Antal Árpád: rajtunk múlik, hogy bukaresti vagy kolozsvári parlamentbe járunk

A romániai magyar közösség számára történelmi jelentőségű a december 11-i parlamenti választás. Ha a közösségre a széthúzás, a távolmaradás, a feladás lesz jellemző, nagyon gyorsan rossz irányba mozdulhatnak el az események. Ha azonban összefogunk és egy irányba húzzuk a szekeret, akkor jó irányba mehetnek dolgaink, mutatott rá a Maszolnak adott interjúban Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester. Az RMDSZ helyi elnöke hangsúlyozta: a magyar közösségnek a választások tétje egyenértékű a „lenni vagy nem lenni” kérdéssel.   

Polgármesterként mit vár el egy hatékony parlamenti képviselettől?

A következő négy év olyan lesz, amilyenné mi tesszük. Bár valószínű sok erdélyi magyar ember unja, hogy négyévente hangsúlyozzuk egy-egy választások fontosságát, most is ezt kell tennünk, a következő négy év ugyanis meghatározó lesz az erdélyi magyar közösség számára. Elsősorban azért, mert 2018 december 1-én ünnepli az ország Erdély Romániával való egyesülésének száz éves évfordulóját. Ez olyan pillanat a román állam és a politikai osztály számára, amikor szembe kell nézni a valósággal. Jelenleg két irányzat létezik: egyik úgy gondolja, hogy a száz éves évfordulóra a magyarság felé gesztusokat kell tenni és be kell tartani az 1918-ban megfogalmazott ígéretek legalább egy részét. A másik irányzat szerint száz év után a magyar közösségnek be kell állnia a sorba, ami azt jelenti, hogy asszimilálódnia kellene vagy elmennie, ahogyan tették a szászok és zsidók is. Hogy melyik irányzat kerekedik majd felül, attól függ mekkora súlya lesz a parlamentben a magyar közösségnek és a politikai képviseletnek. Ezért nevezem történelmi jelentőségűnek a december 11-i választásokat. Nem tudok csak polgármesterként közelíteni ehhez a kérdéshez, mert bár fontos az, hogy három utcával többet vagy kevesebbet aszfaltozunk le, most azonban sokkal súlyosabb kérdésről van szó: „lenni vagy nem lenni” – a magyar közösségnek ez a decemberi parlamenti választások tétje.

A Nagy Egyesülés centenáriuma valamilyen irányba elmozdíthatja az etnikumközi viszonyokat?

Biztos vagyok benne, hogy el fogja mozdítani, de elmehet nagyon rossz irányba, és el tud mozdulni jó irányba is. Ez attól függ, hogy mi mit fogunk tenni. Amikor azt mondom, hogy „mi”, akkor a felelősség az egész magyar közösségé nem csak a politikusoké. Az elvárásoknak a realitás talaján kell maradniuk, mert politikusok is csak emberek, nem tökéletesek, de úgy gondolom ez most egy jó csapat. Nagyon sok fiatal, nemzetpolitikailag elkötelezett és jó szakemberrel indulunk a bukaresti küzdőtérre. Így közelítsük meg a kérdést, amikor azon gondolkodunk, hogy részt veszünk vagy sem a parlamenti választásokon.  Ez egy közös ügy, amit nagyon el lehet rontani, ha a közösségre a széthúzás, a távolmaradás, ha az „úgyse lesz jobb”, és a feladás lesz jellemző – ez esetben nagyon gyorsan rossz irányba fognak a dolgok elmozdulni. Ha azonban összezárunk, összefogunk, egy irányba húzzuk a szekeret, akkor jó irányba mozdulhatnak el a dolgok.

Háromszéken az összefogás alapfeltétele megteremtődött, elsőként emelték be az MPP jelöltjét a szövetség listájára. Ez mennyire mozgósíthatja a választópolgárokat, annak fényében is, hogy az önkormányzati választásokon alacsony volt a háromszékiek szavazókedve?

Az önkormányzati választásokon országos szinten alacsony volt a részvétel. Ennek egyik oka az volt, hogy az új törvénykezés rendkívül visszafogta a választási kampányt. Ha mi, erdélyi magyarok, elég okosak vagyunk, akkor nagy lehetőségként közelítjük meg. Egyértelmű, hogy országos szinten nem lesz túl magas a részvétel, tehát ha összekapjuk magunkat és magas magyar választási részvételt tudunk biztosítani, az nagyon komoly erőt jelentene nem csak a mandátum számát illetően, de az üzenet szempontjából is:  van 6-8 százalékos magyar erő, amivel számolni kell. Azon túlmenően, hogy 30 vagy 35 magyar ember lesz a parlamentben, az igazi erős üzenete az, hogy hány magyar ember megy el választani. Ez tényleg az a pillanat, amikor félre kell tennünk a problémákat. Az elmúlt 15 évben nem volt ilyen, hogy mindenki felsorakozzon egy csapat mögé, hogy Orbán Viktortól Kövér Lászlóig mindenki ugyanazt mondja. Most tehát a Kárpát medencében van egy egységes elképzelés arról, hogy az erdélyi magyarságnak mennyire fontos a bukaresti erős parlamenti képviselete.

