FRISSÍTVE - Nagybányai iskolaügy: a magyar alpolgármester szerint személyes konfliktus áll a háttérben

FRISSÍTVE: Az elmúlt napokban többen meghúzták a vészharangot, hogy megszüntethetik Nagybánya egyetlen magyar nyelvű iskoláját, a Németh László Elméleti Líceumot. Minderre Cătălin Chereceș polgármester március 15-i beszéde adott okot, aki a nemzeti ünnepen a magyar nyelvű oktatás minőségét kritizálta, és annak a lehetőségét latolgatta, hogy magyar osztályokat hoznának létre a román iskolákban, mert ott minőségibb oktatás zajlik. Váradi Izabella iskolaigazgató szerint a polgármester által megfogalmazott vádaknak nincs alapja. A pedagógus nehezményezi, hogy Chereceș beszéde után a nagybányai RMDSZ nem állt ki a magyar iskola mellett, sőt a tanintézmény tiltakozó vezetőségét szólította fel visszafogottságra. FRISSÍTÉS: Vida Noémi alpolgármester szerint a polgármester és az iskolaigazgató közötti konfliktus áll a nemzeti ünnepen elhangzott beszéd hátterében. 

Cătălin Chereceș, Nagybánya alpolgármestere március 15-i húszperces felszólalásában ugyan nem mondta ki, hogy megszünetné a Németh László Elméleti Líceumot, de arról beszélt, hogy miért lenne gond az, ha magyar osztályokat alapítanának a román tanintézményekben. A polgármester a magyar nyelvű oktatás minőségét kritizálta, a Németh Lászlóban végzett gyerekek jövőjéért aggódott, mert szerinte a magyar gyerekek elszigetelve nőnek fel, és gyengébb minőségű oktatást kapnak. Beszéde végén arra is kitért, hogy ő egyike azon embereknek, akiknek semmi vesztenivalójuk nincsen, ezért ne várják el tőle, hogy ne azt mondja el, amit valójában gondol.

Ezt követően az ünnepség a tervezett módon folytatódott, Váradi Izabella iskolaigazgató tájékoztatása szerint egyedül Apjok Norbert RMDSZ-es képviselő, a líceum volt diákja tekintett el az eredeti beszédétől, és két mondat erejéig kitért a polgármester által mondottakra, és kiállt az iskola mellett. A pedagógus nehezményezi, hogy a nagybányai RMDSZ részéről senki más nem reagált ott és akkor a polgármester gondolataira. „Abban a helyzetben nem tudtak a tanári kar felé legalább egy mondatnyi jelzést közvetíteni, hogy nincs baj, mellettetek állunk, megvédjük az iskolát” – fogalmazott.

A nagybányai líceum igazgatója úgy véli, a polgármester által megfogalmazott „súlyos vádaknak” nincs alapja. Meglátása szerint nem a polgármester feladata felmérni az oktatás minőségét, ő az iskolaépületek fenntartásáért felel. „De ha már belemegyünk ebbe a beszélgetésbe, nem árt, ha informálódunk előtte” – adott hangot felháborodásának Váradi Izabella.

Az intézményvezető szerint Chereceș üzenetével elsősorban az a probléma, hogy „elültetjük az indentitásával egyébként is küzdő nagybányai kisebbségnek a fülében azt, hogy egy líceuma van, és az sem jó”. Hozzátette, a húsz éve létrehozott iskolához nagyon ragaszkodnak.

A polgármester kritikus hangneme újkeletű

A polgármester vélekedése nem érte meglepetésként az iskolaigazgatót, de a március 15. előtt néhány nappal megszervezett gyűlésen elhangzottak annál inkább. „Egy igazgatói gyűlésen ennél sokkal határozottabb hangnemben fejezte ki ugyanezt a véleményét, előrevetítve azt, hogy március 15-én nagy meglepetése lesz számunkra” – fejtette ki. Elmondta, a politikus minden év március 15-én megígéri a magyar közösségnek azt, amit az iskola évek óta kér, hogy a gyártelep szomszédságából kerüljön be az intézmény a városközpontba, és ez volt az első alkalom, amikor ez nem került szóba a magyar nemzeti ünnepen.

