – tájékoztatta a Maszolt Lukács Erzsébet, a Hargita megyei kifizetési ügynökség (AJPIS) igazgatója. Közlése szerint az eddigi kérelmezők közül 3250-nek már jóváhagyták a juttatást és folyósítják az összeget, további 1750 kérelmezőnek elő van készítve kézbesítésre a jóváhagyás. Az intézményvezető kiemelte: Hargita megyében nagyon sok embert érintett a szovjet hadifogság, ez abból is látszik, hogy naponta több mint 100 igénylés érkezik hozzájuk.

Az Erdélyből szovjet hadifogságba jutott magyarok (katonák és civilek) számát egyes források 20–25 ezerre, más források 40 ezerre teszik Benkő Levente szerint. A történész nem tud olyan összeírásról, amiből megtudható a pontos szám. A fogságba esett románok esetében is más-más számokat említenek a források. Ám sikerült beazonosítani több mint húszezer egykori romániai hadifoglyot és deportáltat, akik a Szovjetunió területén vesztették életüket 1941 és 1956 között.

Pontosan kik igényelhetik a juttatást?

A kommunizmus áldozatai az 1990/118-as törvény alapján jogosultak havi juttatásokra és különböző kedvezményekre. Legtöbben közülük már elhunytak, ám az állami kárpótlásra való jogosultságot a 2020/232-es törvény kiterjesztette a – többségükben jelenleg már nyugdíjas – leszármazottaikra is,  mondta el Lukács Erzsébet. E szerint igényelhetik a járandóságot azoknak a gyereke/gyerekei, akiket őrizetbe vettek, erőszakos pszichiátriai kórházi kezelésnek vetettek alá, kötelező házi őrizetben tartottak, kilakoltattak, kitelepítettek, vagy orosz hadifogságban voltak.

Szintén igényelhetik a juttatást azoknak a gyereke/gyerekei, akik az őrizetbe helyezés, erőszakos pszichiátriai kórházba utalás, kötelező házi őrizet, kilakoltatás/kitelepítés, hadifogságból való szabadulás után hunytak el, és habár joguk lett volna, nem részesültek az 1990/118-as törvény által előírt összegekben – sorolta az intézményvezető.

Milyen összegű a juttatás?

A törvény értelmében a volt hadi-, illetve politikai foglyok, kitelepített személyek havi 700 lejes juttatásra jogosult minden börtönben, fogolytáborban, kitelepítésben töltött év után. Ugyanezt az összeget kapják a gyermekeik is, ha szülőjük politikai üldözöttségének ideje előtt vagy alatt születtek, kivéve az erőszakos pszichiátriai kórházba való utalást és a kötelező házi őrizetet. Így például ha leszármazott az apja 5 évig tartó hadifogsága idején született, akkor 5X700 lej, azaz 3500 lejes havi juttatásra jogosult.

16/9 vagy 1920x1080
CSAK SAJÁT

Ennek a fele, vagyis 350 lejes a járandóság üldözési évenként, ha a kérelmező leszármazott a politikai üldözöttség megszűnése után született, kivéve a az erőszakos pszihiátriai kórházba való utalást és a kötelező háziőrizetet. Szintén 350 lej jár üldözési évenként abban az esetben, ha a kérelmező leszármazott az erőszakos pszichiátriai kórházba való utalás vagy a kötelező házi őrizet ideje előtt/alatt született.

Ha a kérelmező leszármazott az erőszakos pszichiátriai kórházba való utalás vagy a kötelező házi őrizet megszűnése után született, 175 lej jár üldözési évenként. A havi összeg üldözési évenként 500 lej, ha a leszármazott szülője meghalt, eltűnt a politikai üldözöttség, őrizetbe helyezés, erőszakos pszichiátriai kórházba utalás, kötelező háziőrizet, kitelepítés, orosz hadifogság ideje alatt.

Az igénylés folyamata

Az igénylést a megyei kifizetési ügynökséghez (AJPIS) kell benyújtani. A kérvényezési űrlap a Hargita megyeiek esetében innen tölthető le. A postán is elküldhető iratcsomónak a kérés mellett tartalmaznia kell a leszármazott személyazonossági igazolványának másolatát, a születési bizonyítványának másolatát, házassági levelének másolatát, az üldözött szülő halotti bizonyítványának másolatát, a szülő/szülők politikai üldözöttségét megállapító bizottság határozatának másolatát, illetve katonakönyv-másolatot az orosz fogság igazolására, vagy esetenként igazolást arról, hogy a szülő elhunyt a politikai üldözöttség ideje alatt.

A jogosultságot az ügynökség állapítja meg, döntését postázza a kérelmezőnek. Pozitív döntés esetén az ügynökség értesíti a megyei nyugdíjpénztárat, és elkeződik a juttatás folyósítása. „Ha az ügynökség jóváhagyta a havi juttatást, a kérelmezőnek semmilyen dolga nincs. A megyei nyugdíjpénztártól kapnak még egy értesítést, amely tartalmazza a járandóság konkrét összegét, majd következik a kifizetés” – mutatott rá Lukács Erzsébet.

(Borítókép: Megemlékezés a kommunizmus áldozatainak emléknapján Csíkszeredában | Fotó: Csíkszereda Városháza Facebook-oldal)

Kapcsolódók

Kimaradt?