Milyen eszközök vannak ahhoz, hogy ezeket az üzeneteket eljuttassák az emberekhez? Polgármesterként milyen szerepet vállal a kampányban, miként tud mozgósítani?

Nagyjából három eszközzel rendelkezek, egyrészt lépten-nyomon hangsúlyozom ennek fontosságát. Másrészt levelet írok a a sepsiszentgyörgyi embereknek, bízva abban, hogy minél többen elolvassák és legalább annyira komolyan veszik, mint amennyire komolyan és őszintén vetem papírra a gondolataim. Harmadik eszközöm a személyes kontaktus, de egy Szentgyörgy méretű városban ezt már nehéz megvalósítani. Korán sötétedik, advent van, az emberek magánéletét tiszteletben kell tartani. Ezért mi azt találtuk ki, hogy az utolsó hétén, én is, az alpolgármester kollégáim, a jelöltek, a helyi és megyei önkormányzati képviselők is telefonon felhívjuk az embereket. Így próbáljuk meggyőzni a választásokon való részvétel fontosságáról azokat is, akik egyelőre nem akarnak részt venni a szavazáson.

Nagyon fontos jelzés a mostani RMDSZ vezetéstől, hogy ez a csapat hajlandó szembe nézni a múlttal és vállalni a felelősséget a múlt hibáiért. Én nagyon szeretném, ha egy nagy közös ügy lenne a december 11-i választás, mert tulajdonképpen ez a jövőnkről, gyerekeinkről szól. Arról szól, hogy számolnak-e velünk ebben az országban vagy nem. Könnyen rossz irányba fordulhatnak a dolgok, láthatjuk, hogy az elmúlt két-három évben mennyi negatív dolog történt.  Milyen lesz a magyar jövőnk, ha nem próbáljuk meg jó irányba terelni ezt az országot? Én azok közé tartozok, akik hisznek abban, hogy eljön a mi időnk. Ugyanúgy, ahogy 1989 novemberében kevesen voltak, bíztak a kegyetlen Ceaușescu-diktatúra bukásában. Hiszek abban, hogy eljön a mi időnk, ehhez viszont talpon kell maradni és erőt kell felmutatni.

Erdély vagy Bukarest? Ezzel indított az RMDSZ, és országos botrány lett belőle. Ez a szövetség megfogalmazása szerint a decentralizációt jelenti. Miben segítene az, ha a döntéshozatal helyi szintre kerülne?

Mindenki látja, hogy mennyi abszurd rendelkezés van ebben az országban. Gyakorlatilag helyi autonómia csak papíron létezik. Jelenleg az államigazgatás le van bénulva, ebben az évben tulajdonképpen semmilyen előrelépés nem történt semmi. El kell valamilyen irányba mozdulni. Csak elismételni tudom: sok múlik azon, hogy az RMDSZ ott lesz vagy sem Bukarestben, vagy pedig mekkora súllyal lesz ott. Folyamatosan érezhető egy nagyon erős központosítási szándék, márpedig nekünk az az érdekünk, hogy ezt lebontsuk. Gyakran mondom: nekünk azért kell járni Bukarestbe, hogy majd minél kevesebbet kelljen menni Bukarestbe. Nagyon szeretném már megérni, hogy Kolozsvárra menjünk egy regionális parlamentbe. Ez tényleg rajtunk, erdélyi embereken múlik. Nem mindegy az, hogy az RMDSZ 400 ezer vagy 800 ezer szavazatot kap. A 800 ezer szavazó már valóban egy álom, de létezik ennyi magyar ember, akik ha mind elmennének szavazni, a szövetségnek 12-15 százaléka lehetne a parlamentben! Ezzel megkerülhetetlen lenne a magyar közösség! Azonban érzem azt, hogy sokan elfáradtak, nagyok a távolságok a közösségen belül is.  Minden nap azon kell dolgoznunk, hogy a minket elválasztó árkokat betömjük, és közösen tudjunk fellépni. Hiszem azt, hogy nagyon nagy ünnep lehetne december 11-e, de lehet nagyon nagy tragédia is.

Háromszéken sikerült nagymértékben megújítani a jelöltlistát, amely egyrészt az összefogás listája, másrészt fiatal szakemberek is rákerültek. Mivel ajánlja ezt a csapatot? Van-e esély, hogy idén meglegyen a negyedik háromszéki képviselői mandátum is?

Van esély arra is, hogy csak 2 képviselő és 1 szenátor legyen, de arra is, hogy meglegyen a negyedik képviselői mandátum. Ez megint csak azon múlik, hogy hányan mennek el december 11-én szavazni.  A csapatról annyit tudok mondani, hogy nemzetpolitikailag elkötelezettek, jó szakemberek és sziklaszilárd akarattal rendelkeznek. Azt hiszem, hogy ez a három tulajdonság szükséges és elégséges ahhoz, hogy Bukarestben tudjuk képviselni az erdélyi magyarokat.  

 

Kapcsolódók

Kimaradt?