„A polgármesternek soha eddig nem volt ilyen éles hangú kritikája a magyar közösséggel szemben, soha nem gondolta azt, hogy a magyar iskola kevésbé lenne erdményes, mint a román iskolák, amelyekhez egyébként nem is hiszem, hogy egy szórvány iskolát hasonlítani lehetne. Bízom abban, hogy felülbírálja ezt az elképzelését, és továbbra is együtt tudunk működni” – fogalmazott Váradi Izabella.

Március 15-én este a Németh László Elméleti Líceum tanári kara felhívást intézett az RMDSZ nagybányai szervezetéhez, valamint annak elnökéhez, Vida Noémi alpolgármesterhez, hogy „szólaljanak fel az iskola megszüntetésének terve ellen”.

16-án a nagybányai RMDSZ elnöksége közleményben reagált, többek között azt írták: „A Nagybányai RMDSZ szervezete felkéri a Németh László Elméleti Líceum igazgatónőjét, hogy legyen megfontolt az iskola és a magyar oktatás jövőjét érintő hírek közlésében és megfogalmazásában, tanúsítson bölcs távolságtartást és önmérsékletet a napi politikai érdekeket akár közvetve kiszolgáló eszközök és fórumok használatától, bármely oldalon álljanak is azok.”

A dokumentumban azt is kiemelték, hogy a szövetség megalakulása óta elsődleges szempontnak tekinti az anyanyelvű oktatást. Úgy fogalmaztak: „sajnálatosnak tartjuk a nézeteltérést, amely Nagybánya polgármestere és a Németh László Elméleti Líceum igazgatója között kialakult március 15-ét megelőző napokban, és amely elmérgesedése már az ünnepünket is beárnyékolta. Leszögezték: meggyőződésük, hogy a nagybányai magyar nyelvű oktatást „jelen pillanatban semmilyen külső átszervezés, vagy átalakítás veszélye nem fenyegeti”, és továbbra is kiállnak az önálló magyar iskola mellett.

„Meggyőződésünk, hogy közös gondjainkat csakis a magyar közösség tagjaival folytatott folyamatos párbeszéd és együttműködés útján lehet orvosolni. Sem a harag, sem a dac eszközei nem segítenek az előrelépésben; előremutató higgadtságot és felelősségérzetet kérünk a magyar közösség és oktatásügy minden képviselőjétől” – összegzett a nagybányai RMDSZ elnöksége.

Váradi Izabella szerint a nagybányai RMDSZ-nek nagyon sok ponton lehetősége volt megállítani ezt a konflikust. Elmondta, a március 15-ét megelőző igazgatói gyűlés után rögtön felhívta Vida Noémi alpolgármestert, és arra kérte, hogy próbáljon közbelépni, próbálja mediálni az „ígérkező botrányt”.  „Magyarázatot is kerestem vele együtt arra, hogy mi lehet az oka, az alapja ennek a megnyilvánulásnak. Nem sikerült eredményre jutnunk, az RMDSZ vezetőségének ekkor az volt az elképzelése, hogy erről nem szabad beszélni, ezt jobb volna a szőnyeg alár söpörni” – fogalmazott.

A pedagógus úgy látja, hogy a szövetség helyi szervezete az elmúlt napokban azt akarta közölni, hogy nem kell komolyan venni Chereceș szavait, de szerinte a beszéddel is nagyon sokat lehet ártani. „A beszéddel is el lehet csöpögtetni valakinek a fejében azt, hogy gyenge az iskola, hogy másodrangú polgára vagy ennek a városnak, hogy esélytelen vagy, ha magyarul tanulsz” – nyomatékosított.

19-én a nagybányai RMDSZ újabb közleményt adott ki az ügyben, valamint Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke is megszólalt. A helyi szervezet közölte: „szó sincs az iskola megszüntetéséről, éppen ellenkezőleg: a magyar oktatási hálózat lehetőségeinek kiterjesztése, fejlesztése és javítása a cél”. Mint írták, „az RMDSZ számára sosem volt kérdés az önálló Németh László Elméleti Líceum létének fontossága, éppen ezért az RMDSZ folyamatosan az évek során és kiemelten az elmúlt napokban egyeztetett az önkormányzattal és a helyi politikai szereplőkkel a magyar oktatás jelenéről és jövőjéről.”

A dokumtentumban felsorolták azokat a fejlesztéseket, amelyeket az önkormányzat segítségével terveznek megvalósítani: a gyárnegyedi épületből átköltöztetni a felső tagozatosokat „méltó, belvárosi” iskolaépületbe, minél közelebb ahhoz a helyszínhez, ahol az alsó tagozatosok és óvodások tanulnak, valamint egy belvárosi kollégium létrehozása. „A tárgyalások pozitív irányba folytatódnak” – írták.

Ugyanakkor az RMDSZ nagybányai szervezete utólag azt is leszögezte: „Nagybánya polgármesterének március 15-i beszédét magunk is károsnak, üzenetében megosztónak tartjuk. Az RMDSZ minden körülmény között kiállt eddig is és ezután is az önálló magyar iskoláért. Azonban ismételten kérünk mindenkit: tanárokat, szülőket, diákokat, közéleti szereplőket és a médiát, hogy ne terjesszék az iskolabezárás rémhírét.”

„Amikor jogsértés ér bennünket, azt igenis ki kell mondani”

Váradi Izabella szerint a fenti egy „kiváló közlemény”, helyesli, hogy fölülírták az első nyilatkozatukat, egy baj van vele, hogy nem 15-én érkezett. Ha ezt azonnal közölték volna, akkor a botrány nem nőtt volna ekkorára, mondta. A történet tanulsága a pedagógus számára az, hogy „amikor jogsértés ér bennünket, azt igenis ki kell mondani”.

„A helyi RMDSZ-nek is fel kell ismernie anélkül, hogy a központi RMDSZ erre figyelmeztesse, hogy mi a helyes út. Helyrerázott mindenkit ez a történet, talán a polgármester úr is megérti, hogy mielőtt egy iskola sorsáról kommunikálna a széles közönség előtt, jó volna előtte egy higgadt, megfontolt, tényeken alapuló beszélgetést kezdeményezzen az iskolával, a kisebbség képviselőivel. Mi erre nagyon nyitottak vagyunk, sőt a napokban mi fogjuk kérni azt, hogy a polgármester úrral bsezélhessünk az iskola további sorsáról” – összegzett Váradi Izabella, a Németh László Elméleti Líceum iskolaigazgatója.

Porcsalmi: a polgármester kérjen elnézést

Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke 19-ei nyilatkozatában úgy fogalmazott: „Nagybánya polgármestere tévedett. Vonja vissza kijelentését, kérjen elnézést a magyar közösségtől”.

„Ha azt mondjuk, hogy a romániai magyar oktatás prioritása közösségünknek, akkor ennek az elvnek, nem pedig félelmeinknek kell alárendelnünk az RMDSZ munkáját. Amikor magyar gyermekek jövője a tét, minden körülmények között világossá kell tennünk: ezzel senki sem játszadozhat” – idézte Porcsalmi szavait a szövetség hétfői hírlevele.

Az ügyvezető elnök hangsúlyozta: „a magyar oktatás ügye van annyira fontos, hogy nem képezheti politikai csatározások tárgyát a nyilvános térben. Ebben a kérdésben egységesen kell fellépniük a magyar közösség képviselőinek és oktatási intézmények vezetőinek a román többség felé”.

„Az RMDSZ helyi szervezetének továbbra is az kell legyen a feladata, hogy kiterjessze és javítsa a magyar oktatási hálózat lehetőségeit Nagybányán – akkor is, ha az önkormányzat által működtetett iskola érdekében magát a polgármestert kell higgadtságra intenie” – összegzett az RMDSZ ügyvezető elnöke.

FRISSÍTÉS: Vida Noémi: személyes konfliktusról van szó

Vida Noémi alpolgármester, az RMDSZ nagybányai szervezetének elnöke hangsúlyozta: Cătălin Cherecheș beszéde nem a magyar közösség ellen irányult, de tény, hogy nem március 15-én kellett volna megfogalmazza a magyar oktatás minőségével kapcsolatos aggályait. Elmondta, utána jelezte az elöljárónak, hogy túl kevés a magyar gyermek ahhoz, hogy meg is maradhasson a Németh László Elméleti Líceum, és létre is hozhassanak magyar osztályokat a román iskolákban. Kiemelte, a polgármester nem mondta ki, hogy megszüntetné a magyar tannyelvű iskolát.

Az alpolgármester szerdán tájékoztatott: a teremben ültek olyanok, akik ismerték az előzményeket, és voltak olyanok is, akik értetlenkedve álltak a polgármester beszéde előtt, ami meglátása szerint sem volt egy „megszokott” március 15-i beszéd.

Az előzményekről elmondta: hétfőn, március 12-én kialakult egy nézeteltérés Cherecheș polgármester és Váradi Izabella igazgató között. Egy 10–15 fős gyűlést hívtak össze a városi iskolák igazgatóival, hogy a teljes iskolahálózat átgondolásáról tárgyaljanak, ahol a polgármester minden intézményvezetőt sorra megkérdezett, hogy kinek miben tud segíteni. „Amikor megkérdezte a mi igazgatónőnket, hogy miben segíthetek, ő erre azt válaszolta, hogy attól függ, mikor és hová költözünk” – magyarázta a nagybányai RMDSZ elnöke, aki a jelenlévők beszámolóiból tudta meg, mi történt, hiszen nem volt ott a gyűlésen. Ezt követően egy 15 perces vita alakult ki a polgármester és az iskolaigazgató között.

Mint mondta, a gyűlés után Váradi Izabella valóban hozzá fordult, majd többen is próbálták megnyugtatni a pedagógust, hogy a polgármester nem a magyar közösséget támadta. „Sajnos az igazgatónő nem így látta” – fűzte hozzá.

A Krónika szerdán megjelent cikke szerint az említett gyűlésen az igazgató visszautasította a polgármester által felajánlott egészségügyi líceum épület, és ragaszkodott az eredetileg kért, egykor a katolikus egyház tulajdonát képező, ma a Petre Dulfu Általános Iskola székhelyéül szolgáló ingatlanhoz. Ez utóbbiban viszont Cherecheș uniós pályázattal képzőművészeti akadémiát akar létrehozni. A polgármester a napilapnak azt is elmondta: beszédében felajánlotta a magyar közösségnek, hogy ha szeretne valamit kezdeni az épülettel, akkor a legnevesebb budapesti felsőoktatási intézménnyel közösen művészeti akadémiát nyithatnak benne.

Vida Noémi szerint az egészségügyi líceum épülete az egyedüli lehetőség a költözésre, és érdemesnek látja elfogadni a polgármester ajánlatát. Váradi Izabella szerint viszont ez az ingatlan túl kicsi. „Azt mondta, hogy csak 8 terme van, és az nekünk nem elég, ami nem igaz, mert 12 terme van, és az pont elég” – fogalmazott az alpolgármester, aki úgy látja, az épületet még lehet fejleszteni, bővíteni. „Mindig a magyar oktatásért dolgoztunk, azért vagyunk itt” – fogalmazott Vida Noémi.

Mint említettük, az RMDSZ nagybányai szervezete két közleményben reagált a nemzeti ünnepen történtekre – 16-án visszafogottságra szólította fel az iskolaigazgatót, 19-én pedig leszögezte, hogy szó nincs az iskola megszüntetéséről, valamint azt, hogy a polgármester beszédét maguk is károsnak, megosztónak tartják. A második közlemény szükségességét Vida Noémi a Maszolnak azzal indokolta, hogy meg kellett nyugtatniuk a közösséget arról, hogy szó nincs az iskola megszüntetéséről. A második dokumentum egy kiegészítés, amelyik általában a magyar oktatásról beszél, tette hozzá.

Az alpolgármester úgy fogalmazott, azt „fájlalja” az egész történetben, hogy az igazgató az egész magyar közösségre kivetítette a polgármester szavait. „A polgármester is többször nyilatkozta, hogy nem a magyar közösséggel van baja, és nem azzal a partnerséggel, amit az RMDSZ-szel kötött a városért. Nekik kettejüknek van vagy volt egy személyes konfliktusuk” – szögezte le a politikus.

„Remélem, hogy lecsitulnak a kedélyek, és folytatjuk tovább a tárgyalásokat” – fogalmazta meg reményeit Vida Noémi, aki hozzátette, 15. óta is tárgyaltak már a polgármesterrel, aki továbbra is felajánlotta az egészségügyi líceum épületét. Az alpolgármester szerint fontos azt is figyelembe venni, hogy az önkormányzat két épületét tartja fenn a Németh László Elméleti Líceumnak.

Cherecheș: az iskolaigazgatót gazdasági érdekek vezérlik

Nagybánya polgármestere a Krónikának többek között arról beszélt, hogy Váradi Izabella lemondását fogja kérni. Az igazgató „másik két emberrel együtt” bizonyos érdekekhez kapcsolódik, „és semmi közük a nagybányai közösséghez általában, és különösen nem a magyar közösséghez”, véli a polgármester, aki elfogadhatatlannak tartja a pedagógus viselkedését a március 15-ét megelőző gyűlésen.

„Elsősorban velem, aki többet tettem a magyar közösségért, mint bármelyik polgármester. Megpróbál eltávolítani a magyar közösségtől. Közben mik ennek a hölgynek az érdekei? Tudom: politikai és gazdasági érdekek" – jelentette ki a napilapnak a polgármester. Szerinte Váradi kapcsolatot ápol a helyi üzleti szféra egyes szereplőivel, akik ráveszik, hogy „bizonyos nyilatkozatokat tegyen". Kifejtette, a városban működő bűnszövetkezetekre, a gazdasági élet egy részét ellenőrző bűnszövetkezet jellegű csoportokra gondol.

A Krónika forrásaira hivatkozva azt írta: a polgármester Váradi Izabellának a városban több gazdasági vállalkozást is működtető Orzac családdal való szoros kapcsolatát kifogásolja, amely a magyar iskola egyik fő anyagi támogatójának számít. Váradi Izabella a napilapnak cáfolta, hogy bármiféle gazdasági érdeke lenne, és azt is elmondta, sem személyesen, sem telefonon nem kérte a polgármester a lemondását.

Március 22-én, csütörtökön Váradi Izabella iskolaigazgató a szerkesztőségünkhöz eljuttatott dokumentumban kívánt reagálni az „esetleges ingatlanspekulációra”, valamint Vida Noémi alpolgármester szavaira. Többek között azt írta, „az önkormányzati tulajdonú épületeket továbbra is az önkormányzat tartja fenn, tehát nem nagyon van mivel ingatlanspekulálni”. „Aki az oktatási rendszert egy kicsit is ismeri, tudja, hogy egy igazgató egy iskolaépületet nemigen használhat másra, mint oktatásra, nem játszhat át semmilyen más célra senkinek, mert nagyon szigorú szabályok kötik meg a kezét” – fogalmazott. Hozzátette, a „költözés szükségességének ténye vitathatatlan”, de erről „felelősségteljesen” kell dönteni. Meglátása szerint a polgármester által felkínált szóban forgó épület 12 osztályterme nem elegendő, mert egyéb helyiségekre is szükség van, például könyvtárra, tornateremre. Váradi Izabella iskolaigazgató teljes álláspontját itt olvashatják.

Kapcsolódók

Kimaradt?